Eldriven busstrafik i Borås med NOBINA

 
Nobinas trafikchef Robin Gillberg och IBAB:s fastighetschef Anna Axekull vid Södra Torget där de flesta av Nobinas bussar passerar under dagarna.

IBAB:s hyresgäst, bussbolaget Nobina, är verksam i Strömsdalsområdet på Svenljungagatan 39. Vid bussterminalen finns kontor, tvätt- och verkstadshallar, laddningsplatser för el samt uppställningsplatser för bussar.

– På uppdrag av Västtrafik ansvarar vi för lokaltrafiken i Borås med 68 bussar som körs av våra 190 förare, säger Nobinas trafikchef Robin Gillberg. Under 2020 kommer vi att utvidga verksamheten till att också köra från Borås till Göteborg, Kinna och andra delar av Sjuhärad.

Tillsammans med Västtrafik, driver Nobina ett projekt med helelektrifierad stadsbusstrafik med tio ledbussar som drivs av el märkt Bra Miljöval. De är 18 meter långa och laddas via en snabbladdnings- och en långtidsladdstation. Det finns en vision att vid nästa upphandling, 2027, skall samtliga bussar i Borås vara eldrivna.

– På Strömsdalsområdet finns en rik historik av lokaltrafik, berättar IBAB:s fastighetschef Anna Axekull. Här startade Borås Lokaltrafik AB 1945 under namnet Stadsbussar i Borås AB. Som mest hade bolaget ett sextiotal bussar innan man lämnade över verksamheten till Nobina i april 2017 som då fick i uppdrag av Västtrafik att ombesörja busstrafiken i Borås tätort.

– Vi utvecklar området på Strömsdal och har idag ca 280 kvm lediga kontorslokaler utrustade med köksavdelning samt parkering i direkt anslutning för uthyrning per omgående, hälsar Anna Axekull.

2019-11-09T13:37:47+00:002019/11/09|

Nu är alla på samma plats!

 
IBAB:s personal tillsammans med fastighetstekniker från Servicekontoret församlade i de nya lokalerna i fastigheten Vulkanus. Bakre raden från vänster Roger Lindqvist, fastighetsskötare, Nicolaas Boon, fastighetsförvaltare, Roland Rindemo fastighetstekniker, Jan Olof Edman, projektledare, David Nowén, fastighetstekniker och Janne Nordström, fastighetstekniker.
Främre raden från vänster Leo Tolkkinen Ekonomichef/Koncern, Eva Engberg, kontorschef,Lars Nordin, VD, Anna Axekull, fastighetschef samt Rami Branbo, biträdande projektledare. Foto Peder Persson.
 
När IBAB övertog Borås Lokaltrafik och dess personal i mars 2018 ökade man samtidigt sin personalstyrka.
– Vi är nu sju medarbetare, säger fastighetschef Anna Axekull. Ibland är vi fler då vi har ett gott samarbete med Servicekontoret där våra fastighetsskötare har sin anställning.
 
– Nu arbetar vi tillsammans i ett gemensamt kontor på våningsplan sju och åtta i fastigheten Vulkanus på fabriksgatan 12 mitt i centrala Borås. Vi tänker att detta kommer att ge synergieffekter då verksamheten växer och vi växlar upp för att möta kommande projekt.
 
– Vi är jättenöjda med våra nya lokaler med närhet till varandra och våra hyresgäster vilket ger oss stora fördelar. I fastigheten där Algots fabrik fanns tidigare passerar dagligen cirka två tusen personer där våra hyresgäster är Vuxenutbildningen och Arbetslivs-, Individ- och omsorgs- och Sociala Omsorgsförvaltningarna. 

 

2019-09-03T15:18:36+00:002019/09/03|

Borås Arena. Nytt kansli, restaurang och huvudentré

 

Projektchef Sven Liljegren och IBAB:s fastighetschef Anna Axekull ingår i projektgruppen som arbetar med att uppdatera Borås Arena inför starten av fotbollsäsongen 2020. Foto Peder Persson.

IBAB:s fastighet på Borås Arena skall få ett rejält ansiktslyft. Det är bland annat IBAB:s del i läktaren som kommer att förändras. Det var vid Harald Nyborgs flytt som arbetet att modernisera arenan accelererade och nu arbetar projektchef Sven Liljegren intensivt för att kunna sätta spaden i jorden efter att höstens fotbollssäsong är över. Ambitionen är att arbetet skall stå klart till seriestarten 2020.

Det handlar i stora drag om att i gatuplan placera en huvudentré och att Elfsborg flyttar sitt kansli till Harald Nyborgs tidigare lokaler samt att på plan två ge plats för en restaurangdel. Fler glasade ytor mot arenan och parkeringsplatsen och en glasad balkong för restauranggäster.

– Då Ålgårdsläktaren är huvudentré byggs en trappa till plan tre och därifrån tar besökarna sig till Sjuhäradsläktaren via en förbindelsegång som går via västra läktaren som vi i dagligt tal kallar Elfsborgsläktaren, säger Sven Liljegren.

– För arenans besökare gäller att alla kan nyttja restaurangen som kommer att ha öppet hela veckan. Vid matchdag kan man också gå dit tidigare eller stanna kvar efter matchen och äta en bit och ta något att dricka. Elfsborg kommer också att använda den för sina sponsorträffar.

 

 

2019-09-03T15:13:53+00:002019/09/03|

IBAB växlar upp och stärker sitt varumärke

 

IBAB:s fastighetsskötare Roger Lindqvist och fastighetschef Anna Axekull framför den nya dekoren på en av bolagets bilar. Foto Peder Persson.

Koncernen Industrifastigheter i Borås AB (IBAB) ingår, tillsammans med ytterligare sju aktiebolag, i Borås Stadshus AB. Företaget grundades i början av 70-talet och består idag av moderbolaget samt dotterbolagen Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB.

– IBAB är en pålitlig partner som arbetar långsiktigt och som nu växlar upp. Målet är att vara en ännu synligare aktör för att generera fler möjligheter för vår ägare Borås Stad och dess invånare, säger fastighetschefen Anna Axekull.

– Just nu arbetar vi intensivt med Nöjd kundindex – NKI – för att få fram en tydlig struktur och mall för att jobba med kommunikationen till våra befintliga hyresgäster. Mår hyresgästen bra så mår vi bra. Då vet vi också vad hyresgästerna vill ha och på ett lättare sätt kan vi kontinuerligt utveckla våra fastigheter. I samband med detta dekorerar vi t.ex. våra bilar och ser över skyltar på våra fastigheter.

– Vår ambition är att ge möjlighet för mindre och medelstora företag att växa genom att erbjuda anpassade lokaler. Vi arbetar också med större projekt som Strömsdaldepån där stadens bussar har verkstad, tvätt och laddningsstolpar, Borås Kongress, anpassning av före detta Algots fastigheten på Fabriksgatan/Bryggargatan, fastigheterna på Olovsholms- och Fleminggatan samt utveckling av Borås Arena och eventområdet vid Borås Djurpark, avslutar Anna Axekull.

IBAB: fastighetsbestånd uppgår idag till drygt 60 000 kvadratmeter fördelat på industri-, kontors-, affärs- och utbildningslokaler.

2019-09-03T15:19:45+00:002019/09/03|

Leos Lekland blir granne med Borås Djurpark

Det var efter den olyckliga branden på Evedalsgatan i februari 2019 där Leos Leklands lokaler totalförstördes som Industribyggnader i Borås AB kontaktade Leos Lekland.

– Vår ambition är att förstärka eventområdet i Knalleland genom att ersätta Rotundan vid Borås Djurpark och på plats uppföra en byggnad i två plan om cirka 4 000 kvadratmeter, där Leos Lekland får anpassa lokalerna efter sin verksamhet, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Tillsammans har vi tecknat en avsiktsförklaring med Leos Lekland som hyresgäst och om allt går i lås kan de flytta in redan hösten 2020.

– Leos Lekland passar bra in i området med Borås Djurpark, Borås Simarena, Alidebergsbadet, Upzone Äventyrspark, tropikhus och minigolf. Samtliga aktörer verkar inom besöksverksamhet med inriktning barn och familj. Det stämmer också väl överens med några av de sju målområden som finns med i Borås Stads Vision 2025 som handlar om att vi tar gemensamt ansvar för barn och unga samt människors möten i Borås.

Leos Lekland startade för tolv år sedan och har i dag 45 lekland med 25 i Sverige och de övriga i Danmark, Norge och Finland. Företagets huvudkontor, Leos AB, ligger i Luleå.

Länk till Knalleland

Länk till Leos Lekland

2019-05-27T17:44:51+00:002019/05/27|

IBAB ökar och vässar sin kompetens

 


IBAB:s styrelse och delar av personal för den kommande mandatperioden. Främre raden vänster:  Kjell Högström (S), 2: vice ordf. Eva Österlund Hjort (S), ordf. Magnus Johansson (S), vice ordf. Björn Bergquist (M), IBAB:s VD Lars Nordin. Bakre rad vänster: Lars-Gerhard Westberg (L), Kontorschef/Ekonomichef Eva Engberg, Annika Pehrsson (SD), Ulf Landegren (C), Fastighet- och utvecklingschef Anna Axekull, Jonas Natt och Dag (SD), Anders Johansson (M). Foto Peder Persson.


Magnus Johansson inleder nu sin andra mandatperiod som ordförande för IBAB-koncernen.

– Bolaget är inne i en positiv och spännande utveckling. På fyra år har omsättningen ökat från cirka trettio till drygt sextio miljoner, säger Magnus. Personalstyrkan växer och kompetensen vässas med bland annat en fastighets- och utvecklingschef. Nu inviger vi våra nya kontorslokaler i fastigheten Vulkanus 16 med entré Fabriksgatan 12 där övriga hyresgäster är vuxenutbildningen, sociala omsorgsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen. Dagligen rör sig drygt tvåtusen personer i byggnaden.

– Borås kongress hamnade på styrelsens bord för fyra år sedan. Det uppstod en publik diskussion om husets vara eller inte vara vilket försenade byggstarten. När spaden sattes i jorden 2017 tog jag som min viktigaste uppgift att hålla budgeten och verka för att invigning skulle ske på utsatt tid. Alla inblandade ställde upp och vi klarade målet. Men det krävde arbete för många både under jul- och semestertider. Bra jobbat!

– IBAB:s styrelse är en del av bolagets framgång. Den är engagerad, påläst och ser möjligheter, avslutar IBAB:s ordförande Magnus Johansson.

IBAB Koncernen är ett kommunägt bolag som består av moderbolaget Industribyggnader i Borås AB samt dotterbolagen Eulus6 AB och Borås Lokaltrafik AB. Det klart uttalade målet är att erbjuda anpassade lokaler till mindre och medelstora företag med olika lokalbehov.

För närvarande hyr IBAB ut lokaler, med en sammanlagd area av cirka 60 000 m.

2019-05-28T09:27:45+00:002019/05/27|

Borås kongress är miljöcertifierat

 

 

30 april anlände Sweden Green Building Councils diplom gällande miljöcertifiering av byggnaden Eolus 6, Borås Kongress. Certifikatet, som är giltigt till 28 februari visar att Borås Kongress har minst 25% lägre energianvändning än Boverkets regler för nybyggnation.

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Medlemmarna är företag och organisationer som vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Tillsammans skapar man bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva och arbeta i.

– Det är med stor glädje och entusiasm som jag, tillsammans med alla som har varit inblandade i uppförandet av Borås Kongress, tar emot erkännandet från Sweden Green Building Council. Vår ambition med Borås Kongress var att prioritera kvalité, ekonomi och miljö. Det tänket visar sig nu ha burit frukt, hälsar IBAB:s VD Lars Nordin.

Länk till Sweden Green Building Council

2019-05-27T16:20:34+00:002019/05/27|

Anna Axekull – Ny på jobbet!

I maj tillträder Anna Axekull tjänsten som fastighetschef för IBAB-koncernen. Hon kommer närmast från PEAB där hon arbetat med bygg- och projektutveckling till kund.

– IBAB-koncernen växer och vi har flera större projekt som jag skall arbeta med. Det gäller bland annat Borås Arena och Borås Lokaltrafiks fastighet vid Strömsdal, säger Anna.

– Jag tar med mig min erfarenhet när det gäller kalkyler och att driva utveckling. IBAB ska medverka till samhällsutveckling där vi skall hitta rätt affärer som ligger i gränslandet mellan det kommunala och privata. En av mina arbetsuppgifter är att ha helikopterperspektiv för att undersöka vilka områden som är stadsnära men inte fullt ut exploaterade.

– Fortlöpande undersöker vi affärsmöjligheter gällande övertagande av fastigheter och bolag och förädlar vårt befintligt fastighetsbestånd.

Anna Axekull är uppvuxen på en lantgård i Ingdal ett par mil utanför Sundsvall. Hon flyttade till Borås redan som femtonåring för att få spela fotboll och studera på riksfotbollsgymnasiet. Tanken var att flytta hem efter studierna men efter högskolan kom hon direkt in i arbetslivet och bor idag på landet strax utanför Borås. Anna har både truck-, motorcykel- och bilkörkort.

– Min drivkraft är att nätverka och samhällsutveckla. Det är jätteintressant, säger Anna
som också spår att vi troligtvis kommer att bygga ytterligare ett kongresshus.

2019-04-12T13:59:39+00:002019/04/12|

IBAB samlar sina anställda

350 kvadratmeter på våningsplan sju och åtta i fastigheten Vulkanus 16, belägen på Fabriksgatan/Bryggaregatan i centrala Borås, har IBAB-koncernen nu färdigställt sitt nya kontor.

– För första gången är vi samlade på ett ställe, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Vi är idag sju anställda som får nya arbetsplatser i fastigheten. Det innebär att vi kommer att få större möjlighet att arbeta som ett team med kortare avstånd till varandra. De generösa arbetsytorna kommer också att ge plats för projektarbeten, bygg- och projekteringsmöten med mera. Förutom kontorsutrymmet nyttjar IBAB även sex garageplatser i fastigheten för sina servicebilar.

– I och med att IBAB:s kontor nu är färdigställt är samtliga kvadratmeter i fastigheten uthyrda och bolagets vakansgrad för hela sitt fastighetsbestånd är för närvarande är 0,2%, hälsar Lars Nordin.

2019-04-12T14:00:32+00:002019/04/12|

Laddstolpar för 10 ledbussar

Västtrafik, tillsammans med bussbolaget Nobina, driver ett projektet i Borås med satsning om en tyst, ren, helelektrifierad stadsbusstrafik med tio ledbussar som drivs av el märkt Bra Miljöval.
– I augusti beräknas bussarna trafikera linje två i Borås, säger IBAB:s förvaltare Nicolaas Boon.
Bussarna, som är 18 meter långa, laddas via en snabbladdnings- och en långtidsladdstation som kommer att byggas vid bussterminalen vid Strömsdal. IBAB har tecknat ett anläggningsarrende för ytorna där Nobina bygger och står som ägare till laddstationerna.

– Bussarna snabbladdas med anslutning på taket och när man kör tar man tillvara ca 20 procent av energin som går tillbaka till batteriet, säger Nobinas projektledare Sammy Johannesson. När bussarna rullar i augusti kommer det att bli renare luft, mindre buller och resenärerna får en behagligare resa.

– Vi har bara sett toppen på ett isberg när det gäller elektrifierade fordon i stadsmiljö, säger
Sammy Johannesson. Nobina har idag över hundra elbussar i flera nordiska städer och idag drivs samtliga bussar med el i centrala Landskrona och Norrtälje med motsvarande teknik som kommer att användas i Borås.

2019-04-12T14:01:20+00:002019/04/12|