ibab sidhuvudhuvud

Jan-Åke Claesson, Borås Stads Tekniska Förvaltning och Erik Johnson, Borås Kongresscenter AB arbetar med att ta fram en plan för hur trafiken skall flöda när Borås nya kongresshus står klart hösten 2018.

– Vi kom med i ett tidigt stadium och konstaterar att de flesta besökare anländer kollektivt med tåg och buss. Det är utifrån dessa parametrar vi arbetar.

Ett sammanhållande promenadstråk skall anläggas från Stationen, utmed järnvägen och Sven Eriksonsgatan, fram till Högskolans campusområde, kongresshuset och Simonsland. Man skall i framtiden slippa att korsa starkt trafikerad gata för att nå sin destination.Stationsgatan kommer att bli enkelriktad med ett utökat och bredare promenadstråk. Tydliga riktningsskyltar skall visa vägen. Nybron kommer att rivas och en ny kommer att byggas i bättre vinkel och anpassad både för gående och trafik. En cykelbana i eget stråk kommer att anläggas utmed Viskan. Den kommer att bli säkrare och samtidigt frigöra yta för övrig trafik.

Södra Nybrogatan blir en gemensam angöringsplats till kongresshuset och Navet för charter- och orkesterbussar. Allégatan kommer att tillåta cykel-, buss- och biltrafik i bägge riktningar i gångfart. Järnvägsgatan blir oförändrad med trafik i bägge riktningar.

– Kollektivtrafiken med pendelstråket mellan Göteborg och Borås är ett av de största i Sverige. Med bara några minuters gångväg från Borås Central till Simonsland kommer hela området att få en stark tillväxt.