Solceller, elbil och elcyklar

IBAB:s biträdande projektledare Rami Branbo visar en av IBAB:s två nyligen inköpta el-cyklar. Text & Foto Peder Persson.

IBAB bidrar till samhällsutveckling på ett ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt.I dessa värderingar bedöms att grön investering som certifiering Green Building ligger rätt i tiden för en hållbar fastighetsförvaltning. Projektet Borås Event är ett exempel på det och med solceller på tak och elbil i garaget går IBAB vidare med inköp av el-cyklar. Det är biträdande projektledare Rami Branbo som är ansvarig.

– Under rådande pandemi är de flesta av våra möten digitala så vi startar med två el-cyklar, säger Rami Branbo.

– Alla har tillgång till cyklarna och om satsningen blir positiv är målet att köpa fler. Cyklarna har insteg som en damcykel och kraften räcker för cirka fem mil vilket innebär att vi kan nå samtliga koncernens fastigheter. De har reflexer, lampor och vintertid dubbdäck. En regnskyddad väska finns för dator och allt som krävs för uppdraget.

– Vi funderar också på en el-lådcykel för våra fastighetstekniker. Då får de möjlighet att även ta med verktyg med mera. Cyklarna förvaras i garaget i fastigheten Vulkanus.

– Det bästa med el-cyklarna är att det är smidigt, lätt att parkera, bättre för miljön, man tar sig snabbt fram i centrum och sist men inte minst så får man också motion, avslutar Rami Branbo.

2021-11-15T15:26:38+00:002021/06/15|

Vuxenutbildningen mitt i centrum!Vuxenutbildningen växer och det är i dagsläget fler som studerar inom kommunal vuxen
utbildning än inom gymnasieskolan, säger rektor Anita Lomås. Text & Foto Peder Persson.

Vuxenutbildningen i Borås är en av IBABs hyresgäster. Man disponerar tre och ett halvt våningsplan i fastigheten på Fabriksgatan i centrala Borås.

– Vi är mycket nöjda med våra lokaler som är anpassade för vår verksamhet. Förmånen att bedriva utbildning för drygt tusen av skolans 5 500 elever strategiskt mitt i city underlättar. Gångavstånd till busscentralen vid Södra Torget och möjlighet att ta del av vad centrum har att erbjuda är positivt, säger Anita Lomås rektor på Vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjningen till arbetslivet. Det är i dagsläget fler som studerar inom kommunal vuxenutbildning än inom gymnasieskolan vilket motsvarar cirka sju procent av befolkningen mellan 20–64 år. 

– Världen är förändrad och vi har inte facit över hur det blir efter pandemin. Vi ligger i framkant med digital undervisning och kommer att använda oss av den även i framtiden tillsammans med det fysiska mötet i klassrummet, avslutar Anita Lomås.

2021-05-26T09:32:31+00:002021/05/26|

Välkommen till IBAB Magdalena Graf


Jag känner mig lite som spindeln i nätet, säger Magdalena Graf som 19 april tillträdde tjänsten som Kontorskoordinator på Industribyggnader i Borås AB. Text & foto Peder Persson.

Magdalena Graf kommer närmast från RISE med arbetsuppgifterna projekt controller, Division Samhällsbyggnad, Avdelning Finans. Hon jobbade också som koordinator/administratör på avdelningen Certifiering. Magdalena har även tidigare erfarenhet som inköpare hos företaget Signcom.

– Mina arbetsuppgifter på IBAB är bland annat ekonomi, administration och kommunikation, säger Magdalena.

– Det känns inspirerande att komma från ett företag med över 2000 anställda till ett mindre företag med 8 anställda. Det blir kortare beslutsvägar, snabbare svar, variation i arbetsuppgifterna och vi är ett mysigt gäng.

Magdalena bor med familjen i Dalsjöfors. Hennes fritidsintresse är att vandra längre och kortare sträckor gärna tillsammans med goda vänner. Lokala spår och leder i Västra Götaland är det som gäller men också cykel och styrketräning när hon hinner med.

2021-05-26T09:25:11+00:002021/05/26|

Eva och Nicolaas blir pensionärer

Nicolaas Boon och Eva Engberg har lämnat IBAB och blivit pensionärer. 
Text & foto Peder Persson. Fotomontage.

2017 övergick Borås Lokaltrafiks personal och fastigheter till Industribyggnader i Borås AB (IBAB). Bland flera personal ingick Eva Engberg och Nicolaas Boon som nu lämnat företaget för att bli pensionärer. 

Nicolaas Boon tillträdde tjänsten som fastighetsförvaltare hos IBAB 2017. Tjänsten innebar bland annat att serva företagets hyresgäster och ansvara för fastigheternas skötsel.

Han kom närmast från Borås Lokaltrafik där han arbetat i fjorton år som teknisk chef. Tidigare arbetsplatser har varit Borås Gummifabrik, Ellos och Stora Enso. 

Eva Engberg började på Borås Lokaltrafik 1974. 

– Som flest var vi drygt fyra hundra anställda och hade 140 bussar. Nu omfattas verksamheten av fastigheter då busstrafiken övertagits av ett icke kommunalt bolag. 

Under sin tid hos IBAB var Eva ekonomichef och deltog i arbetet med att utveckla IBAB till en koncern med flera dotterbolag.

Nicolaas och Eva ser framför sig en fin tid som pensionärer och ser positivt tillbaka på sitt aktiva arbetsliv.

– Vi har haft fantastiska möten med arbetskamrater och kunder. Vi har fått vara delaktiga i en samhällsutveckling med teknikskiften och framsteg som ingen kunde ana, avslutar de nyblivna pensionärerna.

2021-05-26T09:26:19+00:002021/05/26|

Ett händelserikt år för IBAB

 

IBAB förvaltar fastigheter vilka bidrar till samhällsutveckling på ett ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. I dessa värderingar bedöms att grön investering, som certifiering Green Building, ligger rätt i tiden vilket Projektet Borås Event är ett exempel på. Text & foto Peder Persson.

2020 blev ett annorlunda och händelserikt år för IBAB. Under pandemin ökades dialogen med våra hyresgäster för att stötta och gemensamt hitta konstruktiva lösningar. Vår verksamhet gick in i digital teknik och distansarbete för att fortsätta leverera uppdraget.

2020 genomförde och invigde IBAB ett aktivitetscenter för barn-, familjeaktiviteter och turism inom djurparksområdet Borås Event vilket harmonierar med flera målområden i Vision Borås 2025. Nytt hyresavtal tecknades med Nobina Sverige AB gällande ytor inom fastigheten Kv Strömsdal 3 AB vilket även generade ett antal hyresgästanpassningar.

IBAB är en koncern där samtliga bolag meddelar positivt resultat vilket bidrar till fortsatt utveckling. Bolaget lämnar 2020 koncernbidrag om 8 mkr kronor till Borås Stadshus AB. 

Arbete med verksamhetsutveckling pågår för att möta framtidens behov och en ny organisationsstruktur beslutades under året vilken implementeras under 2021.

– Ett stort tack till kunder, samarbetspartners för ett gott samarbete och våra medarbetare för mycket fina insatser under året, hälsar Patrik Johansson, VD, IBAB-koncernen.

2021-04-14T09:32:14+00:002021/04/14|

Jobb Borås skapar social hållbarhet 
– Vi samarbetar med Arbetslivsförvaltningen och Jobb Borås vilka stödjer personer som behöver skräddarsydda insatser för att kunna nå arbetsmarknaden, säger Anna Axekull som är IBAB:s fastighets- och projektchef. Text Peder Persson & illustration Katie White.

Det finns flera anledningar till varför människor står utanför arbetsmarknaden. Det kan bero på att de inte fått chansen, för att de till exempel behöver extra stöd eller har en funktionsvariation. Borås Stad arbetar på olika sätt för att få ut dessa personer i arbetslivet. 

– Vi, säger Eva Andersson som är verksamhetssamordnare på Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad. Praktik och arbetsträning är avgörande för att man ska utvecklas och få möjlighet att i framtiden nå en anställning och en social hållbarhet.

– Jobb Borås bidrar till att människor lyckas förändra sin livssituation och vända hinder till framgång. Vi stöttar arbetsplatser med information och handledning. På så sätt ökar vi tillsammans kunskapen om och förståelsen för deltagarna och deras olika förutsättningar.

Till företag, organisationer och kommun som erbjuder praktik eller arbetsträning erbjuder vi även en kontaktperson för att underlätta samarbetet. Allt vårt arbete sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, avslutar Eva Andersson.

2021-04-14T09:08:16+00:002021/04/14|

Porträtt. Roland lämnar IBAB för sortering och återvinning

 

 

Efter flera år som fastighetsskötare på IBAB har Roland Rindemo avtackats och träffas nu på Borås Stads Mobile Info Center. Det är en mobil informationscentral som hjälper kommunala verksamheter, räddningstjänsten och polisen med att sprida information i Borås. Text & foto Peder Persson.

Roland kom till IBAB via Borås Lokaltrafik men han började arbeta redan som sjuttonåring.

– Mitt första jobb var i en stormarknads zoologiska avdelning. Jag sålde fiskar, fåglar och andra djur samtidigt som en stor papegoja alltid satt på min axel, säger Roland. Därefter blev det möbelaffär och körkort för bil, lastbil och buss och flera turistresor som busschaufför till Österrike och Italien.

– Idag är vi ute och informerar bland annat om avfall, sortering och återvinning. Vi mäter också vad som slängs och hur vi sorterar för att få relevant statistik. Ett intressant och variationsrikt jobb där man träffar många människor och känner att jobbet gör skillnad.

Roland är uppväxt tillsammans med sina två yngre bröder i Borås och spelade i unga år fotboll i Elfsborgs knattelag. Hans fritidsintressen är hus, trädgård och långa promenader med sonens hund. Han är gift, har tre barn, tre barnbarn och väntar ett fjärde.

– Jag vill sända en hälsning till mina före detta arbetskamrater på IBAB. Det var en fin tid vi hade tillsammans. Jag önskar er en riktig god fortsättning och hoppas att framtiden blir ljus med många fina fastigheter runt omkring i hela Borås.

 

2021-04-14T09:17:50+00:002021/04/14|

Vaccinationscenter. Premiär på Borås Arena

– Så fort vi har fått vaccinet mot Covid-19 startar vi arbetet med att vaccinera alla boråsare, säger Liisa Karlson från Närhälsan som är ansvarig för Arenamottagningen i Harald Nyborgs tidigare lokaler i Borås Arena. Text & Foto Peder Persson.

– Det gick snabbt att besluta om att använda Borås Arena som vaccinationsmottagning för Covid-19, säger Liisa Karlsson. Alla inblandade förvaltningar och IBAB från Borås Stad har gjort ett fantastiskt arbete.

I mottagningen kommer tjugo vaccinatörer, läkare och sjuksköterskor att arbeta. Öppettid är 8 till 18 och man beräknar fem minuter mellan varje vaccination. Man kommer in i huvudentré, lämnar hälsodeklaration som kontrolleras och sedan vaccination. Därefter till väntrumsdelen där man stannar i femton minuter för att säkerställa att man mår bra. Utgång sker sedan i annan del av lokalen. Vaccinationsarbetet startar med hemtjänsten, därefter är målet att hela Borås befolkning skall vara vaccinerad till midsommar. Förutom Borås Arena kommer man att öppna för vaccination i Blå Hallen i Skene Lasarett. 

Det är gratis att vaccinera sig och cirka två veckor efter vaccinering skall man ha fått båda sina vaccindoser och ha ett  begynnande skydd mot Covid-19. Hur länge det varar har man inte något svar på idag. 

– Den som är äldst och de som är svårt sjuka skall vaccineras och skyddas i första hand, avslutar Liisa Karlsson.

 

 

 

2021-02-24T10:05:05+00:002021/02/24|

Almi tankar vid husgaveln. Laddstolpar för elbilar

 

Flera i vår personal kör elbil och laddar dem på vår parkering vilket fungerar utmärkt, säger, Anna Bergengren, Almi. Text & Foto Peder Persson.

Vid Olovsholmsgatan 32 i Borås ligger Almi Företagspartner Väst AB som är Sveriges mest aktiva företagsutvecklare. Genom att föra en dialog och stödja företag med lån, riskkapital och affärsutveckling, bidrar man till fler hållbara företag där små och medelstora företag får möjlighet att växa och utvecklas.

Tidigt 2020 växtes tanken på att installera laddstolpar för elbilar.
– Flera av våra medarbetare har elbilar och det blev akut när en behövde åka ända till Knalleland för att ladda bilen innan ett kundbesök. Så kan vi inte ha det varför vi beslöt att installera två laddstolpar vid vår parkering i direkt anslutning till fastigheten. Det är vår hyresvärd IBAB som installerat stolparna som nu är på plats och fungerar utmärkt, säger Anna Bergengren affärschef och marknadsansvarig.

– Almi har ett tydligt hållbarhetsfocus och genomför miljörevision varje år. Laddstolparna är ett steg för ökad hållbarhet och kan kanske också vara en inspirationskälla till att fler installerar laddstolpar för sin personal, avslutar Anna Bergengren.

2021-02-24T10:01:09+00:002021/02/24|