IBAB stöttar Elfsborg

Industribyggnader i Borås AB, IBAB har ett marknadsföringsavtal med IF Elfsborg.
– Vi är med och stöttar och ser dem som en viktig part där vi har ett samägande i Borås Arena, säger IBABs ordförande Magnus Johansson.

– IBAB syns framförallt på damsidan med logga på damernas matchtröjor. Tillsammans med övriga intressenter skänker vi även en del för varje försåld biljett vid en av damernas matcher som också innefattar ett event under dagen.

– Föreningen satsar långsiktigt så även med damernas verksamhet. Det är intressant och vi vill gärna vara med och bidra till lagets resa till kanske en serievinst.

IF Elfsborg långsiktiga satsningar gäller inte bara på fotbollsplanen. Deras arbete under samlingsnamnet ”Vi Tillsammans, mer fotboll och ett tryggare samhälle”, handlar om att ta avstånd från våld, mobbning, droger och rasism.

Vi Tillsammans är ledord som genomsyrar hela föreningens verksamhet, från ungdomslag, A-lag, medlemmar, supportrar och arbetet ute i samhället, avslutar Magnus Johansson.

2023-06-13T09:38:24+00:002023/06/13|

Stark styrelse utvecklar IBAB

IBABs styrelseedamöter. Överst från vänster: Niklas Ferole (KD), Melanija Nehmé Duranec (S), Annika Pehrsson (SD), Martin Jakobsson (C). Främre raden från vänster: Carl-Axel Rudd (L), ordförande Magnus Johansson (S) och vice ordförande Ulf Sjösten (M). Fattas på bilden: Mohamed Farah (S). Foto Peder Persson.

2015 tillträdde Magnus Johansson ordförandeposten i styrelsen för Industribyggnader i Borås AB, IBAB.
– Det har varit en innehållsrik och spännande resa, tycker Magnus. Det största enskilda projektet är Borås Kongresshus. Uppdraget var att bygga med en sex år gammal budget där löner och material ökat med 20-50 procent. Det blev en utmaning med tuffa förhandlingar. Vi lyckades ro projektet iland tack vare ett utomordentligt fint samarbete mellan styrelse och VD.

– Vi har en pågående organisationsutveckling där vi idag ligger i framkant. Ledningsfunktion, inhousepersonal arbetar i moderna, ljusa och välkomnande lokaler på plan sju i centrum. Det ska vara roligt att gå till jobbet.

– Idag är vi åtta styrelsemedlemmar där några har varit med tidigare och flera nya med olika spetskompetenser som kommer att gynna bolaget. Styrelsens fortsatta arbetet innebär att utveckla och hitta nya utmaningar med rätt förutsättningar utifrån vårt ägardirektiv, avslutar ordförande Magnus Johansson.

2023-06-13T09:35:51+00:002023/06/13|

Välkommen i sommar till IBAB!

Arvid Stedt som är 16 år och bor i Sandhult strax utanför Borås kommer att sommarjobba hos IBAB under juni månad. Foto IBAB.

Arvid går första året på fordonstekniska linjen på Viskastrandsgymnasiet. Efter skolan vill han arbeta som lastbilstekniker för att efter några år gå vidare som bilbärgare ute på vägarna. Förutom intresset med bilar, lastbilar och maskiner tycker han om trädgårdsarbete. Gärna klippa gräs och fixa rabatter runt familjens hus.

Han sökte sommarjobb tidigt och fick flera förslag och fastnade för IBAB.
– Jag träffade trevlig personal som bjöd på fika och informerade mig om feriearbetet, säger Arvid.

– Mina arbetsuppgifter i sommar blir att hålla rent runt fastigheterna vid Leos Lekland i Knalleland, Olovsholmsgatan och bussdepån vid Strömsdal med flera. Klippa gräs, rensa i rabatter och övrigt trädgårdsarbete är jag intresserad av så det ska bli kul, hälsar Arvid Stedt.

2023-06-13T09:32:13+00:002023/06/13|

Klimatneutrala Borås

Frida Andersson arbetar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad och är Projektledare för arbetet Klimatneutrala Borås 2030. Foto Privat.

– 2022 undertecknade Borås Stad ett klimatkontrakt, berättar Frida Andersson. Genom kontraktet åtar sig Borås att snabba på omställning till klimatneutralitet och hållbarhet. För att ställa om krävs samarbete mellan invånare, politiker och företag.

Klimatneutrala Borås 2030 har identifierat fyra viktiga områden. Modig mobilitet, Bestående byggnation, Smart samskapande och Klokt klimatledarskap. Tillsammans med 23 svenska städer och 6 myndigheter är vi med i Viable Cities ett nationellt innovationsprogram.

I Bestående byggnation är IBAB en drivande part tillsammans med Bostäder i Borås, Borås Energi och Miljö, Fristadbostäder samt personal i Borås Stad som utvecklar styrdokument kopplade till hållbar byggnation.

– Tillsammans med IBAB bjuder vi in bygg-företag och fastighetsägarnas medlemmar till dialog om hållbar byggnation. Alla visar stort intresse och bidrar därmed till att vår verksamhet breddas.

– Alla förstår att vill man vara attraktiv arbetsgivare eller hyresvärd framöver tenderar klimatsmart byggande att bli en hygienfråga i branschen, avslutar Frida Andersson.

2023-06-13T09:29:12+00:002023/06/13|

Tillitsresa


– Tillitsresan är namnet på det förändringsarbete som ska ge Borås Stad ett nytt, mer modernt sätt att styra och leda alla sina verksamheter.

– De förändringar vi håller på att genomföra är både strukturella och kulturella. Tillitsambassadörer är ett nätverk av medarbetare som själva har anmält sitt intresse för att vara med att driva Tillitsresan framåt. De kommer olika verksamheter inom både förvaltningar och bolag. IBAB ingår i det nätverket. Det är Magdalena Graf, koordinator som representerar IBAB.

Tillitsresan började hösten 2019.
Varför är IBAB med?

– Vi har sedan länge jobbat internt med spelregler och kultur. Tillitsresa känns som ett naturligt steg. Det är viktigt att vi pratar om tillit, relationer, ansvar och samarbete i vår grupp. IBAB strävar att vara en transparent organisation. Tillitsbaserad ledarskap handlar om en kulturresa och den vill vi vara med på.

Har tillitsresan påverkat hur ni arbetar på IBAB?
Hur märks Tillitsresan i vardagen?

– Att prata om det gör stor skillnad. 

Vi är duktiga på att lyssna och respekterar varandra. Vi vågar komma med feedback och idéer. Tillitsresan är del av IBAB:s årshjul och vi har återkommande möte för att just diskutera tillit. Vi använder oss av det materialet som Borås Stad tillhandahåller och det finns mycket inspiration att hämta samt olika övningar som man kan genomföra i stora och små grupper.

Så hur gör man när man skapar ett mer tillitsfullt arbete?

– Jag tycker att det är viktigt att utgå från att alla vill göra sitt bästa. Acceptera att vi är olika.  Fråga och lyssna. Tillit är inget man skaffar sig över en dag. Det kräver mycket arbete och återkommande dialoger. Så prata med varandra. Var tydlig och våga fråga, säger Magdalena Graf.

2023-04-03T14:34:08+00:002023/04/03|

Cykelvänligaste arbetsplatsen 2023


IBAB:s hyresgäster Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningen på Olovsholmsgatan kammade hem priset för Borås cykelvänligaste arbetsplats 2022.

– Det är jättekul att en arbetsplats inom Borås Stad vinner utmärkelsen eftersom vi på kommunen är en av Borås största arbetsgivare. Då blir vi en bra förebild för andra företag i staden, säger Karolina Hull, trafikingenjör med ansvar för cykel på Tekniska förvaltningen.

Arbetsplatsen vann med följande motivering:

Med stort engagemang i cykelarbetet har Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningen på Olovsholmsgatan uppfyllt flest kriterier bland de deltagande arbetsplatserna i Borås. Grattis till utmärkelsen och till fyra välförtjänta stjärnor!

– Det känns jätteroligt att få den här utmärkelsen. Ett sådant här projekt får en att tänka till hur man kan bidra till miljöarbetet. Man kan ju till exempel även cykla under arbetsdagen, inte bara till och från jobbet. Ibland går det till och med snabbare för mig att ta cykeln än att ta bilen, säger Ulf Karlsson, förvaltningschef på Grundskoleförvaltningen.

Cykelvänligast är en plattform som erbjuder stöd och inspiration till företag som vill skapa
cykelvänliga arbetsplatser. Varje år kan arbetsplatser runt hela Sverige vara med och tävla.

2023-04-03T14:32:32+00:002023/04/03|

Byte av belysning i Vulkanus 16


Byte av belysningsarmaturer på kv. Vulkanus 16. Enligt EU-direktiv ska T5- och T8-lysrör fasas ut under hösten. Vilket innebär att de inte kommer att försäljas efter den 24 augusti 2023.

Redan innan besked om det nya EU-direktivet gavs hade IBAB satt en offensiv plan med att konvertera gamla belysningsarmaturer till nya energieffektiva LED-armaturer på fastighetsbeståndet.

Under Februari och Mars har fastighetsgruppens fyra medarbetare synts till på plan. 1-3, arbetandes med utbytet. 

Gruppen jobbar med utbytet etappvis några timmar åt gången för att hinna med de övriga arbetsuppgifterna.

Resultatet med minskad elförbrukning syns redan och sporrar till att öka utbytestakten, berättar Magnus Arnesson, Fastighetsförvaltare på IBAB.

2023-04-03T14:39:09+00:002023/04/03|
Go to Top