Borås Event invigs 11 december

IBABs styrelse besöker byggarbetsplatsen för Borås Event.
Foto Jonas Natt och Dag.

– Det är intressant att se hur byggnaden tar form och redan ger den en glimt om hur det kommer att se ut. Det kommer att bli annorlunda när fasaden, som täcks med streckmetall, kommer på plats, säger IBABs ordförande Magnus Johansson. Arbetet löper på och som det ser ut kommer vår tidsplan att hålla. Entreprenörerna gör ett fantastiskt arbete när det gäller precision och tid så en eloge till dem. Eventuella orosmoment är borta så det kommer att bli färdigt i tid. Det är en tight tidsplan med många arbetstimmar innan vi inviger fastigheten 11 december.

Neno Ristic är biträdande byggprojektledare från företaget True House of Sweden.
– Jag har varit med från början då vi tog fram systemhandlingar och kommer att medverka till slutskedet. Under resans gång har vi haft ett bra samarbete med Wästbygg som ansvarar för byggnationen. De är flexibla och lyhörda. Hyresgästen Leos Lekland går in sex veckor före slutbesiktning för att dekormåla och installera lekställninga. Det är ett imponerande bygge som smälter in fint bland övriga verksamheter i eventområdet, avslutar Neno Ristic. 

 

2020-09-23T14:27:19+00:002020/09/23|

IBABs nya är en elbil

IBABs fastighetsförvaltare Nicolaas Boon och fastighetstekniker Andreas Sahin framför en Renault Kangoo EZ som är IBABs nya tillskott till fordonsparken. Foto Peder Persson.

Renault Kangoo EZ är en bil som drivs med elkraft. Första september togs fordonet i bruk och är tänkt att användas för transporter mellan IBABs olika fastigheter. Den har plats för två personer inklusive förare och har lastutrymme som uppfyller företagets behov.

 – Bilen, som är tyst, snabb och lätt att köra, är tillgänglig för samtliga medarbetare men kommer mest att användas av fastighetsförvaltare och tekniker, säger fastighetsförvaltare Nicolaas Boon. Bilen laddas i vårt garage i centrum där vi installerat en laddstation.

Jerry Gustafsson är fordonshandläggare på Borås Kommuns Servicekontor.

– IBAB leasar bilen av oss och jag tycker det är ett smart val att välja Kangoo ZE som är en automatväxlad transportbil som lastar upp till 350 kilo och har en räckvidd på tjugo mil.  

2020-09-23T14:21:12+00:002020/09/23|

IBAB samverkar för vår gemensamma strävan att utveckla Borås

 

IBAB samverkar för vår gemensamma strävan att utveckla Borås, säger VD Patrik Johansson.
Foto Peder Persson.

– Ett av IBAB:s mål är att ständigt utveckla och förvalta fastigheter som bidrar till samhällsutveckling, säger Patrik Johansson. IBAB har till exempel en delaktighet i att samhällsutveckla flera områden i Borås såsom Ramnaslätt- och Viared Industriområden, Borås Arena med flera. Nu ser vi fram emot att få vara med och utveckla Borås event.

Borås event, är ett exempel på hur IBAB tillsammans med Borås Stad och näringslivet utvecklar projekt i samverkan. Arbetet har startat på området vid Borås Djurpark och man har tagit det första spadtaget för en flexibel byggnad med verksamhet inriktad för barn-, familjeaktiviteter och turism vilket i sin tur harmonierar med flera av de sju målområden som ingår i Vision Borås 2025. Beräknad inflyttning i december i 2020.

– Framför oss ser vi ett fortsatt arbete med spännande strategiskt viktiga förvärv, där IBAB ska kunna äga, förvalta och utveckla fastigheter, säger Patrik Johansson, VD, Industribyggnader i Borås AB.

Länk till film Borås event!

IBAB Koncernen är ett kommunägt bolaget som består av moderbolaget Industribyggnader i Borås AB samt dotterbolagen Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB. För närvarande hyr man ut lokaler, med en sammanlagd area av cirka 60 000 kvm, i sex områden.

2020-06-05T08:31:59+00:002020/06/03|

Digitalt spadtag för Borås event

Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, Annette Carlson, Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson och Kommunstyrelsens 2:a vice ordförande, Kerstin Hermansson tillsammans med IBABs ordförande Magnus Johansson tar det första spadtaget för Borås event.

Nu har först spadtaget genomförts för ett nytt eventområde i Borås. Projektet är en del i satsningen att utöka och stärka området runt Borås Djurpark, för att skapa en attraktiv plats, där boråsare och turister ges möjlighet att ta del av flera olika kulturformer.

Fastigheten som uppförs ska ge besökare lek och rörelse. Ledorden är hållbarhet, rörelse, lek och event i en naturnära miljö. Borås Stads fastighetsbolag IBAB utvecklar Borås event och Wästbygg AB är totalentreprenör. Byggnaden omfattar ca 4000 kvm och miljömärks enligt Green Building. Med mjuka hörn, fasad i bronsfärgad streckmetall och inramning av träd och gräsmattor kommer leklandet att förstärka det omgivande grönområdet. Borås event är ett exempel på hur IBAB, näringsliv och Borås Stad utvecklar projekt i samverkan som ligger väl i linje med Borås Stads målområden.

IBAB Koncernen är ett kommunägt fastighetsbolag med ägardirektiv att förvärva, utveckla och förvalta lokaler för både kommun och näringslivets behov. Målet är att erbjuda anpassade lokaler till mindre och medelstora företag så fler etableringar inom staden möjliggörs. För närvarande hyr bolaget ut lokaler, med en sammanlagd yta av cirka 60 000 kvm.

Wästbygg AB utvecklar och bygger flerbostadshus, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter samt industri- och logistikanläggningar. Bolaget grundades 1981 och har kontor i sju städer. Koncernbolaget Logistic Contractor finns även i Norge, Danmark och Finland.

2020-06-03T14:51:37+00:002020/06/03|

Borås Event – attraktivt för Boråsare och turister

”Walkable” och ”loveable” är parametrar som beskriver en attraktiv destination.

Helena Alçenius, VD för Borås TME och Akademiplatsen AB.
– På åttiotalet var Borås identitet Ellos postorder och djurparken. Borås Djurpark finns kvar och vi är idag en av få orter som har en sådan anläggning. Från att ha legat utanför staden börjar vi se att avståndet krymper och staden förtätas. Djurparken ligger i Knalleland som är ett område med mycket handel, sport och aktiviteter. Borås Arena, Borås simarena, Ryahallen och Ryavallen för friidrott med flera sporter, lekland, Upzone, utomhusbad och med planer på ny ishall och flera etableringar är att vänta.

På vägen mot Knalleland ligger bland annat Högskolan, Borås Kongress, Simonsland med Textilmuseet, Textil Fashion Center med vision om att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode.

Målet är att sträckan Stora Torget till Knalleland skall förtätas för att upplevas större och modernare. Med urbana stråk, mer bostäder och annan etablering möjliggör det att destination och plats hänger ihop.

– Hur lång tid kommer det att ta? Stadens strategi ligger klar och när det finns en gemensam målbild är det både lättare och bättre för fastighetsägare och entreprenörer. Då är det bra om någon tar på sig ledartröjan och uppmanar till samarbete. IBAB visar dessa signaler när man bygger ett lekland för Borås Stad mitt i eventområdet med övriga aktörer som nära grannar, säger Helena Alçenius.

2020-05-02T14:42:23+00:002020/05/02|

Brett samarbete för fler etableringar längs det Norra stråket

Det ”Norra urbana stråket” är ett av Borås Stads projekt för att bygga ihop centrum med Knalleland.

Johan Ekeblom är Borås Stads samordnare för ”Urbant Stråk Norr”.
– Det handlar om att fokusera på utbyggnad av bostäder, handel och att skapa attraktiva gångstråk i båda riktningar, säger Johan Ekeblom. Att vi glider längre och längre norrut är en förflyttning som har skett genom åren och staden vill nu blanda upp området med fler bostäder då det finns yta att ta av. Det är viktigt att påpeka
att det inte handlar om att byta ut något utan snarare att komplettera.

– Förutom sträckan från Simonsland till Knalleland finns det flera intressenter som vill etablera sig vid den fysiska platsen vid Borås Djurpark. Industribyggnader i Borås AB, IBAB, bygger där ett aktivitetshus. Man är samtidigt intresserad av att få till samordning i området för att få ut ännu mer effekt av kommande etableringar.

– I höst kallar vi samman till en större workshop där vi hoppas på kreativt engagemang från Borås fastighetsägare och näringsliv. Under två halvdagar är ett av målen att få till stånd ett brett samarbete för fler etableringar utmed det norra urbana stråket, säger Johan Ekeblom.

2020-05-02T14:43:05+00:002020/05/02|

Ny byggnad för lek och rörelse

 
Det är vi som bygger den nya fastigheten på Borås Event. Projektledare Joakim Jison Sund och Neno Ristic, TrueHouse, projektledare Fredrik Johansson, Wästbygg, rivningsansvarig Stefan Hallberg, STC, beställare Anna Axekulll, IBAB, David Toftin, Lff ansvarar för rivning av Rotundan tillsammans med STC och projektchef för totalentreprenaden är Daniel Lyckvik, Wästbygg.

– Rotundan, i Borås Eventområde i Knalleland, är riven och kommer att ge plats för en ny byggnad anpassad för barn- och familjeaktiviteter. Den placeras i anslutning till Borås Simarena, Djurpark och äventyrsparken Upzone, säger IBAB:s fastighetschef Anna Axekull som representerar ägaren och beställaren. Byggytan är ca 3 800 kvm uppdelat på två plan vilka är anpassade för 1 000 personer.

– Det är en hallbyggnad med plintar på stålstomme med klimatskal runt om. Det mesta kommer att fyllas med ett speciellt innanmäte för alla barn att leka i, säger Daniel Lyckvik från Wästbygg som är projektchef för totalentreprenaden.

– Det blir en byggnad som håller över tid och ger flexibilitet för framtiden, säger Anna Axekull. Extra hårt arbete är lagt på exteriören för att ge upplevelse av runda mjuka hörn för att passa in i parkområdet.

Neno Ristic och Joakim Jison Sund från True House är projektledare och kontrollansvariga.
– Våren 2019 påbörjade vi vårt arbete med systemhandling tillsammans med entreprenören. Vårt arbete framöver är att företräda beställaren IBAB och kontraktsadministrera bygget.

Samtliga inblandade tycker att det känns inspirerande att få vara med som samhällsbyggare och är stolta över att skapa något vackert och ändamålsenligt för boråsare i alla åldrar.

2020-02-20T10:37:58+00:002020/02/20|