Tusen besökare i Borås Kongresshus2016-11-10T20:52:25+00:00

ibab sidhuvudhuvud

550-px-tusen-besokare-i-kongresshuset

550-kongresshus-november-2016


– Borås Kongresshus ligger i en jättespännande stad med ett utomordentligt läge, 
tycker Helena Ransjö Alcenius, VD, Borås Borås TME AB och Lars Nordin, VD, Industribyggnader i Borås AB.

Detaljprojektering pågår och byggstart av Borås Kongresshus har skett och kommer att märkas vid årsskiftet. Byggtid c:a 18 månader och inflyttning är beräknad till hösten 2018. Entreprenör är Serneke och arkitekt Bo Carlberg från Tengbom. För närvarande pågår arbetet med sortering av fasta och lösa inventarier.

– Vi har gjort en omfattande foto­in­ventering och utifrån den fattar vi beslut om vilka inventarier som skall bli kvar i huset och vilka som skall flyttas. Det handlar bland annat om köks­ut­rustning, ventilation, el, marmor, ljus, ljud, möbler med mera som skall återanvändas, säger IBAB´s VD Lars Nordin.

– Initialt kommer vi att bevaka så att huset får den funktion som vi bestämt. Det gäller att flöde och flexibilitet fungerar, säger Helena Ransjö Alcenius, VD Borås Borås TME AB. Parallellt arbetar vi med att hitta den bästa hyresgästen som skall ”drifta” huset med restaurangverksamheten där det handlar om en omsättning på c:a 35 miljoner kronor per år.

– Allt som tidigare verkat i huset har möjlighet att finnas i det nya. Kongresshuset är planerat att vara ett optimerat flexibelt möteshus för mindre eller större grupper. Femtio eller tusen besökare skall fungera lika bra.

– Borås Kongresshus ligger i en jätte­spännande stad med ett utom­ordentligt läge i stadskärnan med gångavstånd till Högskola, Simons Land, Resecentrum, hotell, restauranger och butiker, avslutar  Helena Ransjö Alcenius och Lars Nordin.

550-utbildningskluster

550-stork