ibab sidhuvudhuvud

IBAB:s fastighetsskötare Roger Lindqvist och fastighetschef Anna Axekull framför den nya dekoren på en av bolagets bilar. Foto Peder Persson.

Koncernen Industrifastigheter i Borås AB (IBAB) ingår, tillsammans med ytterligare sju aktiebolag, i Borås Stadshus AB. Företaget grundades i början av 70-talet och består idag av moderbolaget samt dotterbolagen Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB.

– IBAB är en pålitlig partner som arbetar långsiktigt och som nu växlar upp. Målet är att vara en ännu synligare aktör för att generera fler möjligheter för vår ägare Borås Stad och dess invånare, säger fastighetschefen Anna Axekull.

– Just nu arbetar vi intensivt med Nöjd kundindex – NKI – för att få fram en tydlig struktur och mall för att jobba med kommunikationen till våra befintliga hyresgäster. Mår hyresgästen bra så mår vi bra. Då vet vi också vad hyresgästerna vill ha och på ett lättare sätt kan vi kontinuerligt utveckla våra fastigheter. I samband med detta dekorerar vi t.ex. våra bilar och ser över skyltar på våra fastigheter.

– Vår ambition är att ge möjlighet för mindre och medelstora företag att växa genom att erbjuda anpassade lokaler. Vi arbetar också med större projekt som Strömsdaldepån där stadens bussar har verkstad, tvätt och laddningsstolpar, Borås Kongress, anpassning av före detta Algots fastigheten på Fabriksgatan/Bryggargatan, fastigheterna på  Olovsholms- och Fleminggatan samt utveckling av Borås Arena och eventområdet vid Borås Djurpark, avslutar Anna Axekull.

IBAB: fastighetsbestånd uppgår idag till drygt 60 000 kvadratmeter fördelat på industri-, kontors-, affärs- och utbildningslokaler.