Överlämnar nyckeln till Borås Kongress

I samband med invigningen av kongress överlämnade IBAB:s ordförande Magnus Johansson den symboliska nyckeln till kommunfullmäktiges ordförande Pelle Höög. Foto Peder Persson.

Under två dagar, 20 – 21 november, inbjöds alla boråsare att närvara vid invigningen av Borås Kongress. Många anammade inbjudan och fick se kommunfullmäktiges ordförande Pelle Höög klippa bandet och förklara huset invigt. Vid sin sida hade han IBAB:s ordförande Magnus Johansson, kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson och vice ordförande Anette Carlsson.
För fler bilder och information klicka här!