Nya hyresgäster2017-05-11T08:39:54+00:00

ibab sidhuvudhuvud

Anders Waldau, Pernilla Bjerkesjö och Pär Arvidsson Fäldt är tre förvaltningschefer som flyttat in med sina respektive verksamheter i IBAB:s fastighet Olovsholmsgatan 32.

IBAB:s fastighet, Olovsholmsgatan 32, har fått nya hyresgäster. Efter Borås Stads omorganisation, som trädde i kraft första januari 2017, kan huset nu betraktas som ett utbildningskluster.

Pernilla Bjerkesjö, Förskoleförvaltningen.
– Vi ansvarar för förskolor, öppna förskolor och familjecentraler i Borås Stad med c:a 6 500 barn. Den administrativa verksamheten, med drygt 50 personer, huserar på plan tre. På de olika enheterna i kommunen arbetar c:a 1 200 personer.

Pär Arvidsson Fäldt, Grundskoleförvaltningen.
– I förvaltningen ingår 37 kommunala grund- och grundsärskolor med c:a 10 000 elever i åldrarna sex till femton år samt CFL, Centrum för Flerspråkigt Lärande. Totalt arbetar c:a 1 900 inom förvaltningen varav ett femtiotal med administration på plan två, fyra och fem.

Anders Waldau, Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen.
– Vi är 19 stycken i vår administration som flyttat in på plan fem. Drygt 850 medarbetare arbetar med gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Dessa olika utbildningsverksamheter omfattar c:a 7 000 studerande.

Ytterligare hyresgäst är CKS, Centrum för Kunskap och Säkerhet, som enbart arbetar mot utbildningsklustret.