Rami Branbo – Välkommen till IBAB

Rami Branbo är projektledare hos Industribyggnader i Borås AB. Foto Peder Persson.

Rami Branbo är 25 år kommer från Syrien. På grund av kriget flydde han till Jordanien där han utbildade sig till byggnadsingenjör.

– Jag kom till Sverige 2014 och fick mitt första jobb som cafébiträde i Forsvik. Flyttade sedan till Borås för att komplettera och anpassa min ingenjörsutbildning till svenska normer på Högskolan, säger Rami Branbo. Här fick jag också arbete några månader på IBAB sedan blev det Serneke som biträdande arbetsledare vid bygget av Borås Kongresshus. 

– Därefter bestämde jag mig för att utbilda mig till betongingenjör vid yrkeshögskolan i Stockholm parallellt med Högskolan i Borås. När jag är klar får jag erbjudande om arbete hos IBAB som biträdande projektledare. 

– Här driver jag flera projekt där vi bland annat anpassar lokaler för hyresgäster samt genomför upphandlingar enligt regelverket LOU för offentlig upphandling i Sverige. 

– Borås Stads fastighetsbolag, IBAB, är en arbetsplats som befinner sig i ett generationsskifte med organisation och rekryteringsprocesser där drivande chefer skapar ett bekvämt och tryggt arbetsklimat för de anställda. Företaget har stor potential med ett varierat utbud och jag tycker det är intressant och stimulerande att få vara en del i vårt arbete med att utveckla Borås, avslutar Rami Branbo.

2020-11-03T16:54:53+00:002020/11/03|

Borås Kongress erbjuder sina kunder säkra event


Borås Kongress sälj & marknadschef Janne Johansson känner en försiktig optimism. Foto Peder Persson.

Covid 19 slår hårt mot besöksverksamheten i Sverige och på Borås Kongress märktes det av direkt.

– Alla större möten flyttades fram till hösten men eftersom läget inte har förändrats får vi flytta dem till våren 2021, säger marknadschef Janne Johansson.

– Snabbt satte vi in korttidspermittering som följdes av varsel för samtlig personal. I april gick personalen hem och vår driftchef och jag har sett om huset sen dess. Man kan säga att Tomas lagat maten och jag har serverat.

– Borås Kongress hyresavtal är omsättningsbaserat. Det innebär att under pågående pandemi har vi endast fasta kostnader såsom värme, el, telefon med mera. Det gör att vi klarar oss vilket känns positivt.

– Det kommer att dröja innan vi åter få se större möten och kongresser men vi märker att folk vill mötas igen. Mindre möten bokas nu så att från att vara helt nedstänkt har vi idag minst ett möte per dag.

Borås Kongress går in i en period där orderböckerna skulle vara fulla med bland annat julbord och företagsevent men man är försiktigt positiv och märker att det sakta men säkert börjar bokas på. 

Man följer folkhälsomyndighetens föreskrifter och är tacksamma för sitt stora hus med många olika lokaler som gör att de kan erbjuda gott om utrymme både i lokal och till fika och lunchservering.

Länk till Borås Kongress

2020-11-03T16:50:21+00:002020/11/03|

VI hälsar Andreas Sahin välkommen till IBAB

Andreas Sahin, som har en bred erfarenhet från den privata sektorn, började för några veckor sedan sin anställning som fastighetstekniker hos Industribyggnader i Borås AB. Foto Peder Persson.

– Mina arbetsuppgifter är bland annat att ansvara för drift, skötsel och underhåll av fastigheternas tekniska system, värme- och ventilationssystem, sköta värmeväxlare för fjärrvärme, fläktar och övrig teknisk utrustning. Samt underhålla, justera och reparera företagets styr- och reglerteknik, säger Andreas.

– Kollegorna på IBAB är positiva, informerar och supportar. Inte minst vår förvaltare Nicolaas Boon som fungerar som mentor. Han är tydlig och det känns bra att få möjlighet att gå med då han berättar och förklarar. Jag gjorde likadant när jag lämnade mitt tidigare arbete och förstår hur viktigt det är att vidarebefordra information till den som är ny på jobbet. Min målsättning är att få kunskap och en övergripande roll när det gäller kontroll av våra fastigheter.

Andreas Sahin är 45 år, bor med hustru och två barn i Sandared strax utanför Borås. Han är allätare inom sport och siktar på att i en framtid bli en hejare på bland annat pistolskytte.

– Det känns rätt att gå vidare och utveckla sig inom sitt yrke och person, tycker Andreas som är IBAB:s nya fastighetstekniker.

 

2020-09-23T14:30:37+00:002020/09/23|

Borås Event invigs 11 december

IBABs styrelse besöker byggarbetsplatsen för Borås Event.
Foto Jonas Natt och Dag.

– Det är intressant att se hur byggnaden tar form och redan ger den en glimt om hur det kommer att se ut. Det kommer att bli annorlunda när fasaden, som täcks med streckmetall, kommer på plats, säger IBABs ordförande Magnus Johansson. Arbetet löper på och som det ser ut kommer vår tidsplan att hålla. Entreprenörerna gör ett fantastiskt arbete när det gäller precision och tid så en eloge till dem. Eventuella orosmoment är borta så det kommer att bli färdigt i tid. Det är en tight tidsplan med många arbetstimmar innan vi inviger fastigheten 11 december.

Neno Ristic är biträdande byggprojektledare från företaget True House of Sweden.
– Jag har varit med från början då vi tog fram systemhandlingar och kommer att medverka till slutskedet. Under resans gång har vi haft ett bra samarbete med Wästbygg som ansvarar för byggnationen. De är flexibla och lyhörda. Hyresgästen Leos Lekland går in sex veckor före slutbesiktning för att dekormåla och installera lekställninga. Det är ett imponerande bygge som smälter in fint bland övriga verksamheter i eventområdet, avslutar Neno Ristic. 

 

2020-09-23T14:27:19+00:002020/09/23|

IBABs nya är en elbil

IBABs fastighetsförvaltare Nicolaas Boon och fastighetstekniker Andreas Sahin framför en Renault Kangoo EZ som är IBABs nya tillskott till fordonsparken. Foto Peder Persson.

Renault Kangoo EZ är en bil som drivs med elkraft. Första september togs fordonet i bruk och är tänkt att användas för transporter mellan IBABs olika fastigheter. Den har plats för två personer inklusive förare och har lastutrymme som uppfyller företagets behov.

 – Bilen, som är tyst, snabb och lätt att köra, är tillgänglig för samtliga medarbetare men kommer mest att användas av fastighetsförvaltare och tekniker, säger fastighetsförvaltare Nicolaas Boon. Bilen laddas i vårt garage i centrum där vi installerat en laddstation.

Jerry Gustafsson är fordonshandläggare på Borås Kommuns Servicekontor.

– IBAB leasar bilen av oss och jag tycker det är ett smart val att välja Kangoo ZE som är en automatväxlad transportbil som lastar upp till 350 kilo och har en räckvidd på tjugo mil.  

2020-09-23T14:21:12+00:002020/09/23|

IBAB samverkar för vår gemensamma strävan att utveckla Borås

 

IBAB samverkar för vår gemensamma strävan att utveckla Borås, säger VD Patrik Johansson.
Foto Peder Persson.

– Ett av IBAB:s mål är att ständigt utveckla och förvalta fastigheter som bidrar till samhällsutveckling, säger Patrik Johansson. IBAB har till exempel en delaktighet i att samhällsutveckla flera områden i Borås såsom Ramnaslätt- och Viared Industriområden, Borås Arena med flera. Nu ser vi fram emot att få vara med och utveckla Borås event.

Borås event, är ett exempel på hur IBAB tillsammans med Borås Stad och näringslivet utvecklar projekt i samverkan. Arbetet har startat på området vid Borås Djurpark och man har tagit det första spadtaget för en flexibel byggnad med verksamhet inriktad för barn-, familjeaktiviteter och turism vilket i sin tur harmonierar med flera av de sju målområden som ingår i Vision Borås 2025. Beräknad inflyttning i december i 2020.

– Framför oss ser vi ett fortsatt arbete med spännande strategiskt viktiga förvärv, där IBAB ska kunna äga, förvalta och utveckla fastigheter, säger Patrik Johansson, VD, Industribyggnader i Borås AB.

Länk till film Borås event!

IBAB Koncernen är ett kommunägt bolaget som består av moderbolaget Industribyggnader i Borås AB samt dotterbolagen Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB. För närvarande hyr man ut lokaler, med en sammanlagd area av cirka 60 000 kvm, i sex områden.

2020-06-05T08:31:59+00:002020/06/03|

Digitalt spadtag för Borås event

Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, Annette Carlson, Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson och Kommunstyrelsens 2:a vice ordförande, Kerstin Hermansson tillsammans med IBABs ordförande Magnus Johansson tar det första spadtaget för Borås event.

Nu har först spadtaget genomförts för ett nytt eventområde i Borås. Projektet är en del i satsningen att utöka och stärka området runt Borås Djurpark, för att skapa en attraktiv plats, där boråsare och turister ges möjlighet att ta del av flera olika kulturformer.

Fastigheten som uppförs ska ge besökare lek och rörelse. Ledorden är hållbarhet, rörelse, lek och event i en naturnära miljö. Borås Stads fastighetsbolag IBAB utvecklar Borås event och Wästbygg AB är totalentreprenör. Byggnaden omfattar ca 4000 kvm och miljömärks enligt Green Building. Med mjuka hörn, fasad i bronsfärgad streckmetall och inramning av träd och gräsmattor kommer leklandet att förstärka det omgivande grönområdet. Borås event är ett exempel på hur IBAB, näringsliv och Borås Stad utvecklar projekt i samverkan som ligger väl i linje med Borås Stads målområden.

IBAB Koncernen är ett kommunägt fastighetsbolag med ägardirektiv att förvärva, utveckla och förvalta lokaler för både kommun och näringslivets behov. Målet är att erbjuda anpassade lokaler till mindre och medelstora företag så fler etableringar inom staden möjliggörs. För närvarande hyr bolaget ut lokaler, med en sammanlagd yta av cirka 60 000 kvm.

Wästbygg AB utvecklar och bygger flerbostadshus, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter samt industri- och logistikanläggningar. Bolaget grundades 1981 och har kontor i sju städer. Koncernbolaget Logistic Contractor finns även i Norge, Danmark och Finland.

2020-06-03T14:51:37+00:002020/06/03|

Borås Event – attraktivt för Boråsare och turister

”Walkable” och ”loveable” är parametrar som beskriver en attraktiv destination.

Helena Alçenius, VD för Borås TME och Akademiplatsen AB.
– På åttiotalet var Borås identitet Ellos postorder och djurparken. Borås Djurpark finns kvar och vi är idag en av få orter som har en sådan anläggning. Från att ha legat utanför staden börjar vi se att avståndet krymper och staden förtätas. Djurparken ligger i Knalleland som är ett område med mycket handel, sport och aktiviteter. Borås Arena, Borås simarena, Ryahallen och Ryavallen för friidrott med flera sporter, lekland, Upzone, utomhusbad och med planer på ny ishall och flera etableringar är att vänta.

På vägen mot Knalleland ligger bland annat Högskolan, Borås Kongress, Simonsland med Textilmuseet, Textil Fashion Center med vision om att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode.

Målet är att sträckan Stora Torget till Knalleland skall förtätas för att upplevas större och modernare. Med urbana stråk, mer bostäder och annan etablering möjliggör det att destination och plats hänger ihop.

– Hur lång tid kommer det att ta? Stadens strategi ligger klar och när det finns en gemensam målbild är det både lättare och bättre för fastighetsägare och entreprenörer. Då är det bra om någon tar på sig ledartröjan och uppmanar till samarbete. IBAB visar dessa signaler när man bygger ett lekland för Borås Stad mitt i eventområdet med övriga aktörer som nära grannar, säger Helena Alçenius.

2020-05-02T14:42:23+00:002020/05/02|