Byggstart för kongresshuset

 Stefan Andersson från SERNEKE är platsansvarig för bygget av Borås Kongresshus. Foto Peder Persson.

Nu har byggföretaget SERNEKE, tillsammans med underentreprenörer, startat arbetet med Borås Kongresshus i kvarteret Eolus 6.

– Den officiella starten är februari men innan dess har vi haft samarbete med Rami Branbo från IBAB som var arbetsledare för ett integrationsprojekt, vilka tillsammans med Återbruk, rivit och tagit tillvara det som kan återanvändas, säger Stefan Andersson.

– Jag trodde inte att de skulle hinna med så mycket och är förvånad när jag ser hur fint de tagit tillvara vitvaror, köksinredning, skåp, porslin med mera. Nu är det tomt invändigt när vi går på med maskiner för att starta rivning av fastigheten.

Under tiden som byggarbetet fortgår kommer förbifart Allégatan att vara avstängd för trafik. Tryckerigatan, Järnvägsgatan och Robert Nilssons plats kommer att få begränsad fram-
komlighet. Från tak och två våningar ner använder man rivningsrobotar och för följande etage grävmaskin med rivningsutrustning. Grundförstärkningar under marknivå med nya fundament och hissgropar är det sista momentet. Därefter startar själva bygget av Kongresshuset i september.

– Vi kommer att ha ett s.k ”tätt” hus vid årsskiftet och fram till semestern 2018 skall samtliga väggar och installationer vara på plats.

– Borås Kongresshus är ett omfattande bygge med ett tjugotal olika underentreprenörer varav de större är upphandlade i partnering. Över 60 personer kommer att arbeta med de olika delarna för att få huset inflyttningsklart till den första oktober 2018, avslutar Stefan Andersson.

Länk till SERNEKE

2017/02/16|

Folkets Hus – Ett integrationsprojekt för återbruk

Temesgen Tafere, Ali Ismail och Tesfai Gebru är praktikanter som arbetat tillsammans med IBAB:s arbetsledare Rami Randbo att ta tillvara fast och lös inredning i Folkets Hus. Foto Peder Persson.

 I mitten av november 2016 startade Industri-byggnader i Borås AB, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen ett integrationsprojekt. Projektets syfte var att praktikanterna fått lära sig svenska medan de arbetat på en svensk arbetsplats. Dessutom har de varit med i verkligheten genom att engagera dem i den rätta utbildningen och att de fått erfarenhet under praktiktiden.

– I november startade vi i samverkan med arbetsförvaltningen intervjuer med personer som Arbetsförmedlingen hade valt ut, säger IBAB:s arbetsledare Rami Branbo. Tre stycken blev aktuella och i december började arbetet på plats.

– Vi har tagit tillvara så mycket som möjligt av fast och lös egendom i Folkets Hus med hjälp av Borås Stads Återbruk innan fastigheten rivs och lämnar plats för Borås Kongresshus.

– Vi har plockat ner och tagit tillvara bl.a. marmor från väggar och golv, fast inredning, vitvaror från ca 50 lägenheter, storkök, restaurang och sorterat resterande i olika miljöfraktioner. Stora delar av inredningen har slussats vidare för återanvändning till idrotts- och hembygdsföreningar samt kommunens återbruk. Även företag har fått möjlighet att köpa inredningar. Borås Biståndscenter har också tagit emot inredningar som skickats till nödlidande i Vitryssland och Ukraina.

– Den första februari startade rivningen och integrationsprojektet avslutades. I september börjar uppbyggnaden av Borås Kongresshus och då skall praktikanterna fortsätta med sin praktik och arbeta med Sernekes byggarbetare, avslutar byggingenjör Rami Branbo, arbetsledare IBAB.

2017/02/16|

2016 – ett bra år för IBAB


 
IBAB:s ordförande Magnus Johansson tycker att 2016 blev ett bra år för bolaget.

IBAB:s ordförande Magnus Johansson tycker att 2016 blev ett bra och innehållsrikt år för fastighetsbolaget.

– Vi skall äga, förädla och förvalta fastigheter. Vår roll är också att bidra till att utveckla ett starkt näringsliv genom att tillhandahålla anpassade lokaler i olika storlekar för intresserade företag. Jag tycker att vi lyckas med detta, säger Magnus Johansson.

– Ett exempel är anpassning av Bussgatan 4 på Viareds industriområde där Västra Götalands Hjälpmedelcentral, ett kompetens- & logistikcenter, flyttade in i juni 2015. Sextio personer arbetar där med kundmottagning, lager, verkstad, kontor, expertkonsultation och leverans. IBAB:s dotter bolag IBAB2 förvärvade fastigheten 2011 och avyttrade den i april 2016 till Pecunia i Borås AB.
– Förra året gjordes utredning och upphandling av alternativ energi. Det innebär att företaget DrivhusEffekten nu bygger IBAB:s solcellsanläggning på fastigheten Olovsholmsgatan 32 i centrala Borås. Det handlar om en fullskalig solcellsanläggning på fastighetens tak som kommer att användas som referens för kommande satsningar i vårt övriga fastighetsbestånd.

– Projektet Borås Kongresshus är omdiskuterat. Nu har kommunfullmäktige tagit beslut och projektet har startat fullt ut. I februari börjar rivning av gamla Folkets Hus och hösten 2018 kommer Kongresshuset att stå klart för inflyttning.

– IBAB:s ekonomi är god. Vi gör ett bra resultat 2016 vilket vi tar med oss i nya projekt samt lämnar en del av överskottet till Borås Stad, avslutar Magnus Johansson.

 

2017/02/16|

Fullskalig solcellsanläggning

550-glodlampa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är företaget DrivhusEffekten som kommer att bygga IBAB:s solcellsanläggning på fastigheten Olovsholmsgatan 32 i centrala Borås. 

Det handlar om en fullskalig solcellsanläggning på fastighetens tak som kommer att producera c:a 46 000 kilowattimmar per år och användas som referens för kommande satsningar i IBAB:s övriga fastighetsbestånd.

Det danska företaget DrivhusEffekten startade 2007 och är i dagsläget Danmarks största totalentreprenör av större solcellsanläggningar. Huvudkontoret ligger i Hørsholm c:a 20 kilometer norr om Köpenhamn. 

Sedan 2012 är de också etablerade i Lund med sitt dotterbolag VäxthusEffekten. Man specialiserar sig på större anläggningar för t.ex. kommuner och större företag.

– Att reducera CO2 utsläpp och utföra klimat-smarta lösningar går som en röd tråd genom hela företaget, säger VD Bjarne Rasmussen. Vi har också en unik profil på marknaden då vi ger våra kunder en produktionsgaranti. Det betyder att man kan vara säker på hur mycket man kan reducera sin driftsbudget.

DrivhusEffekten har c:a 30 medarbetare varav sju stycken arbetar på huvudkontoret. 2015 uppgick omsättningen till 32 miljoner danska kronor.

Solcellsanläggningen kommer att vara på plats under våren 2017.

Länk till DrivhusEffekten

2016/12/13|

Årets julklapp 2016

emma-larson-harald-nyborg-december-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets julklapp hos Harald Nyborg blir en skruvdragare av märket Makita, säger butikschef Emma Larsson.

IBAB:s hyresgäst Harald Nyborg etablerade sig i Borås Arena 2005. Butiken ligger i markplan med parkeringsplatser utanför entrén. Det innebär också att funktionshindrade lätt kan komma intill.

Harald Nyborg har tretton butiker i Sverige och deras devis är ”Allt inom Hus, Hem & Trädgård”. På hyllorna ser man maskiner i kategorierna bra, bättre, bäst vilket innebär att man både servar hobbyfixaren och proffsen.

– Vi har drygt 8 000 artiklar i vårt sortiment och på vår hemsida har vi ytterligare tusen, säger Emma Larsson som är nytillträdd butikschef.

– Vårt omfattande sortiment gör att både hemmafixaren och yrkesmannen besöker oss. Nu inför jul kommer också många barnfamiljer för att handla det som hör julen till. Vi är välsorterade när det gäller t.ex. ljusslingor och leksaker.

– Årets julklapp verkar generellt bli VR-glasögon. Men för vår del blir det en maskin för hemmafixaren. En skruvdragare av märket Makita eller någon annan fancy maskin kommer säkert att ligga under granen i många hem.

– Samarbetet med IBAB fungerar bra. Fastighetsskötarna har redan varit inne och hälsat mig välkommen till butiken och till Borås, säger Emma som pendlar från Alingsås.

– Jag önskar alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Länk till Harald Nyborg

2016/12/13|

Utbildningskluster

550-olovsholmsgatan

Utbildningsförvaltningen är en av flera enheter som skall flytta till IBAB:s fastighet Olovsholmsgatan 32 när Borås Stads nya organisation träder i kraft efter nyår. Det är tre förvaltningar där Utbildningsförvaltningen placeras på plan 5, Grundskoleförvaltningen plan 4 och Förskoleförvaltningen på plan 3.

– För vår del är det 18 personer som arbetar med antagning och centrala funktioner som kommer att flytta in i de nya lokalerna, säger Utbildningsförvaltningens chef Anders Waldau.

IBAB:s fastighet har renoverats och uppdaterats över tid med ljusa och ändamålsenliga lokalytor. Det innebär att de nya hyresgästerna enbart behöver göra vissa anpassningar.
– Vi kommer att göra några mindre justeringar. Det handlar om att dela av vissa rum och montera några fler dörrar.

– Det känns som en bra lösning att sammanföra skolformerna under samma tak och vår nya arbetsplats ger oss möjlighet att fortsätta arbeta på ett effektivt sätt.

De tre enheterna bildar ett brett utbildningskluster som kommer att förenkla och vara till gagn för medborgarna då allt är samlatpå ett ställe.

Utbildningsförvaltningen byter namn efter nyår till Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen.

2016/11/10|

Tusen besökare i Borås Kongresshus

550-kongresshus-november-2016

Detaljprojektering pågår och byggstart av Borås Kongresshus har skett och kommer att märkas vid årsskiftet. Byggtid c:a 18 månader och inflyttning är beräknad till hösten 2018. Entreprenör är Serneke och arkitekt Bo Carlberg från Tengbom. För närvarande pågår arbetet med sortering av fasta och lösa inventarier.

– Vi har gjort en omfattande fotoinventering och utifrån den fattar vi beslut om vilka inventarier som skall bli kvar i huset och vilka som skall flyttas. Det handlar bland annat om köksutrustning, ventilation, el, marmor, ljus, ljud, möbler med mera som skall återanvändas, säger IBAB´s VD Lars Nordin.

– Initialt kommer vi att bevaka så att huset får den funktion som vi bestämt. Det gäller att flöde och flexibilitet fungerar, säger Helena Ransjö Alcenius, VD Borås Borås TME AB. Parallellt arbetar vi med att hitta den bästa hyresgästen som skall ”drifta” huset med restaurangverksamheten där det handlar om en omsättning på c:a 35 miljoner kronor per år.

– Allt som tidigare verkat i huset har möjlighet att finnas i det nya. Kongresshuset är planerat att vara ett optimerat flexibelt möteshus för mindre eller större grupper. Femtio eller tusen besökare skall fungera lika bra.

– Borås Kongresshus ligger i en jättespännande stad med ett utomordentligt läge i stadskärnan med gångavstånd till Högskola, Simons Land, Resecentrum, hotell, restauranger och butiker, avslutar  Helena Ransjö Alcenius och Lars Nordin.

2016/11/10|

Solkraft på Hästen 4

stork-ibab-november-2016

IBAB:s satsning på en fullskalig solcellsanläggning på taket på fastigheten Hästen 4, Olovsholmsgatan 32 går nu in i ett nytt skede. Intresset för att leverera anläggningen bedöms som stort och sex kompetenta anbudsgivare visade sitt intresse.

Det är det danska företaget Drivhus Effekten APS som vann upphandlingen. I nästa nyhetsbrev porträtteras företaget som har sitt huvudkontor i Hørsholm c:a två mil norr om Köpenhamn.

– Solcellsanläggningen är ett pilotprojekt för IBAB och vi räknar med att satsningen i framtiden skall ge lönsamhet både när det gäller miljö och ekonomi, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Industribyggnader i Borås AB har som mål att förvalta sina fastigheter så att de bidrar till samhällsutvecklingen på ett ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. I dessa värderingar bedöms investeringen i solcellsprojektet ligga helt rätt för en hållbar fastighetsförvaltning.

Man kan notera att solcellsmarknaden ökar i Sverige och att priserna sjunker. Anläggningen på Hästen 4 kommer att vara på plats under våren 2017 och ha en installerad effekt om 46 kw till en investeringskostnad av 9 730 kronor per kw. Den kommer också att användas som referens för kommande satsningar i IBAB:s övriga fastighetsbestånd.

2016/11/10|

Hundratals nya p-platser mitt i city

PARKERINGSBOLAGET

– Vi projekterar för fler parkeringsplatser i Borås, säger Parkeringsbolagets VD Lennart Johansson. Foto Peder Persson.

Borås Kommuns Parkeringsbolag, i samarbete med fastighetsägarna i kvarteret Vulkanus, projekterar ett nytt parkeringshus i centrala Borås.

– Parkeringshuset skall placeras där Lidaholmsgatan möter Österlånggatan, säger Parkeringsbolagets VD Lennart Johansson. Det finns ett stort behov av fler parkeringsplatser i området. Här är det tuffast och vi upplever det som en flaskhals. Efter klockan åtta är det svårt att hitta en parkeringsplats. Det nya parkeringshuset kommer att bidra till ett bättre parkeringsklimat i hela city.

På platsen är det idag en markparkering för ett femtiotal fordon. Det nya parkeringshuset kommer att inrymma 280 platser i sex plan. Fyra platser med laddstolpar för elbilar som kan bli fler när behovet ökar.

– Vi vill att även arkitekturen skall tillföra något utöver parkeringsplatser till stadsbilden. Fasaden täcks med rastrerade plattor i ljusa harmoniska färger. Ett stort antal glasytor monteras med en tunn solcellsfilm. Här arbetar vi med den senaste tekniken vilken kommer att bidra till minskad driftskostnad.

I första hand vänder vi oss till de som arbetar och vistas i området. Bygget startar mars 2017 och planeras stå klart vid årsskiftet 2017/18.

– Vi är glada att få börja lösa upp en flaskhals i Borås och när fastigheten är klar kommer det att bli bättre för alla, hälsar Lennart Johansson.

 

 

2016/09/15|