Utbildningskluster2016-11-10T20:53:58+00:00

ibab sidhuvudhuvud

550-utbildningskluster

550-olovsholmsgatan


IBAB:s fastighet Olovsholmsgatan 32 kommer efter nyår att betecknas som ett utbildnings­kluster 
då förvaltningarna för gymnasieskolan, grundskolan och förskolan blir nya hyresgäster.

Utbildningsförvaltningen är en av flera enheter som skall flytta till IBAB:s fastighet Olovsholmsgatan 32 när Borås Stads nya organisation träder i kraft efter nyår. Det är tre förvaltningar där Utbildningsförvaltningen placeras på plan 5, Grundskole­förvaltningen plan 4 och Förskoleförvaltningen på plan 3.

– För vår del är det 18 personer som arbetar med antagning och centrala funktioner som kommer att flytta in i de nya lokalerna, säger Utbildningsför­valtningens chef Anders Waldau.

IBAB:s fastighet har renoverats och uppdaterats över tid med ljusa och ändamålsenliga lokalytor. Det innebär att de nya hyresgästerna enbart behöver göra vissa anpassningar.
– Vi kommer att göra några mindre justeringar. Det handlar om att dela av vissa rum och montera några fler dörrar.

– Det känns som en bra lösning att sammanföra skolformerna under samma tak och vår nya arbetsplats ger oss möjlighet att fortsätta arbeta på ett effektivt sätt.

De tre enheterna bildar ett brett utbildningskluster som kommer att förenkla och vara till gagn för medborgarna då allt är samlat på ett ställe.

Utbildningsförvaltningen byter namn efter nyår till Gymnasie- och Vuxen­utbild­ningsförvaltningen.

550-stork

550-px-tusen-besokare-i-kongresshuset