ibab sidhuvudhuvud

nr 3 ibab ny mötesplats hästen

nr 3 mötesplats hästen baltzar juni 2016

IBAB:s fastighetsförvaltare Baltzar Balder vid den nya mötesplatsen, Olovsholmsgatan 32.
Foto Peder Persson.

Vecka 25 är den nya mötesplatsen vid IBAB:s fastighet Olovsholmsgatan 32 klar att tas i bruk.

IBAB har anlagt en stenlagd yta om c:a 25 kvadratmeter med två bord och fyra soffor att nyttjas av personalen vid Stadsdelsförvaltningen Norr.

– Det skall bli jättebra när bänkarna och borden har kommit på plats. Vi längtar efter att få sitta här när vi har rast med en kopp kaffe när solen lyser, hälsar Annika Davidsson som är planeringsledare för skolorna inom Stadsdelsförvaltningen Norr.

– Här fanns tidigare en skylt med våra förra hyres­gästers namn. Nu när vi har endast en beslöt vi att ta bort skylten och förbereda för en uteplats som personalen kan använda. Det kan röra sig om att ta med lunchpaket, träffas och fika på kafferasten med mera, säger IBAB:s fastighetsförvaltare Baltzar Balder.

Arbetet beställdes hösten 2015 och beräknades vara klart när tjälen gått ur marken. Men entrepre­nören hamnade i tidsnöd och premiären blir därför vecka 25. Kostnaden för den nya mötes­platsen på Stadsdelsförvaltningen Norr är c:a 30 000 kronor.

– Intendenten och personalen vid Stadsdels­förvaltningen Norr kom med idéen och förfrågan och vi beslutade att tillmötesgå deras önskan och visa att vi trivs med våra trevliga hyresgäster. Det är vår förhoppning att platsen skall användas och att de skall vara nöjda med vårt arbete, avslutar Baltzar Balder.

nr 3 ibab elfsborg

nr 3 ibab bussgatan ny ägare juni 2016

nr 3 omorganisation