ibab sidhuvudhuvud


Konsulter samlas för att genomföra samgranskning inför bygget av Borås Kongresscenter. Foto Peder Persson.

– Sedan två månader är vi inne i en rivningsfas av Folkets Hus, säger Jan-Olof Edman som är IBAB:s projektchef för bygget av Borås nya Kongresscenter.

– Vi började med en invändig lätt rivning och nu är det den tyngre utvändiga som är aktuell. Det handlar om att få ner tak och väggar. Efter att vi träffat på asbets på vissa ställen gör vi ett uppehåll med grävskopor och tar ner berörda delar för hand.

Parallellt med rivningsarbetet pågår samgranskning. Konsulter som representerar ett tjugofemtal branscher sitter tillsammans och granskar tredimensionella ritningar för att se att inte installationer hamnar fel och kolliderar med varandra. 

Samgranskning ser också på tillgänglighet för funktionshindrade tillsammans med Borås Stads tillgänglighetskonsult Lena Mellbladh. Det handlar om de styrande dokument som Borås Stad har antagit enligt Västra Götalands riktlinjer.

IBAB:s dotterbolag Eolus6 AB är fastighetsägare och kommer att hyra ut fastigheten till Borås Kongresscenter AB. De kommer sedan att finna en operatör som skall drifta hela huset och dess verksamhet.

Borås Kongresscenter omfattar 9 200 kvadratmeter med en utställningshall, kongresshall, ett tjugotal mindre möteslokaler, ett stort tillagningskök för kongress- och mässdeltagare. Efter rivningsarbetet startar bygget i mitten av maj och huset skall stå klart hösten 2018. Ett sextiotal personer kommer att vara sysselsatta under byggperioden.

– För att hålla nere energiförbrukning och optimera avfallshantering samarbetar vi med Borås Energi och Miljö. Trafiksituationen är också en viktig fråga som utreds över tid, avslutar Jan-Olof Edman.