Tillitsresa


– Tillitsresan är namnet på det förändringsarbete som ska ge Borås Stad ett nytt, mer modernt sätt att styra och leda alla sina verksamheter.

– De förändringar vi håller på att genomföra är både strukturella och kulturella. Tillitsambassadörer är ett nätverk av medarbetare som själva har anmält sitt intresse för att vara med att driva Tillitsresan framåt. De kommer olika verksamheter inom både förvaltningar och bolag. IBAB ingår i det nätverket. Det är Magdalena Graf, koordinator som representerar IBAB.

Tillitsresan började hösten 2019.
Varför är IBAB med?

– Vi har sedan länge jobbat internt med spelregler och kultur. Tillitsresa känns som ett naturligt steg. Det är viktigt att vi pratar om tillit, relationer, ansvar och samarbete i vår grupp. IBAB strävar att vara en transparent organisation. Tillitsbaserad ledarskap handlar om en kulturresa och den vill vi vara med på.

Har tillitsresan påverkat hur ni arbetar på IBAB?
Hur märks Tillitsresan i vardagen?

– Att prata om det gör stor skillnad. 

Vi är duktiga på att lyssna och respekterar varandra. Vi vågar komma med feedback och idéer. Tillitsresan är del av IBAB:s årshjul och vi har återkommande möte för att just diskutera tillit. Vi använder oss av det materialet som Borås Stad tillhandahåller och det finns mycket inspiration att hämta samt olika övningar som man kan genomföra i stora och små grupper.

Så hur gör man när man skapar ett mer tillitsfullt arbete?

– Jag tycker att det är viktigt att utgå från att alla vill göra sitt bästa. Acceptera att vi är olika.  Fråga och lyssna. Tillit är inget man skaffar sig över en dag. Det kräver mycket arbete och återkommande dialoger. Så prata med varandra. Var tydlig och våga fråga, säger Magdalena Graf.

2023-04-03T14:34:08+00:002023/04/03|

Cykelvänligaste arbetsplatsen 2023


IBAB:s hyresgäster Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningen på Olovsholmsgatan kammade hem priset för Borås cykelvänligaste arbetsplats 2022.

– Det är jättekul att en arbetsplats inom Borås Stad vinner utmärkelsen eftersom vi på kommunen är en av Borås största arbetsgivare. Då blir vi en bra förebild för andra företag i staden, säger Karolina Hull, trafikingenjör med ansvar för cykel på Tekniska förvaltningen.

Arbetsplatsen vann med följande motivering:

Med stort engagemang i cykelarbetet har Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningen på Olovsholmsgatan uppfyllt flest kriterier bland de deltagande arbetsplatserna i Borås. Grattis till utmärkelsen och till fyra välförtjänta stjärnor!

– Det känns jätteroligt att få den här utmärkelsen. Ett sådant här projekt får en att tänka till hur man kan bidra till miljöarbetet. Man kan ju till exempel även cykla under arbetsdagen, inte bara till och från jobbet. Ibland går det till och med snabbare för mig att ta cykeln än att ta bilen, säger Ulf Karlsson, förvaltningschef på Grundskoleförvaltningen.

Cykelvänligast är en plattform som erbjuder stöd och inspiration till företag som vill skapa
cykelvänliga arbetsplatser. Varje år kan arbetsplatser runt hela Sverige vara med och tävla.

2023-04-03T14:32:32+00:002023/04/03|

Byte av belysning i Vulkanus 16


Byte av belysningsarmaturer på kv. Vulkanus 16. Enligt EU-direktiv ska T5- och T8-lysrör fasas ut under hösten. Vilket innebär att de inte kommer att försäljas efter den 24 augusti 2023.

Redan innan besked om det nya EU-direktivet gavs hade IBAB satt en offensiv plan med att konvertera gamla belysningsarmaturer till nya energieffektiva LED-armaturer på fastighetsbeståndet.

Under Februari och Mars har fastighetsgruppens fyra medarbetare synts till på plan. 1-3, arbetandes med utbytet. 

Gruppen jobbar med utbytet etappvis några timmar åt gången för att hinna med de övriga arbetsuppgifterna.

Resultatet med minskad elförbrukning syns redan och sporrar till att öka utbytestakten, berättar Magnus Arnesson, Fastighetsförvaltare på IBAB.

2023-04-03T14:39:09+00:002023/04/03|