Borås Arena uppdateras till 3.0

En förstudie har startat för ombyggnad av Borås Arena. Avsiktsförklaring är skriven mellan Industribyggnader i Borås AB och Arenabolaget. Man för även en tät dialog med Borås Stad via Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Foto Peder Persson.

Projektet syftar till att stärka det kluster av idrott och hälsa som finns runt arenan idag. Förstudien ska utreda hur vi kan utveckla arenans södra läktare, så att den får förutsättningar att sjuda av ytterliga aktiviteter och flera typer av event.

Målet med förstudien är att Borås Arena ska vara en mötesplats för alla och samtidigt en viktig del i arbetet ”Borås växer norr” som syftar till att förtäta, förstärka och förstora Borås innerstad.

Inriktningen är att i huvudentréns bottenplan skapa en restaurang för ca 200 sittande samt ett större kök med kapacitet att tillaga ca 700  portioner. I lokalen bredvid hamnar High Intensive Training Center (HITC), ett idrottsmedicinskt rehab center med träningslokaler. På plan två, utöver HITC behandlings- och personalrum, kommer IF Elfsborg att ha kontors- och möteslokaler för sin verksamhet. På plan 3 planera Borås Arena för en förbindelsegång mellan norra och södra läktaren.

2022-10-20T10:02:09+00:002022/10/20|

Oliver och Mohammed är nya styrelseledamöter

Oliver Toivanen, 20 år, och Mohammed Kossir, 31 år, är nya ledamöter i IBAB:s styrelse. Båda representerar Socialdemokraterna och ser fram emot kommande styrelsearbete. Foto Privat.

Oliver Toivanen studerar Europaprogrammet på Göteborgs Universitet. Det är en treårig utbildning.

– Detta är mitt första politiska uppdrag, säger Oliver. Det ska bli intressant att få vara med och utveckla vår stad och få se och medverka i processen bakom. 

Mohammed Kossir är till vardags verksamhetschef för Drivhuset vid Simonsland Textile Fashion Center. Han har tidigare styrelseerfarenhet som ledamot i AB Bostäders styrelse under några år samt är en av 73 ledamöter i Borås Kommunfullmäktige.

– IBAB har ett fint sammansatt fastighetsbestånd och en stark utvecklingspotential. Det känns som att vi kommit in i en tid med spännande och intressanta projekt att arbeta och ta ställning till, tycker Oliver Toivanen och Mohammed Kossir.

2022-10-20T09:58:28+00:002022/10/20|

Andreas är LIA-praktikant

 

Andreas Leskauskas studerar sista terminen på Yrkeshögskolan med inriktning fastighetsförvaltning. Under elva veckor är han LIA-praktikant hos Industribyggnader i Borås AB. LIA betyder Lärande i Arbete där elev utbildas på arbetsplats under handledning av arbetsgivare. Det innebär att Andreas får möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper från skolan i en verklig arbetsmiljö. Foto Peder Persson/Pixabay.

– IBAB är en arbetsplats där jag trivs och lär mig jättemycket, säger Andreas. Inte minst via min handledare Magnus Arnesson som sitter inne med bred kunskap om fastighetsförvaltning och förmedlar så mycket han kan. Det är jag tacksam för.

– Förra LIA-perioden hos IBAB handlade om energieffektivisering och min rapport till skolan blev godkänd. Denna gång ska jag skriva mitt examensarbete som kommer att handla om intelligenta fastigheter. Det är en forskning om hur AI, Artificiell Intelligens, kan bidra till att energieffektivisera fastigheter, minska miljöpåverkan och energikostnaden för fastighetsägaren.

– Teknik och fastigheter är mitt stora intresse så det känns naturligt att lägga fokus på det i min examensrapport.

Efter utbildningen siktar Andreas på att arbeta som förvaltningsassistent för att få möjlighet att fördjupa sig än mer inom fastighetsförvaltning.

 

2022-10-20T09:52:26+00:002022/10/20|

IBAB byter till energisnålare LED-armaturer

IBAB intensifierar arbetet med att byta ut konventionella belysningsarmaturer i fastigheten kv. Hästen 4 till betydligt energisnålare LED-armaturer. Foto Magnus Arnesson, IBAB.

I steg ett är lokalen för fastighetens interna caféverksamhet aktuell. Samtliga armaturer kommer att bytas ut. Utöver att de kräver mindre energi ger de även ett starkare ljusflöde i lokalen. Arbetet är i linje med IBAB:s ambition att sänka den totala elförbrukningen i sitt fastighetsbestånd.

 

2022-10-20T09:48:09+00:002022/10/20|

IBAB finns på LinkedIn

IBAB finns nu på LinkedIn

IBAB utökar kommunikationskanaler och finns nu på LinkedIn. Foto Peder Persson.

– Vi sänder ut nyhetsbrev ca 6 gånger per år, säger Magdalena Graf, koordinator på IBAB. LinkedIn känns som naturlig steg i den varumärkesresan vi har precis inlett och en bra komplettering för att sprida information mer frekvent. 

– Ambitionen är att informera kunder och samarbetspartner vad som händer, vilka projekt som är på gång, nätverka, dela intressant information,  samt bjuda till samverkan och dialog.

Följ oss på LinkedIn för uppdateringar om nyheter, events och andra aktuella händelser.

https://www.linkedin.com/company/72721850/

 

 

2022-10-20T09:42:36+00:002022/10/20|
Go to Top