Transdev – ny hyresgäst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Gustavsson är affärschef för Transdev som är IBAB:s nya hyresgäst. Foto Peder Persson.

Transdev är en av IBAB:s senast inkomna hyresgäster. Kontoret ligger i fastigheten på Svenljungagatan 39. Patrik Gustavsson är affärschef och berättar att bolaget har fransk huvudägare och man arbetar med buss-, tåg- och båttrafik samt flygbussar. Företaget är verksamt i Europa men också i övriga delar av världen.

– Sedan 2010 kör vi busstrafik i sjuhäradsbygden från norr till söder. Det handlar om regional trafik dvs allt utanför Borås. Framför allt serviceorterna Viskafors, Sandared, Dalsjöfors och Fristad där vi har det största resandet. Vi trafikerar också Mark, Svenljunga, Ullared, Tranemo, Alingsås och Bollebygd.

Cirka 140 arbetar på Transdev varav 128 chaufförer och övrig personal inom tvätt, städ, verkstad och kontor.

Då chaufförsyrket är en bristvara arrangerar Transdev förarutbildning för att säkra framtida nyanställningar.
– Alla bolag måste få in fler förare. Vårt initiativ med utbildning ger eleven körkort och möjlighet till anställning. Utbildningspaketet innehåller allt det som vi ser som viktiga punkter för att köra buss. Det gäller bland annat samtliga system i bussen, säkerhet, kännedom om företaget och linjekännedom. Transdev har 25 linjer så man följer med och lär sig linjerna och dess hållplatser.

– Idag har vi 97% nöjda kunder. Tillsammans arbetar vi för att kontinuerligt handla rätt, ta ansvar, vara nytänkande och samverka med varandra. Vårt devis är ”Transdev, vår resa inspirerad av dig”, avslutar Patrik Gustavsson.

Länk till Transdev

2018-09-10T15:35:26+00:00 2018/09/10|

Avancerad teknik i Kongresshuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I fläktutrymmet på kongresshusets tak finns kraftiga ventilationsanläggningar. Foto Peder Persson.

Flera konsulter inom olika verksamheter arbetar med bygget av Borås Kongresshus. Gerhard Englund, med firma VVS Energi i Brämhult AB, är teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik.
– Jag har varit med under hela projekteringsfasen och är anlitad som installationssamordnare vilket innebär att styra upp installationer inom rör, ventilation, styr- och reglerteknik, el, sprinkler, köksinstallation samt fjärrkyla och fjärrvärme.

– Under projekteringstiden genomför vi bland annat tredimensionell granskning där samtliga konsulters filer läggs samman för att se att installationer inte kolliderar med varandra och med husets olika konstruktioner.

– I slutskedet av bygget kommer vi att genomföra en samordnad provning av samtliga installationssystem för att se att de fungerar som de ska. Då kommer vi också att göra en så kallad CE-märkning vilket är ett EU-direktiv när man sammanlänkar flera elektriska maskiner. Det är viktigt att det inte finns några elektriska risker för de som i framtiden skall verka och vistas i byggnaden.

Borås Kongresshus kommer också att ansöka om att bli certifierade för GreenBuilding. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi per kvadratmeter och år jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler, BBR.

– Kongresshuset är ett fint hus med en arkitektur som jag tror kommer att uppskattas, avslutar Gerhard Englund.

Länk till GreenBuilding
Länk till information om CE-märkning

2018-09-10T15:03:33+00:00 2018/09/10|

Metod från romartiden fixade väggen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Peder Persson.

Nu är arbetet klart med ytbeläggning av den vägg som löper genom Borås Kongresshus. Man har använt sig av Stucco Lustro. Det är en metod från romartiden som framförallt används för att skapa färgsatt ytbeläggning direkt på en vägg och ger en hård, glänsande yta.

– Det är, enligt uppgift, en av världens största sammanhängande vägg med tekniken Stucco
Lustro, säger Jan-Olof Edman som är projektchef för Borås Kongresshus. Cirka 460 kvadratmeter i flera lager med en blandning av dolomiterkalk och mindre partiklar av marmor. Väggen efterbehandlas därefter med bivax för att få en härlig lyster.

Väggen, som går genom hela kongressbyggnaden, är en kommunikationsyta där många besökare samlas och förflyttar sig till olika lokaliteter.
Ljus från glastaket och de bägge glastäckta
gavlarna strömmar in på väggen och på golvet
är det insprängt mässinglister. De kommer i sin tur att spegla sig i väggens mörkblå, glansiga yta. En arkitektonisk utsvävning är också att väggen lutar tre grader från golv till tak.

Jakob Eire från företaget Ampio i Köpenhamn
är arbetsledare för tolv Stucco Lustro experter från bland annat Italien.

– Vi har arbetat åtta dagar för att få klart väggen och resultatet är vi mycket stolta över. Vårt senaste arbete var Helsfyrs tunnelbanestation i Oslo men det finns inget som vi tidigare arbetat med som är så stort som i Borås. Jag tror att väggen är den största i världen, hälsar Jakob Eire.

Länk till film där vi målar
Länk till Ampio
Länk till Stucco Lustro

2018-09-10T15:04:14+00:00 2018/09/10|

Bl går till IBAB

 
2 maj 2018 lämnar Borås Lokaltrafiks vd Lars Holmkvist, till höger, över företaget till IBAB:s vd Lars Nordin. IBAB:s ordförande Magnus Johansson i mitten övervakar händelsen.

Lars Holmkvist, före detta vd för Borås Lokaltrafik, BL, lämnade den andra maj över företaget till Industribyggnader i Borås AB, IBAB.

– Eftersom BL idag inte utför busstrafik utan enbart förvaltar fastigheten på Strömsdal känns det naturligt att man nu kommer att ingå som en del i Borås Stads fastighetsbolag, tycker Lars Holmkvist.

– Jag började vid BL 2005 och under min tid som vd förlorade vi tyvärr ett antal upphandlingar. Det innebar att att vi senare enbart kom att förvalta fastigheten och dess hyresgäster. 2005 var vi 450 medarbetare och idag är vi fyra och från ett minusresultat på 48 miljoner har vi idag ett eget kapital av 150 miljoner kronor. Så cirka 106 miljoner lämnas över till Borås Stad samtidigt med IBAB:s övertagande.

– BL är ett välskött bolag som gjort en fantastisk spännande resa genom åren, levererat positiva resultat och har bra hyresgäster, säger IBAB:s ordförande Magnus Johansson. 

– Vi ser fram emot den resa som vi skall göra tillsammans med de anställda och våra nya hyresgäster. I och med att de anställda nu ingår i IBAB börjar också arbetet att bygga en egen stabsfunktion där BL är en viktig pusselbit.

– Vår ambition är att på sikt utveckla fastigheten och att de anställda och nuvarande hyresgästerna skall känna sig välkomna, avslutar Magnus Johanson.

2018-06-08T10:52:27+00:00 2018/06/08|

Nobina ligger i framkant

 
Fadil Divovic är trafikchef hos Nobina som är IBAB:s nya hyresgäst.

IBAB:s senaste hyresgäst Nobina etablerade sig i Borås i april 2017. Då övertog man busstrafiken i Borås efter att tilldelats uppdraget av Västtrafik. Förutom kontor hyr man tvätt- och verkstadshallar samt uppställningsplatser för 67 bussar i Strömsdalsfastigheten.

– Nu har vi kört i ett år och upplever att det gått väldigt bra, säger trafikchef Fadil Divovic. Vi är 210 medarbetare varav 185 chaufförer. Varje månad transporterar vi drygt 850 tusen resenärer och vårt mål är att komma upp till en miljon per år.

Från och med sommaren 2019 storsatsar Västtrafik och Nobina på elbussar i Borås och Lidköping. Borås blir en av de första städerna med elektriska ledbussar i reguljär kollektivtrafik och i Lidköping elektrifieras hela stadstrafiken. Satsningen, som är den största i sitt slag för Västtrafik, är ett led i Västtrafiks ambition om att öka takten i övergången till elbussar – för renare, tystare städer och bekvämare resor. 

– I Borås handlar det initialt om linje två från Trandared via Södra Torget till Tullen. Det återstår arbete med laddare, infrastruktur, garage med mera innan vi startar fullt ut.

– Enligt Västtrafiks mätningar har vi 95% nöjda kunder. Vi fortsätter vårt arbete med att utbilda våra chaufförer för att köra grönt. 70% har genomgått utbildningen som skall ge våra resenärer en lugn, mjuk, bekväm och säker resa som också skall vara bränslesnål, avslutar Fadil Divovic.

2018-06-08T10:53:22+00:00 2018/06/08|

Personalinformation


 

I början av maj samlades personalen i Industribyggnader i Borås AB, IBAB, för en gemensam arbetslunch på Pulsen Konferens mitt i city. Förutom de anställda deltog också styrelsens ordförande Magnus Johansson och vice ordförande Björn Bergquist.

– Det är viktigt att alla träffas och att vi får tillfälle att presentera våra nya medarbetare från Borås Lokaltrafik AB, säger IBAB:s vd Lars Nordin. Samtidigt passar vi på att informera om företagets inriktning och hur vi skall arbeta tillsammans i framtiden.

Den andra maj övertog IBAB Borås Lokaltrafik AB, BL, som nu ingår som ett dotterbolag i koncernen. BL är idag ett fastighetsbolag vid Strömsdal, Svenljungagatan 39. Ytan, på ca 33 000 kvadratmeter, tillhandahåller uppställningsytor för bussar verkstäder, tvätthallar och kontor. Personalen stannar kvar i bolaget och kommer att få fler medarbetare.

IBAB, är ett kommunalt fastighetsbolag som grundades i början av 70-talet. Företaget skall anpassa, utveckla och förvalta industri-, kontors-, affärs- och utbildningslokaler för mindre och medelstora företag med olika lokalbehov.

– IBAB-koncernens omsättning för 2019 budgeteras till ca 55 miljoner kronor. 13 personer med hög kompetens arbetar idag för IBAB. Bolaget kommer att behöva rekrytera fler medarbetare framöver, avslutar Lars Nordin.

2018-06-08T10:54:41+00:00 2018/06/08|

Thomas, Janne och Christian. Operatörer för Borås Kongress

Janne Johansson är en av tre som skall driva verksamheten i Borås Kongresshus. Arbetet har startat och man öppnar den första november.Foto Peder Persson.

Operatörerna som skall driva Borås Kongress heter Tomas Hettne, Janne Johansson och Christian Kock. De kommer från Göteborg och har en bred bakgrund inom restaurang, hotell och event. Tomas har varit hotellchef, food & beverage manager på Quality Hotell 11 samt VD för Langley Travel. Janne och Christian driver Hotell Borås sedan feb 2016 och Hotell Sköna Nätter from 1 mars 2018. Tidigare har de ansvarat för Ullevi Restaurang & Konferens.

– Vi har kunskap om små och stora möten och att bygga. Exemplet är Eriksberg på Lindholmen som är ett tomt skal. Där bygger man och anpassar lokaler för stora mässor, middagar och större möte, säger Janne Johansson.Borås Kongresshus är 9 000 kvm och inrymmer ett tjugotal lokaler fördelade på sju våningsplan.

– Logistiken är viktig vid stora möten, då det gäller att ha respekt för det stora antalet gäster som rör sig i huset samtidigt. Det är viktigt att veta vad, hur och när man serverar mat och dryck.

– Borås Kongress öppnar 1 november med en grundstab på ca 10 årsanställda, sedan kommer vi jobba med många extraanställda vid behov. Vårt avtal löper på 3 år med möjlighet till förlängning i 2 år, vår ambition är att vara kvar här även efter 2023, avslutar Janne Johansson.

2018-03-21T11:22:24+00:00 2018/03/21|

BL – ett nytt dotterbolag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borås Lokaltrafik är nu ett dotterbolag i IBAB-koncernen. På BL arbetar idag Jan Nordström, Eva Engberg, Nicolaas Boon och och Roland Rindemo.Foto Peder Persson.

I mars 2017 beslutades att Borås Lokaltrafik ska ingå som ett dotterbolag i Industribyggnader i Borås AB (IBAB). Det handlar om övertagande av personal och fastigheter. 

Eva Engberg är ekonomiansvarig på Borås Lokaltrafik. 

– Jag har arbetat här sedan 1974. Som flest var vi drygt fyra hundra anställda och hade 140 bussar. Nu omfattas vår verksamhet av fastigheter då busstrafiken övertagits av ett icke kommunalt bolag.

– Det händer nästan dagligen att vi fortfarande får samtal från kunder som har glömt eller tappat persedlar på bussarna. Man vill också få reda på när bussarna avgår etc.

Nicolaas Boon har sedan december 2017 tagit över tjänsten som fastighetsförvaltare både i BL och IBAB. Det innebär att han servar hyresgäster och ansvarar för hela IBAB:s fastighetsbestånd.

På BL:s område hyr man ut till flera aktörer bland annat Nobina och Transdev som kör bussar. Jan Nordström och Roland Rindemo ansvarar för att de dagliga rutinerna vid busstvättar och ramper som förser bussar med luft och värme fungerar.

– Det är en bra lösning att IBAB tar över Borås Lokaltrafik. Vi kommer att ingå i en större verksamhet där IBAB tillför erfarenhet och kunskap, tycker Nicolaas Boon.

– Det är spännande och en utmaning. Det blir en annan inriktning från bussar till fastigheter, hälsar Eva Engberg.

 

2018-03-21T11:18:23+00:00 2018/03/21|

Harald Nyborg i ”nya” lokaler på Borås Arena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Hjärtligt välkommen till våra nyrenoverade lokaler i Knalleland, hälsar medarbetarna Emma Valtersson och Joakim Kedbäck. Foto Peder Persson.

IBAB:s hyresgäst Harald Nyborg, som etablerade sig i Borås Arenas affärslokaler 2005, har fått ett ansiktslyft efter renovering. 

– Beslutet att renovera togs hösten 2017 och arbetet startade i januari 2018, säger butikschef Emma Larsson. Vi stängde butiken under januari och hälsade våra kunder välkomna igen i mitten av februari.

– Vår satsning i köpcentret Knalleland är långsiktig och IBAB var införstådd med renoveringsbehovet varför vi har kunnat samsas om kostnaden. Kunder och personal möts nu av nytt och  ljust, golv och tak. Energisnål belysning i hela butiken och en uppdaterad planlösning bidrar till ett luftigare intryck. 

– Vi är mycket nöjda med resultatet. Allt blir roligare och lättare för vår personal och av kunderna får vi många positiva reaktioner. Harald Nyborg har idag 12 butiker i Sverige och beskriver sig som en fyndmarknad för hus, hem och trädgård. Grundsortimentet består av verktyg och hjälpmedel för i första hand självfixaren.

Länk till Harald Nyborg

2018-03-21T11:13:03+00:00 2018/03/21|

2017 – ett bra år för IBAB


Industribyggnader i Borås AB:s VD Lars Nordin sammanfattar 2017 som ett bra år för bolaget. 

– Under 2017 har vi en omsättning på 27 miljoner. Årets resultat ger möjlighet att konsolidera företaget ytterligare.

I februari 2018 föreslås Kommunalfullmäktige fatta beslut om försäljning av Borås Lokaltrafik AB till IBAB. 

– Anledning till övertagandet är att busstrafiken är avvecklad. Det som återstår av tidigare verksamhet är uthyrning av verkstäder, tvätt- och parkeringsanläggningar. Borås Lokaltrafik AB ger en ökad omsättning om ca 10 miljoner per år. Detta  ger en total omsättning om ca 40 miljoner under 2018.

IBAB-koncernen kommer då att ha två dotterbolag, Borås Lokaltrafik AB och sedan tidigare Eolus 6 AB, som innefattar byggandet av Borås Kongresshus i centrala Borås.

– IBAB:s projekt ”En ljusare framtid” med en fullskalig solcellsanläggning på Olovsholmsgatan har fallit väl ut. Utvärdering visar att den är konkurrenskraftig och lönsam. Styrelsen har därför beslutat att gå vidare och använda anläggningen som referens för kommande satsningar.

– Under 2018 kommer vi bland annat att färdigställa Borås Kongresshus och få möjlighet att förvalta ett nytt dotterbolag. IBAB:s personal och styrelse ser med tillförsikt fram emot nya satsningar och spännande utmaningar, avslutar Lars Nordin.

2018-02-05T19:39:19+00:00 2018/02/05|