Patrik Johansson – Ny vd för IBAB

 

I november 2019 tillträdde Patrik Johansson tjänsten som vd för Borås stads fastighetsbolag, Industribyggnader i Borås AB.

Patrik har en bred erfarenhet från flera ledande befattningar i fastighetsbranschen både inom näringslivet och offentlig verksamhet. Senast från Ekasjö fastighetsutveckling AB, där han haft uppdrag som interim konsult i olika organisationer och dessförinnan förvaltningschef i Gislaveds kommun. 

– Jag är mycket glad och ödmjuk inför uppdraget att utveckla Industribyggnader i Borås vidare i framtiden tillsammans med styrelse och kompetent personal, säger Patrik.

Industribyggnader i Borås AB ingår i koncernen Borås Stadshus AB. Företaget skall, enligt ägardirektiv, vara ett komplement till utbudet på orten samt vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten för att bevaka möjligheter för strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 

– Framför oss ligger närmast utveckling av området för Borås Event, uppgradering av Borås Arena 2.0 samt spännande, strategiska fastighetsförvärv för att medverka till stadens utveckling, avslutar Patrik Johansson, vd, Industribyggnader i Borås AB.

2019-12-19T11:22:55+00:002019/12/19|

Bygglov klart för utveckling av Borås Event

 

IBAB:s planer för markområdet, vid den gamla dansrestaurangen Rotundan, är nu närmare ett genomförande. Rivning och sanering pågår och markarbeten beräknas starta i mars 2020. Byggnaden blir 3500 kvadratmeter och hyresgäst är Leos Lekland. 

– I samarbete med stadsarkitekten har vi arbetat för att ta fram en byggnad som passar in i den befintliga miljön tillsammans med bland annat Borås Djurpark, Folkets Park, Alidebergsbadet och Borås Simarena. Fokus har varit att den skall passa bra i omgivningen och följa stadens riktlinjer gällande miljö och tillgänglighet, säger Anna Axekull, projektchef på IBAB.

– Vi ser ett helhetsperspektiv för fortsatt utveckling av området utifrån konceptet Borås Event. Därför skall den nya byggnaden vara flexibel och miljöcertifierad för att kunna användas till olika verksamheter. Vi anpassar alltid våra lokaler för nya hyresgäster. Så också för Leos Lekland gällande inredning, färgsättning med mera, avslutar Anna Axekull

Det var 27 februari 2019 som fastigheten, där bland annat Leos Lekland var hyresgäst, eldhärjades och brann ner till grunden. Det nya hyresavtalet med Leos Lekland har tecknats med en inledande hyresperiod på 12 år.

2019-12-21T22:32:25+00:002019/12/19|

IBAB:s VD Lars Nordin går i pension

 

Lars Nordin går i pension och slutar sin tjänst som VD för, Borås Stads kommunala fastighetsbolag, Industribyggnader i Borås AB.

Han har arbetat femtio år inom byggbranschen. Efter ingenjörsexamen fick han anställning på Armerad Betong för att bland annat anlägga motorväg mellan Kungsbacka och Göteborg. Efter flera sammanslagningar och fusioner blev det slutligen NCC.

– Där fick jag möjlighet att arbeta med olika uppgifter och lärde mig det mesta om byggbranschen, säger Lars Nordin.

– Från att under många år pendlat långa arbetssträckor fick jag 2001 sju minuters gångväg när jag började inom Borås Stad. En intressant och spännande värld öppnade sig som chef för Lokalförsörjningsförvaltningen och sedermera
VD för IBAB.

– IBAB:s moderna kontor ligger i före detta Algotshuset som vi har uppdaterat och anpassat för våra olika hyresgäster. Andra intressanta projekt är Olovsholmsgatan där Borås Stads utbildningsförvaltningar huserar, Borås Arena, Borås Kongresshus och Borås Event med flera.

– Att förvalta fastigheter är också en intressant utmaning där det finns varianter från en provisorisk paviljong till en fastighet som skall fungera i över hundra år.

– De mest intressanta projekten för mig är det första och sista. Motorvägen mellan Göteborg och Kungsbacka samt Borås Kongresshus, avslutar Lars Nordin som samtidigt välkomnar och lyckönskar sin efterträdare.

2019-11-09T13:53:53+00:002019/11/09|

Lediga kontorslokaler

 

– Det är en centrumnära lokal med attraktivt läge på Strömsdalsområdet med adress Svenljungagatan 39, säger IBAB:s fastighetschef Anna Axekull.

I de nyrenoverade lokalerna finns generösa utrymmen för konferensrum, personalmatsal, möjlighet till privat- och besöksentré. I hyrespaketet ingår även ett antal parkeringar i direkt anslutning till fastigheten. Lokalernas storlek och utformning passar till både kontors- och besöksverksamhet.

Till sommaren finns eventuell möjlighet att utöka lokalytan upp till ytterligare 200 kvadratmeter.

För mer information välkommen att kontakta anna.axekull@boras.se

2019-11-09T13:56:03+00:002019/11/09|

Eldriven busstrafik i Borås med NOBINA

 
Nobinas trafikchef Robin Gillberg och IBAB:s fastighetschef Anna Axekull vid Södra Torget där de flesta av Nobinas bussar passerar under dagarna.

IBAB:s hyresgäst, bussbolaget Nobina, är verksam i Strömsdalsområdet på Svenljungagatan 39. Vid bussterminalen finns kontor, tvätt- och verkstadshallar, laddningsplatser för el samt uppställningsplatser för bussar.

– På uppdrag av Västtrafik ansvarar vi för lokaltrafiken i Borås med 68 bussar som körs av våra 190 förare, säger Nobinas trafikchef Robin Gillberg. Under 2020 kommer vi att utvidga verksamheten till att också köra från Borås till Göteborg, Kinna och andra delar av Sjuhärad.

Tillsammans med Västtrafik, driver Nobina ett projekt med helelektrifierad stadsbusstrafik med tio ledbussar som drivs av el märkt Bra Miljöval. De är 18 meter långa och laddas via en snabbladdnings- och en långtidsladdstation. Det finns en vision att vid nästa upphandling, 2027, skall samtliga bussar i Borås vara eldrivna.

– På Strömsdalsområdet finns en rik historik av lokaltrafik, berättar IBAB:s fastighetschef Anna Axekull. Här startade Borås Lokaltrafik AB 1945 under namnet Stadsbussar i Borås AB. Som mest hade bolaget ett sextiotal bussar innan man lämnade över verksamheten till Nobina i april 2017 som då fick i uppdrag av Västtrafik att ombesörja busstrafiken i Borås tätort.

– Vi utvecklar området på Strömsdal och har idag ca 280 kvm lediga kontorslokaler utrustade med köksavdelning samt parkering i direkt anslutning för uthyrning per omgående, hälsar Anna Axekull.

2019-11-09T13:37:47+00:002019/11/09|

Nu är alla på samma plats!

 
IBAB:s personal tillsammans med fastighetstekniker från Servicekontoret församlade i de nya lokalerna i fastigheten Vulkanus. Bakre raden från vänster Roger Lindqvist, fastighetsskötare, Nicolaas Boon, fastighetsförvaltare, Roland Rindemo fastighetstekniker, Jan Olof Edman, projektledare, David Nowén, fastighetstekniker och Janne Nordström, fastighetstekniker.
Främre raden från vänster Leo Tolkkinen Ekonomichef/Koncern, Eva Engberg, kontorschef,Lars Nordin, VD, Anna Axekull, fastighetschef samt Rami Branbo, biträdande projektledare. Foto Peder Persson.
 
När IBAB övertog Borås Lokaltrafik och dess personal i mars 2018 ökade man samtidigt sin personalstyrka.
– Vi är nu sju medarbetare, säger fastighetschef Anna Axekull. Ibland är vi fler då vi har ett gott samarbete med Servicekontoret där våra fastighetsskötare har sin anställning.
 
– Nu arbetar vi tillsammans i ett gemensamt kontor på våningsplan sju och åtta i fastigheten Vulkanus på fabriksgatan 12 mitt i centrala Borås. Vi tänker att detta kommer att ge synergieffekter då verksamheten växer och vi växlar upp för att möta kommande projekt.
 
– Vi är jättenöjda med våra nya lokaler med närhet till varandra och våra hyresgäster vilket ger oss stora fördelar. I fastigheten där Algots fabrik fanns tidigare passerar dagligen cirka två tusen personer där våra hyresgäster är Vuxenutbildningen och Arbetslivs-, Individ- och omsorgs- och Sociala Omsorgsförvaltningarna. 

 

2019-09-03T15:18:36+00:002019/09/03|

Borås Arena. Nytt kansli, restaurang och huvudentré

 

Projektchef Sven Liljegren och IBAB:s fastighetschef Anna Axekull ingår i projektgruppen som arbetar med att uppdatera Borås Arena inför starten av fotbollsäsongen 2020. Foto Peder Persson.

IBAB:s fastighet på Borås Arena skall få ett rejält ansiktslyft. Det är bland annat IBAB:s del i läktaren som kommer att förändras. Det var vid Harald Nyborgs flytt som arbetet att modernisera arenan accelererade och nu arbetar projektchef Sven Liljegren intensivt för att kunna sätta spaden i jorden efter att höstens fotbollssäsong är över. Ambitionen är att arbetet skall stå klart till seriestarten 2020.

Det handlar i stora drag om att i gatuplan placera en huvudentré och att Elfsborg flyttar sitt kansli till Harald Nyborgs tidigare lokaler samt att på plan två ge plats för en restaurangdel. Fler glasade ytor mot arenan och parkeringsplatsen och en glasad balkong för restauranggäster.

– Då Ålgårdsläktaren är huvudentré byggs en trappa till plan tre och därifrån tar besökarna sig till Sjuhäradsläktaren via en förbindelsegång som går via västra läktaren som vi i dagligt tal kallar Elfsborgsläktaren, säger Sven Liljegren.

– För arenans besökare gäller att alla kan nyttja restaurangen som kommer att ha öppet hela veckan. Vid matchdag kan man också gå dit tidigare eller stanna kvar efter matchen och äta en bit och ta något att dricka. Elfsborg kommer också att använda den för sina sponsorträffar.

 

 

2019-09-03T15:13:53+00:002019/09/03|

IBAB växlar upp och stärker sitt varumärke

 

IBAB:s fastighetsskötare Roger Lindqvist och fastighetschef Anna Axekull framför den nya dekoren på en av bolagets bilar. Foto Peder Persson.

Koncernen Industrifastigheter i Borås AB (IBAB) ingår, tillsammans med ytterligare sju aktiebolag, i Borås Stadshus AB. Företaget grundades i början av 70-talet och består idag av moderbolaget samt dotterbolagen Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB.

– IBAB är en pålitlig partner som arbetar långsiktigt och som nu växlar upp. Målet är att vara en ännu synligare aktör för att generera fler möjligheter för vår ägare Borås Stad och dess invånare, säger fastighetschefen Anna Axekull.

– Just nu arbetar vi intensivt med Nöjd kundindex – NKI – för att få fram en tydlig struktur och mall för att jobba med kommunikationen till våra befintliga hyresgäster. Mår hyresgästen bra så mår vi bra. Då vet vi också vad hyresgästerna vill ha och på ett lättare sätt kan vi kontinuerligt utveckla våra fastigheter. I samband med detta dekorerar vi t.ex. våra bilar och ser över skyltar på våra fastigheter.

– Vår ambition är att ge möjlighet för mindre och medelstora företag att växa genom att erbjuda anpassade lokaler. Vi arbetar också med större projekt som Strömsdaldepån där stadens bussar har verkstad, tvätt och laddningsstolpar, Borås Kongress, anpassning av före detta Algots fastigheten på Fabriksgatan/Bryggargatan, fastigheterna på Olovsholms- och Fleminggatan samt utveckling av Borås Arena och eventområdet vid Borås Djurpark, avslutar Anna Axekull.

IBAB: fastighetsbestånd uppgår idag till drygt 60 000 kvadratmeter fördelat på industri-, kontors-, affärs- och utbildningslokaler.

2019-09-03T15:19:45+00:002019/09/03|

Leos Lekland blir granne med Borås Djurpark

Det var efter den olyckliga branden på Evedalsgatan i februari 2019 där Leos Leklands lokaler totalförstördes som Industribyggnader i Borås AB kontaktade Leos Lekland.

– Vår ambition är att förstärka eventområdet i Knalleland genom att ersätta Rotundan vid Borås Djurpark och på plats uppföra en byggnad i två plan om cirka 4 000 kvadratmeter, där Leos Lekland får anpassa lokalerna efter sin verksamhet, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Tillsammans har vi tecknat en avsiktsförklaring med Leos Lekland som hyresgäst och om allt går i lås kan de flytta in redan hösten 2020.

– Leos Lekland passar bra in i området med Borås Djurpark, Borås Simarena, Alidebergsbadet, Upzone Äventyrspark, tropikhus och minigolf. Samtliga aktörer verkar inom besöksverksamhet med inriktning barn och familj. Det stämmer också väl överens med några av de sju målområden som finns med i Borås Stads Vision 2025 som handlar om att vi tar gemensamt ansvar för barn och unga samt människors möten i Borås.

Leos Lekland startade för tolv år sedan och har i dag 45 lekland med 25 i Sverige och de övriga i Danmark, Norge och Finland. Företagets huvudkontor, Leos AB, ligger i Luleå.

Länk till Knalleland

Länk till Leos Lekland

2019-05-27T17:44:51+00:002019/05/27|

IBAB ökar och vässar sin kompetens

 


IBAB:s styrelse och delar av personal för den kommande mandatperioden. Främre raden vänster:  Kjell Högström (S), 2: vice ordf. Eva Österlund Hjort (S), ordf. Magnus Johansson (S), vice ordf. Björn Bergquist (M), IBAB:s VD Lars Nordin. Bakre rad vänster: Lars-Gerhard Westberg (L), Kontorschef/Ekonomichef Eva Engberg, Annika Pehrsson (SD), Ulf Landegren (C), Fastighet- och utvecklingschef Anna Axekull, Jonas Natt och Dag (SD), Anders Johansson (M). Foto Peder Persson.


Magnus Johansson inleder nu sin andra mandatperiod som ordförande för IBAB-koncernen.

– Bolaget är inne i en positiv och spännande utveckling. På fyra år har omsättningen ökat från cirka trettio till drygt sextio miljoner, säger Magnus. Personalstyrkan växer och kompetensen vässas med bland annat en fastighets- och utvecklingschef. Nu inviger vi våra nya kontorslokaler i fastigheten Vulkanus 16 med entré Fabriksgatan 12 där övriga hyresgäster är vuxenutbildningen, sociala omsorgsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen. Dagligen rör sig drygt tvåtusen personer i byggnaden.

– Borås kongress hamnade på styrelsens bord för fyra år sedan. Det uppstod en publik diskussion om husets vara eller inte vara vilket försenade byggstarten. När spaden sattes i jorden 2017 tog jag som min viktigaste uppgift att hålla budgeten och verka för att invigning skulle ske på utsatt tid. Alla inblandade ställde upp och vi klarade målet. Men det krävde arbete för många både under jul- och semestertider. Bra jobbat!

– IBAB:s styrelse är en del av bolagets framgång. Den är engagerad, påläst och ser möjligheter, avslutar IBAB:s ordförande Magnus Johansson.

IBAB Koncernen är ett kommunägt bolag som består av moderbolaget Industribyggnader i Borås AB samt dotterbolagen Eulus6 AB och Borås Lokaltrafik AB. Det klart uttalade målet är att erbjuda anpassade lokaler till mindre och medelstora företag med olika lokalbehov.

För närvarande hyr IBAB ut lokaler, med en sammanlagd area av cirka 60 000 m.

2019-05-28T09:27:45+00:002019/05/27|
Go to Top