Frida Andersson arbetar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad  och är Projektledare för arbetet Klimatneutrala Borås 2030. Foto Privat.

– 2022 undertecknade Borås Stad ett klimatkontrakt, berättar Frida Andersson. Genom kontraktet åtar sig Borås att snabba på omställning till klimatneutralitet och hållbarhet. För att ställa om krävs samarbete mellan invånare, politiker och företag. 

Klimatneutrala Borås 2030 har identifierat fyra viktiga områden. Modig mobilitet, Bestående byggnation, Smart samskapande och Klokt klimatledarskap. Tillsammans med 23 svenska städer och 6 myndigheter är vi med i Viable Cities ett nationellt innovationsprogram.

I Bestående byggnation är IBAB en drivande part tillsammans med Bostäder i Borås, Borås Energi och Miljö, Fristadbostäder samt personal i Borås Stad som utvecklar styrdokument kopplade till hållbar byggnation.

 – Tillsammans med IBAB bjuder vi in bygg-företag och fastighetsägarnas medlemmar till dialog om hållbar byggnation. Alla visar stort intresse och bidrar därmed till att vår verksamhet breddas.

– Alla förstår att vill man vara attraktiv arbetsgivare eller hyresvärd framöver tenderar klimatsmart byggande att bli en hygienfråga i branschen, avslutar Frida Andersson.

Länkar till:
• Välkommen till IBAB Arvid Stedt
• Stark styrelse utvecklar
• IBAB stöttar Elfsborg
• Vi önskar våra läsare en trevlig sommar!