Jobb Borås skapar social hållbarhet 
– Vi samarbetar med Arbetslivsförvaltningen och Jobb Borås vilka stödjer personer som behöver skräddarsydda insatser för att kunna nå arbetsmarknaden, säger Anna Axekull som är IBAB:s fastighets- och projektchef. Text Peder Persson & illustration Katie White.

Det finns flera anledningar till varför människor står utanför arbetsmarknaden. Det kan bero på att de inte fått chansen, för att de till exempel behöver extra stöd eller har en funktionsvariation. Borås Stad arbetar på olika sätt för att få ut dessa personer i arbetslivet. 

– Vi, säger Eva Andersson som är verksamhetssamordnare på Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad. Praktik och arbetsträning är avgörande för att man ska utvecklas och få möjlighet att i framtiden nå en anställning och en social hållbarhet.

– Jobb Borås bidrar till att människor lyckas förändra sin livssituation och vända hinder till framgång. Vi stöttar arbetsplatser med information och handledning. På så sätt ökar vi tillsammans kunskapen om och förståelsen för deltagarna och deras olika förutsättningar.

Till företag, organisationer och kommun som erbjuder praktik eller arbetsträning erbjuder vi även en kontaktperson för att underlätta samarbetet. Allt vårt arbete sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, avslutar Eva Andersson.

2021-04-14T09:08:16+00:002021/04/14|

Porträtt. Roland lämnar IBAB för sortering och återvinning

 

 

Efter flera år som fastighetsskötare på IBAB har Roland Rindemo avtackats och träffas nu på Borås Stads Mobile Info Center. Det är en mobil informationscentral som hjälper kommunala verksamheter, räddningstjänsten och polisen med att sprida information i Borås. Text & foto Peder Persson.

Roland kom till IBAB via Borås Lokaltrafik men han började arbeta redan som sjuttonåring.

– Mitt första jobb var i en stormarknads zoologiska avdelning. Jag sålde fiskar, fåglar och andra djur samtidigt som en stor papegoja alltid satt på min axel, säger Roland. Därefter blev det möbelaffär och körkort för bil, lastbil och buss och flera turistresor som busschaufför till Österrike och Italien.

– Idag är vi ute och informerar bland annat om avfall, sortering och återvinning. Vi mäter också vad som slängs och hur vi sorterar för att få relevant statistik. Ett intressant och variationsrikt jobb där man träffar många människor och känner att jobbet gör skillnad.

Roland är uppväxt tillsammans med sina två yngre bröder i Borås och spelade i unga år fotboll i Elfsborgs knattelag. Hans fritidsintressen är hus, trädgård och långa promenader med sonens hund. Han är gift, har tre barn, tre barnbarn och väntar ett fjärde.

– Jag vill sända en hälsning till mina före detta arbetskamrater på IBAB. Det var en fin tid vi hade tillsammans. Jag önskar er en riktig god fortsättning och hoppas att framtiden blir ljus med många fina fastigheter runt omkring i hela Borås.

 

2021-04-14T09:17:50+00:002021/04/14|

Vaccinationscenter. Premiär på Borås Arena

– Så fort vi har fått vaccinet mot Covid-19 startar vi arbetet med att vaccinera alla boråsare, säger Liisa Karlson från Närhälsan som är ansvarig för Arenamottagningen i Harald Nyborgs tidigare lokaler i Borås Arena. Text & Foto Peder Persson.

– Det gick snabbt att besluta om att använda Borås Arena som vaccinationsmottagning för Covid-19, säger Liisa Karlsson. Alla inblandade förvaltningar och IBAB från Borås Stad har gjort ett fantastiskt arbete.

I mottagningen kommer tjugo vaccinatörer, läkare och sjuksköterskor att arbeta. Öppettid är 8 till 18 och man beräknar fem minuter mellan varje vaccination. Man kommer in i huvudentré, lämnar hälsodeklaration som kontrolleras och sedan vaccination. Därefter till väntrumsdelen där man stannar i femton minuter för att säkerställa att man mår bra. Utgång sker sedan i annan del av lokalen. Vaccinationsarbetet startar med hemtjänsten, därefter är målet att hela Borås befolkning skall vara vaccinerad till midsommar. Förutom Borås Arena kommer man att öppna för vaccination i Blå Hallen i Skene Lasarett. 

Det är gratis att vaccinera sig och cirka två veckor efter vaccinering skall man ha fått båda sina vaccindoser och ha ett  begynnande skydd mot Covid-19. Hur länge det varar har man inte något svar på idag. 

– Den som är äldst och de som är svårt sjuka skall vaccineras och skyddas i första hand, avslutar Liisa Karlsson.

 

 

 

2021-02-24T10:05:05+00:002021/02/24|

Almi tankar vid husgaveln. Laddstolpar för elbilar

 

Flera i vår personal kör elbil och laddar dem på vår parkering vilket fungerar utmärkt, säger, Anna Bergengren, Almi. Text & Foto Peder Persson.

Vid Olovsholmsgatan 32 i Borås ligger Almi Företagspartner Väst AB som är Sveriges mest aktiva företagsutvecklare. Genom att föra en dialog och stödja företag med lån, riskkapital och affärsutveckling, bidrar man till fler hållbara företag där små och medelstora företag får möjlighet att växa och utvecklas.

Tidigt 2020 växtes tanken på att installera laddstolpar för elbilar.
– Flera av våra medarbetare har elbilar och det blev akut när en behövde åka ända till Knalleland för att ladda bilen innan ett kundbesök. Så kan vi inte ha det varför vi beslöt att installera två laddstolpar vid vår parkering i direkt anslutning till fastigheten. Det är vår hyresvärd IBAB som installerat stolparna som nu är på plats och fungerar utmärkt, säger Anna Bergengren affärschef och marknadsansvarig.

– Almi har ett tydligt hållbarhetsfocus och genomför miljörevision varje år. Laddstolparna är ett steg för ökad hållbarhet och kan kanske också vara en inspirationskälla till att fler installerar laddstolpar för sin personal, avslutar Anna Bergengren.

2021-02-24T10:01:09+00:002021/02/24|

Nu blir det barn och torp. Roger 65 blir pensionär

IBAB:s fastighetsskötare Roger Lindqvist blir pensionär i februari. 1974 började han på Boréns Armaturfabrik och går i pension från IBAB 2021. Text & Foto Peder Persson.

 

I december 1993 anställdes jag som målare på Borås Stads Lokalförsörjningskontor, säger Roger Lindqvist. Vi överfördes senare till Servicekontoret där jag varit anställd tills nu. 1997 kom Roger till IBAB som fastighetsskötare för fastigheten Vulkanus på Fabriksgatan med hyresgästerna Komvux, Textilhögskolan, Proteko med flera. Ramnaslätt- och Viareds industriområden ingick också i fastighetsbeståndet. Dessa såldes senare och Olovsholmsgatan tillkom och sista tillskottet blev Borås Kongress.

– Jag har alltid haft trevliga kollegor på IBAB. Tidigare hade man endast en förvaltare men under de senare åren har det skett förändring. Bolaget har flyttat in i fastigheten på Fabriksgatan. VD och alla anställda är samlade på ett ställe vilket känns positivt.

– Min yrkesverksamma tid har varit en ganska lugn och behaglig resa. Det har varit mycket omväxlande arbetsuppgifter att ta hand om. Nu känns det skönt att bli pensionär och få bestämma över sin egen tid, hälsar Roger Lindqvist. Framöver blir det mer tid till de åtta barnen/bonusbarnen och fjorton barnbarnen som är utspridda från Halmstad till Stockholm. Sedan gäller det att fortsätta med renovering av det gamla soldattorpet i skogen mellan Dalsjöfors och Äspered. Det blir säkert en del turer med motorcykeln också.

 

 

 

2021-02-24T09:56:30+00:002021/02/24|

Välkommen till IBAB Magnus Arnesson

I februari 2021 börjar Magnus Arnesson som fastighetsförvaltare hos Industribyggnader i Borås AB. Foto Peder Persson.

– Det känns spännande. IBAB har ett bestånd av intressanta hus och jag är ödmjuk inför de utmaningar som väntar, säger Magnus. Mina kommande arbetsuppgifter handlar bland annat om att arbeta proaktivt, övergripande och strategiskt med koncernens fastigheter.
–I min roll som fastighetsförvaltare är jag mån om att bevaka hyresgästernas intressen samt att visa på IBAB:s möjligheter vad gäller anpassning av lokaler för presumtiva hyresgäster.
Magnus Arnesson är 48 år och bor i Borås. På fritiden tycker han om att motionera och att vistas i naturen. Vintertid åker han gärna längdskidor. Och rullskidor när det är barmark.

 

2020-12-17T14:10:24+00:002020/12/17|

Borås Event – Ny byggnad invigd


Kommunalråden Annette Carlsson, Kerstin Hermansson och Ulf Olsson, tillsammans med  IBAB:s ordförande Magnus Johansson, genomför en digital invigning av aktivitetshuset på Borås Event. Foto Peder Persson.

Verksamheten i den nya byggnaden i Borås Event invigdes den tionde december medan vi som fastighetsägare valde att göra en digital invigning utomhus dagen innan, säger IBAB:s fastighetschef Anna Axekull.

– Tre kommunalråd och IBAB:s ordförande intervjuades, klippte banden och genomförde invigningen engagerat och proffsigt. 

– Det var en lyckad invigning av den nya byggnaden som är uthyrd till en hyresgäst som erbjuder barn- och familjeaktiviteter. 

– IBAB gillar att samhällsutveckla. Det ingår i vårt uppdrag att stötta mindre och medelstora företag för att utvecklas och kunna etablera sig i staden. Nu skall IBAB ta välförtjänt julledigt därefter ska vi med stor nyfikenhet lära känna våra grannar i Borås Event och lyssna på framtidsvisioner och idéer för området. Sedan ska vi vara delaktiga och engagerade fastighetsägare, avslutar Anna Axekull.

Länk till den digitala invigningen

2020-12-18T02:52:53+00:002020/12/17|

Borås Event – Ett lyft för hela Borås


 
– Allt som innebär att Borås Stad utvecklas är jättepositivt, säger Ulf Olsson kommunstyrelsens ordförande. 

– Det är roligt att få medverka när vi nu förstärker Borås Event i norra delen av staden. Där ligger, sedan flera år, Borås Djurpark som är ett besöksmål framförallt under sommarmånaderna. 

– Snart inviger vi en byggnad som ligger granne med djurparken. Då får vi ytterligare en besöksattraktion för hela familjen vilket innebär att området kommer att vara attraktivt och besökas hela året. Kommunens bolag, Industrifastigheter i Borås AB, IBAB, ansvarar för utbyggnaden och genom att öka attraktionen i knallelandsområdet bidrar man till en ännu mer livskraftig stadskärna vilket ligger helt i bolagets policy. 

IBAB skapar möjlighet för mindre och medelstora företag att etablera sig i vår stad. För närvarande hyr man ut cirka 60 000 kvadratmeter i sex områden.

Projekt Borås Event följer Borås Vision 2025. Det är en plats där människor möts och aktiviteter som erbjuds fokuserar i mångt och mycket på barn. Borås Event förstärker norra delen av staden och all nyproduktion sker enligt Green Buildings normer där hållbarhetsfrågor blir belysta i hela arbetsprocessen. Det blir en vinst för oss, samhället och miljön, avslutar Ulf Olsson.

2020-11-19T18:37:17+00:002020/11/19|

Längre gropar för bussar på Strömsdal


 
Tillsammans uppdaterar vi Strömsdalsdepån för ökad säkerhet, trivsel och trygghet säger Rami Branbo, biträdande projektledare IBAB och Robin Gillberg, trafikchef Nobina. Foto Peder Persson.

Dygnet runt pågår verksamhet vid Strömsdalsdepån vid Svenljungagatan 39, där Nobina har bussterminal kontor, tvätt- och verkstadshallar, laddningsplatser för el samt uppställningsplatser för bussar. Fastigheten byggdes 1952 för Borås Lokaltrafik som behövde plats för garage och servicemöjligheter. IBAB övertog Borås Lokaltrafik i maj 2018 och placerade det i ett dotterbolag

– Fastigheten är statisk men tiden förändras så nu är det hög tid att uppdatera, säger Rami Branbo. Vi gjuter nu nytt betongbjälklag vid infarten till den förlängda smörjgropen. Det ökar hållbarheten över tid då bjälklaget belastas hårt av regn, salt och av bussar som passerar över vid in och utfart.

– Våra bussar tenderar att bli längre, säger NOBINA:s trafikchef Robin Gillberg. I samarbete med IBAB görs nu hyresgästanpassningar. Smörjgropen blir längre. Den har tidigare förlängts fyra gånger. 1973, 2002, 2017 och nu 2020.

– Att anpassa en fastighet som Strömsdalsdepån är självklart i en föränderlig tid, tycker Rami Branbo. Ett av IBAB:s huvudmål är att upprätthålla säkerhet och funktion i våra fastigheter för ökad trivsel och trygghet.

2020-11-19T18:31:01+00:002020/11/19|

Rami Branbo – Välkommen till IBAB

Rami Branbo är projektledare hos Industribyggnader i Borås AB. Foto Peder Persson.

Rami Branbo är 25 år kommer från Syrien. På grund av kriget flydde han till Jordanien där han utbildade sig till byggnadsingenjör.

– Jag kom till Sverige 2014 och fick mitt första jobb som cafébiträde i Forsvik. Flyttade sedan till Borås för att komplettera och anpassa min ingenjörsutbildning till svenska normer på Högskolan, säger Rami Branbo. Här fick jag också arbete några månader på IBAB sedan blev det Serneke som biträdande arbetsledare vid bygget av Borås Kongresshus. 

– Därefter bestämde jag mig för att utbilda mig till betongingenjör vid yrkeshögskolan i Stockholm parallellt med Högskolan i Borås. När jag är klar får jag erbjudande om arbete hos IBAB som biträdande projektledare. 

– Här driver jag flera projekt där vi bland annat anpassar lokaler för hyresgäster samt genomför upphandlingar enligt regelverket LOU för offentlig upphandling i Sverige. 

– Borås Stads fastighetsbolag, IBAB, är en arbetsplats som befinner sig i ett generationsskifte med organisation och rekryteringsprocesser där drivande chefer skapar ett bekvämt och tryggt arbetsklimat för de anställda. Företaget har stor potential med ett varierat utbud och jag tycker det är intressant och stimulerande att få vara en del i vårt arbete med att utveckla Borås, avslutar Rami Branbo.

2020-11-03T16:54:53+00:002020/11/03|