Lägesrapport Borås Kongresscenter2017-09-04T18:06:07+00:00

ibab sidhuvudhuvud

  Arbetet med Borås Kongresscenter går nu över i byggfas. Ekonomi och produktionstid är i balans. Foto Peder Persson.

I februari 2017 påbörjades rivningen av Folkets Hus och man är nu inne i slutfasen. Den fastlagda tidsplanen har försenats ett antal veckor på grund av ett omfattande arbete med asbetssanering som inte kunde förutses.

– Vi arbetar på att ta igen tidsförlusten och hoppas att inga fler överraskningar ska dyka upp, säger platschef Stefan Andersson, Serneke. Parallellt har vi nu påbörjat färdigställande av den byggnadsdel som är bevarad från tidigare Folkets Hus. Denna byggnad skall mestadels anpassas till administrativa utrymmen. Förhoppningsvis kommer tidsplanen att hålla om inte vädrets makter ställer till det med stormar eller annat busväder.

– Det har varit en komplicerad rivning, säger IBAB:s projektledare Jan-Olof Edman. Ritningarna har inte alltid stämt med verkligheten vilket i vissa fall resulterat i oförutsedda utgifter. Hittills hålls dock den fastlagda budgeten àa 210 miljoner kronor. Efter önskemål om ett café i gatuplan har ritningarna för denna yta justerats. Eventuellt kommer denna tilläggsbeställning att rymmas inom budget. Ekonomin rörande Borås Kongresscenter granskas och genomlyses en gång varje månad av projektets styrgrupp som består av IBAB:s och Borås Borås TME:s styrelser samt tjänstemän.

För den intresserade finns Information om byggets framskridande uppsatt på staketet runt byggnaden. Borås Kongresscenter beräknas stå klart hösten 2018.