Rami Branbo är projektledare hos Industribyggnader i Borås AB. Foto Peder Persson.

Rami Branbo är 25 år kommer från Syrien. På grund av kriget flydde han till Jordanien där han utbildade sig till byggnadsingenjör.

– Jag kom till Sverige 2014 och fick mitt första jobb som cafébiträde i Forsvik. Flyttade sedan till Borås för att komplettera och anpassa min ingenjörsutbildning till svenska normer på Högskolan, säger Rami Branbo. Här fick jag också arbete några månader på IBAB sedan blev det Serneke som biträdande arbetsledare vid bygget av Borås Kongresshus. 

– Därefter bestämde jag mig för att utbilda mig till betongingenjör vid yrkeshögskolan i Stockholm parallellt med Högskolan i Borås. När jag är klar får jag erbjudande om arbete hos IBAB som biträdande projektledare. 

– Här driver jag flera projekt där vi bland annat anpassar lokaler för hyresgäster samt genomför upphandlingar enligt regelverket LOU för offentlig upphandling i Sverige. 

– Borås Stads fastighetsbolag, IBAB, är en arbetsplats som befinner sig i ett generationsskifte med organisation och rekryteringsprocesser där drivande chefer skapar ett bekvämt och tryggt arbetsklimat för de anställda. Företaget har stor potential med ett varierat utbud och jag tycker det är intressant och stimulerande att få vara en del i vårt arbete med att utveckla Borås, avslutar Rami Branbo.

Borås Kongress erbjuder säkra event