Fullskalig solcellsanläggning

550-glodlampa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är företaget DrivhusEffekten som kommer att bygga IBAB:s solcellsanläggning på fastigheten Olovsholmsgatan 32 i centrala Borås. 

Det handlar om en fullskalig solcellsanläggning på fastighetens tak som kommer att producera c:a 46 000 kilowattimmar per år och användas som referens för kommande satsningar i IBAB:s övriga fastighetsbestånd.

Det danska företaget DrivhusEffekten startade 2007 och är i dagsläget Danmarks största totalentreprenör av större solcellsanläggningar. Huvudkontoret ligger i Hørsholm c:a 20 kilometer norr om Köpenhamn. 

Sedan 2012 är de också etablerade i Lund med sitt dotterbolag VäxthusEffekten. Man specialiserar sig på större anläggningar för t.ex. kommuner och större företag.

– Att reducera CO2 utsläpp och utföra klimat-smarta lösningar går som en röd tråd genom hela företaget, säger VD Bjarne Rasmussen. Vi har också en unik profil på marknaden då vi ger våra kunder en produktionsgaranti. Det betyder att man kan vara säker på hur mycket man kan reducera sin driftsbudget.

DrivhusEffekten har c:a 30 medarbetare varav sju stycken arbetar på huvudkontoret. 2015 uppgick omsättningen till 32 miljoner danska kronor.

Solcellsanläggningen kommer att vara på plats under våren 2017.

Länk till DrivhusEffekten

2016-12-13T00:12:54+00:002016/12/13|

Årets julklapp 2016

emma-larson-harald-nyborg-december-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets julklapp hos Harald Nyborg blir en skruvdragare av märket Makita, säger butikschef Emma Larsson.

IBAB:s hyresgäst Harald Nyborg etablerade sig i Borås Arena 2005. Butiken ligger i markplan med parkeringsplatser utanför entrén. Det innebär också att funktionshindrade lätt kan komma intill.

Harald Nyborg har tretton butiker i Sverige och deras devis är ”Allt inom Hus, Hem & Trädgård”. På hyllorna ser man maskiner i kategorierna bra, bättre, bäst vilket innebär att man både servar hobbyfixaren och proffsen.

– Vi har drygt 8 000 artiklar i vårt sortiment och på vår hemsida har vi ytterligare tusen, säger Emma Larsson som är nytillträdd butikschef.

– Vårt omfattande sortiment gör att både hemmafixaren och yrkesmannen besöker oss. Nu inför jul kommer också många barnfamiljer för att handla det som hör julen till. Vi är välsorterade när det gäller t.ex. ljusslingor och leksaker.

– Årets julklapp verkar generellt bli VR-glasögon. Men för vår del blir det en maskin för hemmafixaren. En skruvdragare av märket Makita eller någon annan fancy maskin kommer säkert att ligga under granen i många hem.

– Samarbetet med IBAB fungerar bra. Fastighetsskötarna har redan varit inne och hälsat mig välkommen till butiken och till Borås, säger Emma som pendlar från Alingsås.

– Jag önskar alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Länk till Harald Nyborg

2016-12-13T00:12:00+00:002016/12/13|

Utbildningskluster

550-olovsholmsgatan

Utbildningsförvaltningen är en av flera enheter som skall flytta till IBAB:s fastighet Olovsholmsgatan 32 när Borås Stads nya organisation träder i kraft efter nyår. Det är tre förvaltningar där Utbildningsförvaltningen placeras på plan 5, Grundskoleförvaltningen plan 4 och Förskoleförvaltningen på plan 3.

– För vår del är det 18 personer som arbetar med antagning och centrala funktioner som kommer att flytta in i de nya lokalerna, säger Utbildningsförvaltningens chef Anders Waldau.

IBAB:s fastighet har renoverats och uppdaterats över tid med ljusa och ändamålsenliga lokalytor. Det innebär att de nya hyresgästerna enbart behöver göra vissa anpassningar.
– Vi kommer att göra några mindre justeringar. Det handlar om att dela av vissa rum och montera några fler dörrar.

– Det känns som en bra lösning att sammanföra skolformerna under samma tak och vår nya arbetsplats ger oss möjlighet att fortsätta arbeta på ett effektivt sätt.

De tre enheterna bildar ett brett utbildningskluster som kommer att förenkla och vara till gagn för medborgarna då allt är samlatpå ett ställe.

Utbildningsförvaltningen byter namn efter nyår till Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen.

2016-11-10T20:38:52+00:002016/11/10|

Tusen besökare i Borås Kongresshus

550-kongresshus-november-2016

Detaljprojektering pågår och byggstart av Borås Kongresshus har skett och kommer att märkas vid årsskiftet. Byggtid c:a 18 månader och inflyttning är beräknad till hösten 2018. Entreprenör är Serneke och arkitekt Bo Carlberg från Tengbom. För närvarande pågår arbetet med sortering av fasta och lösa inventarier.

– Vi har gjort en omfattande fotoinventering och utifrån den fattar vi beslut om vilka inventarier som skall bli kvar i huset och vilka som skall flyttas. Det handlar bland annat om köksutrustning, ventilation, el, marmor, ljus, ljud, möbler med mera som skall återanvändas, säger IBAB´s VD Lars Nordin.

– Initialt kommer vi att bevaka så att huset får den funktion som vi bestämt. Det gäller att flöde och flexibilitet fungerar, säger Helena Ransjö Alcenius, VD Borås Borås TME AB. Parallellt arbetar vi med att hitta den bästa hyresgästen som skall ”drifta” huset med restaurangverksamheten där det handlar om en omsättning på c:a 35 miljoner kronor per år.

– Allt som tidigare verkat i huset har möjlighet att finnas i det nya. Kongresshuset är planerat att vara ett optimerat flexibelt möteshus för mindre eller större grupper. Femtio eller tusen besökare skall fungera lika bra.

– Borås Kongresshus ligger i en jättespännande stad med ett utomordentligt läge i stadskärnan med gångavstånd till Högskola, Simons Land, Resecentrum, hotell, restauranger och butiker, avslutar  Helena Ransjö Alcenius och Lars Nordin.

2016-11-10T21:11:44+00:002016/11/10|

Solkraft på Hästen 4

stork-ibab-november-2016

IBAB:s satsning på en fullskalig solcellsanläggning på taket på fastigheten Hästen 4, Olovsholmsgatan 32 går nu in i ett nytt skede. Intresset för att leverera anläggningen bedöms som stort och sex kompetenta anbudsgivare visade sitt intresse.

Det är det danska företaget Drivhus Effekten APS som vann upphandlingen. I nästa nyhetsbrev porträtteras företaget som har sitt huvudkontor i Hørsholm c:a två mil norr om Köpenhamn.

– Solcellsanläggningen är ett pilotprojekt för IBAB och vi räknar med att satsningen i framtiden skall ge lönsamhet både när det gäller miljö och ekonomi, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Industribyggnader i Borås AB har som mål att förvalta sina fastigheter så att de bidrar till samhällsutvecklingen på ett ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. I dessa värderingar bedöms investeringen i solcellsprojektet ligga helt rätt för en hållbar fastighetsförvaltning.

Man kan notera att solcellsmarknaden ökar i Sverige och att priserna sjunker. Anläggningen på Hästen 4 kommer att vara på plats under våren 2017 och ha en installerad effekt om 46 kw till en investeringskostnad av 9 730 kronor per kw. Den kommer också att användas som referens för kommande satsningar i IBAB:s övriga fastighetsbestånd.

2016-11-10T20:43:08+00:002016/11/10|

Hundratals nya p-platser mitt i city

PARKERINGSBOLAGET

– Vi projekterar för fler parkeringsplatser i Borås, säger Parkeringsbolagets VD Lennart Johansson. Foto Peder Persson.

Borås Kommuns Parkeringsbolag, i samarbete med fastighetsägarna i kvarteret Vulkanus, projekterar ett nytt parkeringshus i centrala Borås.

– Parkeringshuset skall placeras där Lidaholmsgatan möter Österlånggatan, säger Parkeringsbolagets VD Lennart Johansson. Det finns ett stort behov av fler parkeringsplatser i området. Här är det tuffast och vi upplever det som en flaskhals. Efter klockan åtta är det svårt att hitta en parkeringsplats. Det nya parkeringshuset kommer att bidra till ett bättre parkeringsklimat i hela city.

På platsen är det idag en markparkering för ett femtiotal fordon. Det nya parkeringshuset kommer att inrymma 280 platser i sex plan. Fyra platser med laddstolpar för elbilar som kan bli fler när behovet ökar.

– Vi vill att även arkitekturen skall tillföra något utöver parkeringsplatser till stadsbilden. Fasaden täcks med rastrerade plattor i ljusa harmoniska färger. Ett stort antal glasytor monteras med en tunn solcellsfilm. Här arbetar vi med den senaste tekniken vilken kommer att bidra till minskad driftskostnad.

I första hand vänder vi oss till de som arbetar och vistas i området. Bygget startar mars 2017 och planeras stå klart vid årsskiftet 2017/18.

– Vi är glada att få börja lösa upp en flaskhals i Borås och när fastigheten är klar kommer det att bli bättre för alla, hälsar Lennart Johansson.

 

 

2016-10-12T14:03:40+00:002016/09/15|

Lediga kontorslokaler i city

notis lediga lokaler

165 trevliga och ljusa kvadratmeter i ett plan på Fleminggatan 3. Fem kontor, välkomnande entré, kök, förråd och WC. Hiss finns och bilparkering är belägen i anslutning till fastigheten. Ledigt omgående. Foto Peder Persson.

För intresse och visning kontakta
Baltzar Balder. Förvaltare, Industribyggnader i Borås AB.
Tel 033 – 35 73 69. E-post: baltzar.balder@boras.se

2016-10-12T14:03:40+00:002016/09/15|

IBAB sätter solen på taket

solceller notiser

Nu har anbudsförfrågan gått ut till marknaden angående IBAB:s solcellsanläggning på fastigheten Olovsholmsgatan 32 i centrala Borås. Foto Pixabay.

Det handlar om att bygga och placera en fullskalig solcellsanläggning på fastighetens tak.

Anläggningen kommer att producera c:a 46 000 kilowattimmar per år och användas som referens för kommande satsningar i IBAB:s övriga fastighetsbestånd.

I förberedelsearbetet har flera experter, bland annat SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, deltagit och gett tips och råd på senaste teknik, skatteregler och övrigt som är av betydelse för byggandet av en fullskalig solcellsanläggning.

– Det finns plats för en större anläggning men nuvarande skatteregler gör att vi stannar vid ett uttag av 46 000 kilowattimmar, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Industribyggnader i Borås AB räknar med att satsningen på solcellsanläggningar i framtiden skall ge lönsamhet både när det gäller miljö och ekonomi.

2016-10-12T14:03:40+00:002016/09/14|

Bussgatan på Viared har bytt ägare

notis bussgatan nordea försäljning ibab

IBAB:s fastighet Bussgatan 4 har bytt ägare. Vid överlämnandet deltog Bengt Bergqvist, Mäklarhuset, IBAB:s ordförande Magnus Johansson, köparen Per-Ola Berggren, Pecunia i Borås AB och IBAB:s VD Lars Nordin. Foto Peder Persson.

IBAB:s dotterbolag IBAB2 med fastigheten Bussgatan 4 har bytt ägare. Köpare är Pecunia i Borås AB.

– IBAB köpte fastigheten 2011 för att skapa stabilitet och möjlighet till utveckling för Viska­strands­gymnasiets Fordons- och transportprogram, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Senare anpassades en del av fastigheten för Hjälpmedelcentralen. Ett kompetens- & logistikcenter som servar med hjälpmedel för patienter med funktionsnedsättningar.

– Det är den första större affär där jag är delaktig, säger IBAB:s ordförande Magnus Johansson. Jag är mycket nöjd med att få överlämna vårt dotterbolag och en anpassad fastighet till köparen.

– Bussgatan, med nuvarande hyresgäst, blir vår sjätte fastighet på Viareds Industriområde, säger köparen Pecunias VD Per-Ola Berggren.

Företaget Pecunias är noga med att det skall se snyggt och prydligt ut både inne och utanför deras fastigheter och därför har man också fått pris för mest välskötta grönområde.

Viared är ett expansivt industriområde vid Riksväg 40 mot Göteborg och Företagarföreningen, som samlar de flesta företag, har  ett bra samarbete med Borås Stad.

– Vi är nöjda med försäljningen och arbetar vidare med att fortsätta utveckla fastigheter vilket är IBAB:s roll som ett kommunägt fastig-hetsbolag. Samtidigt lämnar vi över till den privata marknaden att fortsätta den positiva utveckling som industriområdet befinner sig i, avslutar Lars Nordin.

 

2016-10-12T14:03:40+00:002016/06/10|
Go to Top