Nicolaas Boon och Eva Engberg har lämnat IBAB och blivit pensionärer. Text & foto Peder Persson. Fotomontage.

2017 övergick Borås Lokaltrafiks personal och fastigheter till Industribyggnader i Borås AB (IBAB). Bland flera personal ingick Eva Engberg och Nicolaas Boon som nu lämnat företaget för att bli pensionärer.

Nicolaas Boon tillträdde tjänsten som fastighetsförvaltare hos IBAB 2017. Tjänsten innebar bland annat att serva företagets hyresgäster och ansvara för fastigheternas skötsel. Han kom närmast från Borås Lokaltrafik där han arbetat i fjorton år som teknisk chef. Tidigare arbetsplatser har varit Borås Gummifabrik, Ellos och Stora Enso.

Eva Engberg började på Borås Lokaltrafik 1974.

– Som flest var vi drygt fyra hundra anställda och hade 140 bussar. Nu omfattas verksamheten av fastigheter då busstrafiken övertagits av ett icke kommunalt bolag. Under sin tid hos IBAB var Eva ekonomichef och deltog i arbetet med att utveckla IBAB till en koncern med flera dotterbolag. Nicolaas och Eva ser framför sig en fin tid som pensionärer och ser positivt tillbaka på sitt aktiva arbetsliv.

– Vi har haft fantastiska möten med arbetskamrater och kunder. Vi har fått vara delaktiga i en samhällsutveckling med teknikskiften och framsteg som ingen kunde ana, avslutar de nyblivna pensionärerna.

Länkar till

Vuxenutbildningen tar täten mitt i centrum!

Magdalena Graf välkommen till IBAB