Permobil gör viktiga insatser för handikappade

permobilvd

Karl-Magnus Öjersson, Permobil Autotech AB. Foto Peder Persson.

IBAB har många nöjda hyresgäster. Till dem hör Permobil med sina lokaler på Ramnaslätt.
– Vi anpassar bilar för personer med någon form av handikapp och gör det därmed möjligt för dem att leva ett så normalt liv som möjligt, säger Karl-Magnus Öjersson.

Permobil Autotech AB erbjuder ett brett spektrum av s k kommunikationshjälpmedel. Genomgående är att produkterna är tekniskt mycket avancerade men anses enkla att använda. – Vi på Permobil utvecklar och marknadsför avancerade transportlösningar för rörelsehindrade sedan mer än 30 år. Våra produkters funktionalitet och kvalitet har gjort att namnet Permobil blivit närmast synonymt med begreppet elrullstolar i Sverige, säger han och berättar att företaget namn kommer från grundaren Per Uddéns förnamn.

Huvudkontoret finns i Timrå med dotterbolag i ett stort antal länder. Samtliga sälj- och servicemedarbetare har stor erfarenhet av rehabiliterings- och hjälpmedelsfrågor.

I Borås finns elva anställda med uppgift att bygga om personbilar för handikappade människor. – Det gäller att hitta lösningar för att klara den enskilde individens begränsningar av olika slag. En del av våra kunder är så gott som totalt förlamade och kan inte framföra sin bil utan en genomgripande ombyggnad. Vi gör detta åt dem, säger Karl-Magnus och berättar att insatserna finansieras via Försäkringskassan.

Arbetet utförs sedan cirka fem år i trivsamma och ändamålsenliga lokaler på Industrigatan 22. – Vi har tillgång till 655 kvadratmeter i dessa centralt lokaler och jag tycker att allt fungerar jättebra. Vi är nöjda, säger han glatt.www.permobil.se

2016-10-12T14:04:37+00:002004/12/13|

Proteko nöjda med sina historiska lokaler!

pm

PM Larsson, Verksamhetschef, Proteko. Foto Peder Persson.

Stiftelsen Proteko har sina lokaler på Fabriksgatan i centrala Borås. – Det känns bra att ha vår verksamhet i dessa lokaler med deras värdefulla historiska förankring. Vi är nöjda med dem. De är trivsamma, ljusa och ändamålsenliga för vår verksamhet, säger PM Larsson som sedan oktober 1999 är chef för verksamheten.

Proteko, Produktionstekniskt centrum för tekoindustrin, är beläget i historiska lokaler på Fabriksgatan 12 i centrala Borås. Där hade en viss Algot Johansson en gång i tiden sin fabrik med tusentals sömmerskor i arbete. Den tiden är för länge sedan borta.

Nu pågår här istället en hypermodern verksamhet där basen är kvalificerade yrkes-
utbildningar och rådgivning till yrkesverksamma inom tekoindustrin. Andra verksamheter är
projekt, nätverk samt organisations- och ledarskapsutveckling.

Proteko , som drivs i stiftelseform utan vinstintresse, bildades 1986 av staten och Borås kommun på initiativ från tekonäringen. – Vi verkar för ökad lönsamhet och breddad kompetens främst inom teko- och handelsföretagen. Våra kunder är företag inom tillverkning, handel och design, institutionella organisationer och andra utbildare, säger
PM Larsson och fortsätter: – Tillsammans med ett femtiotal företag har vi även byggt upp en industripool, som har blivit mycket lyckad. De flesta företag har ofta svårt att reglera antalet anställda efter sin verksamhet. Ibland är det för lite eller för mycket personal. Det är omöjligt att förutse ledigheter, sjukfrånvaro och korta konjunktursvängningar. Poolen erbjuder deltagande företag en unik möjlighet att låna ut personal vid ordernedgång alternativt låna in personal vid orderuppgång, säger PM som hänvisar till Protekos hemsidor för mer information.

På Fabriksgatan har Proteko cirka 1400 kvadratmeter. Lokalerna är belägna på plan 1, 2 och 6 och består främst av undervisnings- och lektionssalar samt central administration.
– Till fördelarna hör att de är centralt belägna och att det är lätt åka till dem från som gott som samtliga väderstreck. Dessutom finns det parkeringsplatser i närheten, säger PM Larsson som är nöjd med lokalerna på Fabriksgatan där flertalet av branschens utbildningar är samlade.

2016-10-12T14:04:37+00:002004/10/19|

Fullt uthyrt av Borås Arenas kommersiella lokaler!

Bygget av Borås Arena går helt enligt planerna. För en tid sedan lyftes Sveriges största fribärande balk, 107 meter lång och 140 ton tung, på plats. Som en del av arenaprojektet håller en läktare mot Ålgårdstorget på att uppföras av IBAB. Läktaren byggs och inreds för kommersiella lokaler.

Till våra kommande hyresgäster hör den danska lågpris- och volymhandelskedjan Harald Nyborg, som sedan tidigare har sjutton varuhus i Danmark och sju i Sverige. Varuhusen är fullsortimentbutiker och lagerför samtliga visade produkter i form av verktyg, lantbruks- och djurartiklar, fritid och camping.

När Borås Arena är färdigbyggt någon gång under våren och sommaren 2005 kommer vi även att kunna äta oss mätta med en ordentlig bit mat. Anledningen är att Sveriges äldsta hamburgerkedja Max har tecknat kontrakt för att starta en restaurang i fastigheten.

2014-10-21T09:52:01+00:002004/09/22|

Spännande tillväxtcenter i Sjuhärad

ESPIRA-huset är ett nytt och spännande projekt inom IBAB:s allt mer omfattande verksamhet. Det är den s k ACG-Nyströmfastigheten på Olovsholmsgatan som byggs om för att bli ett center för idéer, skaparkraft, unga företag och tillväxt. Arbetena beräknas påbörjas vid det kommande årsskiftet.

ESPIRA kommer att omfatta CEA – Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign, Espira Inkubator – med upp till 10 nya företag per år, Connect lokaler Väst – nätverk, mentorer, kapitalanskaffning, Tillväxtparken – företag som efter 2 – 3 år i Inkubatorn växer vidare. Dessutom flera resurser, till exempel Almi, informationsblad! SP, IUC, IFS och Nyföretagarcentrum.

Bakom Espira står Borås Stad, Högskolan i Borås, Sjuhärads Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och näringslivet i Sjuhärad.

2018-12-17T22:20:22+00:002004/09/21|

Välkommen till vårt nya informationsblad!

IBAB NR 1 – 2004
Den här nätinformationen är till för dig som är hyresgäst, samarbetspartner eller på annat sätt är engagerad i vår verksamhet. I det här första numret berättar vi bland annat om satsningarna på Borås Arena och våra första hyresgäster.

Ha en trevlig läsning
önskar Lars Nordin, VD

2018-06-21T14:47:05+00:002004/09/02|

Lediga lokaler

Ledig lokal i Viareds industriområde 445 m2, med kontor. Ledig lokal i ramnaslätts industriområde 372 m2 alt delas i två 148 m2 och 224 m2, med kontor. Dessa lokaler passar utmärkt för verkstad, lager etc. Vacker högtbelägen ledig kontorslokal i centrala Borås 120 m2. Lokalerna uthyres av IBAB ett kommunägt bolag som förvaltar industri-, lager-, kontors- och skollokaler. Kontakta Ann-Charlotte Lundin 033-35 73 33 för mer information.

2018-12-17T22:18:29+00:002004/05/06|
Go to Top