ibab sidhuvudhuvud

Omsättning och resultat för 2018 är positivt för Industribyggnader i Borås AB. Foto Pixabay.

Under året har det hänt flera intressanta saker för Borås Stads fastighetsbolag, Industribyggnader i Borås AB (IBAB). Många bitar har fallit på plats och ett av de större projekten är byggandet av Borås Kongress som har gått helt enligt plan och nu är invigt.

Annat av intresse är inköp och övertagande av Borås Lokaltrafik AB och omvandling av bolaget till dotterbolag i IBAB-koncernen.

IBAB-koncernens omsättning har fördubblats och resultatet har fått ett mycket positivt utfall.

– Under verksamhetsåret har vi startat en omorganisation för att kunna prestera och bli ännu vassare i framtiden, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Vi samlar nu samtliga våra tjänstemän i ett nytt ombyggt kontorslandskap på plan sju och åtta, Fabriksgatan 12 mitt i centrala Borås. Den nya organisationen ger oss ännu bättre förutsättningar för att samverka i bolagets projekt. 

– Vi har också nyanställt fastighetsutvecklingschef Anna Axekull, som kommer att bidra till koncernens fortsatta expansion och utveckling, avslutar Lars Nordin.

En presentation av Anna Axekull planeras i följande nummer av IBAB:s nyhetsbrev.