Skimrande vägg i Kongresshuset

400 kvadratmeter stor väggyta i Borås Kongresshus kommer att täckas av Stucco Lustro, säger arkitekt Bo Karlberg, Tengboms Arkitektkontor.

Stucco Lustro är en puts- och målningsteknik, som ger en glänsande yta. Bindemedlet är en blandning av kalk, tvål och vatten som blandas med ett färgpigment. Det appliceras på avsedd del av en väggyta, varefter den omedelbart poleras eller ”glättas” med särskilda glättningsjärn.

Materialbeteckning för Stucco Lustro är Marmorino. Den totala tjockleken är mellan 1,4 mm och 2,2 mm. Varje färdig kvadratmeter behöver mellan 0,9 och 2,1 kg Marmorino. Underhållet är lätt då den hårda ytan dammsugs och torkas av med en mjuk trasa.

– Väggen kommer att vara skarvfri med en skimrande svart färg med kobolt i botten. Det blir en unik utformning trots att Stucco Lustro är en gammal teknik som härstammar från Romartiden. Vi har föreslagit denna behandling som kommer att bli mycket bra, hälsar Bo Karlberg, Tengboms Arkitektkontor.

Exempel på byggnader med Stucco Lustro:

Väggarna i Röda rummet, Millesgården.

Göteborgs Konserthus. 

Villa Almerico Capra,
mer känd som ”La Rotonda”, i Vicenza i Norra Italien byggdes 1570 av arkitekten Andrea Palladio. Fastigheten finns med på Unesco’s världsarvlista sedan december 1994.

2017-05-11T09:13:51+00:002017/05/11|

Solcellsanläggningen

 IBAB:s projektledare Baltzar Balder vid solcellsanläggningen på Olovsholmsgatan 32. Foto Peder Persson.

Samtliga 178 solceller är nu monterade på IBAB:s fastighet på Olovsholmsgatan. Vid full drift kommer anläggningen att generera 45 000 kilowatt timmar total årsproduktion vilket är cirka 17% av fastighetens totala förbrukning. En annan jämförelse är vad tre normalvillor förbrukar i energi på ett år.

Allt är monterat och kablar är dragna till inkommande elcentral. Men det ligger inte ute och försörjer fastigheten ännu då slutbesiktning är uppbokad och kommer att ske i slutet av april månad. Därefter kommer anläggningen att vara fullt driftsatt.

– Jag tycker att det har varit intressant att vara delaktig i projektet, säger IBAB:s projektledare Baltzar Balder. Arbetet att lyfta upp material och montera solcellsanläggningen tog fjorton dagar. Det är ett danskt företag, Solar Polaris, med sina tre montörer och egna elektriker som genomfört arbetet. De har följt alla lagar och regler exemplariskt till punk och pricka. Jag vill ge dem en eloge för ett föredömligt professionellt arbete.

– Med rätt skyddsutrustning, skyddsräcken på taket och den kvalitét som de har presterat förväntar jag mig att det kommer att bli en nolla i slutbesiktningsprotokollet.

– IBAB skall utvärdera projektet och sedan är tanken att gå vidare med fler solcellsanläggningar inom bolagets fastighetsbestånd. 

Aktuellt är taket på Borås Kongresscenter men det är i nuläget inte klart i vilken omfattning detta skall ske. Sedan har vi våra övriga fastigheter som vi också ser över bland annat Vulkanus vid Bryggar- och Fabriksgatan i centrala Borås, avslutar Baltzar Balder.

Länk till Solar Polaris

2022-09-26T09:00:09+00:002017/04/06|

Samgranskning av Borås Kongresscenter

 

 

 

 

 

 

Konsulter samlas för att genomföra samgranskning inför bygget av Borås Kongresscenter. Foto Peder Persson.

– Sedan två månader är vi inne i en rivningsfas av Folkets Hus, säger Jan-Olof Edman som är IBAB:s projektchef för bygget av Borås nya Kongresscenter.

– Vi började med en invändig lätt rivning och nu är det den tyngre utvändiga som är aktuell. Det handlar om att få ner tak och väggar. Efter att vi träffat på asbets på vissa ställen gör vi ett uppehåll med grävskopor och tar ner berörda delar för hand.

Parallellt med rivningsarbetet pågår samgranskning. Konsulter som representerar ett tjugofemtal branscher sitter tillsammans och granskar tredimensionella ritningar för att se att inte installationer hamnar fel och kolliderar med varandra. 

Samgranskning ser också på tillgänglighet för funktionshindrade tillsammans med Borås Stads tillgänglighetskonsult Lena Mellbladh. Det handlar om de styrande dokument som Borås Stad har antagit enligt Västra Götalands riktlinjer.

IBAB:s dotterbolag Eolus6 AB är fastighetsägare och kommer att hyra ut fastigheten till Borås Kongresscenter AB. De kommer sedan att finna en operatör som skall drifta hela huset och dess verksamhet.

Borås Kongresscenter omfattar 9 200 kvadratmeter med en utställningshall, kongresshall, 

ett tjugotal mindre möteslokaler, ett stort tillagningskök för kongress- och mässdeltagare. Efter rivningsarbetet startar bygget i mitten av maj och huset skall stå klart hösten 2018. Ett sextiotal personer kommer att vara sysselsatta under byggperioden.

– För att hålla nere energiförbrukning och optimera avfallshantering samarbetar vi med Borås Energi och Miljö. Trafiksituationen är också en viktig fråga som utreds över tid, avslutar Jan-Olof Edman.

2017-04-06T14:19:13+00:002017/04/06|

Borås Arena Boråsarnas vardagsrum

Elfsborgs klubbchef hälsar alla välkomna till Elfsborgs matcher på Borås Arena. Foto Peder Persson.

IF Elfsborgs har haft en hektisk tid inför den allsvenska premiären.
– Vi startade redan efter sista matchen i höstas med att besöka våra 500 sponsorer, säger Elfsborgs Klubbchef Stefan Andreasson.

– Det är viktigt att ha en ekonomisk trygghet. Elfsborg har ett unikt samarbete med Borås Stad och ett intresserat näringsliv som ställer upp med sponsring. Samtidigt lyckas vi bra med köp och försäljning av spelare.

”Vi tillsammans” är ett av flera sociala projekt som Elfsborg utvecklar och är stolta över. Samtidigt pågår projektering av Borås Arena 2.0 som innebär en upprustning och modernisering inför 2020-talet. Bland annat skall Elfsborgsläktaren höjas och byggas ihop med Ålgårdsläktaren. Det planeras också för att öppna upp större 

ytor där besökarna kan aktivera sig både före och efter matcherna. Det byggs för fullt på en idrottshall med fullmått vid natursköna Rydaområdet. Hallen skall stå klar till nästa vinter och kommer att bli ett lyft för fotbollen i Borås.

– Jag hälsar alla välkomna till våra hemma-matcher. Vårt mål är att nå ett gott resultat och om vi överpresterar kommer vi att vara med i den absoluta toppen av allsvenskan. När domaren blåser för matchstart vid premiären är det spelet, spänningen och fin fotboll som är i fokus, hälsar Stefan Andreasson.

Länk till IF Elfsborg

2017-04-06T14:24:51+00:002017/04/06|

IBAB lottar ut biljetter till Elfsborgs hemmamatcher på Borås Arena

 

– Välkommen till Borås Arena och årets hemmamatcher, hälsar IF Elfsborgs lagkapten Kevon Stuhr Ellegard. Foto Peder Persson.

IBAB har köpt biljetter till Elfsborgs hemma matcher på Borås Arena. Biljetterna, till platserna som är belägna mitt på Ålgårds- och Sjuhäradsläktaren, lottas ut till våra hyresgäster.

– Du är hjärtligt välkommen till Borås Arena!
Vi ska försöka ge dig en riktigt god underhållning, hälsar Kevon Stuhr Ellegard.

Är du intresserad att delta i utlottning av biljetter till Elfsborgs hemmamatcher?

Klicka på adressen nedan och medverka i vår kundenkät.

Till IBAB:s kundenkät

Välkommen till Borås Arena!

2017-04-06T14:23:34+00:002017/04/06|

Byggstart för kongresshuset

 Stefan Andersson från SERNEKE är platsansvarig för bygget av Borås Kongresshus. Foto Peder Persson.

Nu har byggföretaget SERNEKE, tillsammans med underentreprenörer, startat arbetet med Borås Kongresshus i kvarteret Eolus 6.

– Den officiella starten är februari men innan dess har vi haft samarbete med Rami Branbo från IBAB som var arbetsledare för ett integrationsprojekt, vilka tillsammans med Återbruk, rivit och tagit tillvara det som kan återanvändas, säger Stefan Andersson.

– Jag trodde inte att de skulle hinna med så mycket och är förvånad när jag ser hur fint de tagit tillvara vitvaror, köksinredning, skåp, porslin med mera. Nu är det tomt invändigt när vi går på med maskiner för att starta rivning av fastigheten.

Under tiden som byggarbetet fortgår kommer förbifart Allégatan att vara avstängd för trafik. Tryckerigatan, Järnvägsgatan och Robert Nilssons plats kommer att få begränsad fram-
komlighet. Från tak och två våningar ner använder man rivningsrobotar och för följande etage grävmaskin med rivningsutrustning. Grundförstärkningar under marknivå med nya fundament och hissgropar är det sista momentet. Därefter startar själva bygget av Kongresshuset i september.

– Vi kommer att ha ett s.k ”tätt” hus vid årsskiftet och fram till semestern 2018 skall samtliga väggar och installationer vara på plats.

– Borås Kongresshus är ett omfattande bygge med ett tjugotal olika underentreprenörer varav de större är upphandlade i partnering. Över 60 personer kommer att arbeta med de olika delarna för att få huset inflyttningsklart till den första oktober 2018, avslutar Stefan Andersson.

Länk till SERNEKE

2017-02-16T18:58:33+00:002017/02/16|

Folkets Hus – Ett integrationsprojekt för återbruk

Temesgen Tafere, Ali Ismail och Tesfai Gebru är praktikanter som arbetat tillsammans med IBAB:s arbetsledare Rami Randbo att ta tillvara fast och lös inredning i Folkets Hus. Foto Peder Persson.

 I mitten av november 2016 startade Industri-byggnader i Borås AB, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen ett integrationsprojekt. Projektets syfte var att praktikanterna fått lära sig svenska medan de arbetat på en svensk arbetsplats. Dessutom har de varit med i verkligheten genom att engagera dem i den rätta utbildningen och att de fått erfarenhet under praktiktiden.

– I november startade vi i samverkan med arbetsförvaltningen intervjuer med personer som Arbetsförmedlingen hade valt ut, säger IBAB:s arbetsledare Rami Branbo. Tre stycken blev aktuella och i december började arbetet på plats.

– Vi har tagit tillvara så mycket som möjligt av fast och lös egendom i Folkets Hus med hjälp av Borås Stads Återbruk innan fastigheten rivs och lämnar plats för Borås Kongresshus.

– Vi har plockat ner och tagit tillvara bl.a. marmor från väggar och golv, fast inredning, vitvaror från ca 50 lägenheter, storkök, restaurang och sorterat resterande i olika miljöfraktioner. Stora delar av inredningen har slussats vidare för återanvändning till idrotts- och hembygdsföreningar samt kommunens återbruk. Även företag har fått möjlighet att köpa inredningar. Borås Biståndscenter har också tagit emot inredningar som skickats till nödlidande i Vitryssland och Ukraina.

– Den första februari startade rivningen och integrationsprojektet avslutades. I september börjar uppbyggnaden av Borås Kongresshus och då skall praktikanterna fortsätta med sin praktik och arbeta med Sernekes byggarbetare, avslutar byggingenjör Rami Branbo, arbetsledare IBAB.

2017-02-16T18:59:22+00:002017/02/16|

2016 – ett bra år för IBAB


 
IBAB:s ordförande Magnus Johansson tycker att 2016 blev ett bra år för bolaget.

IBAB:s ordförande Magnus Johansson tycker att 2016 blev ett bra och innehållsrikt år för fastighetsbolaget.

– Vi skall äga, förädla och förvalta fastigheter. Vår roll är också att bidra till att utveckla ett starkt näringsliv genom att tillhandahålla anpassade lokaler i olika storlekar för intresserade företag. Jag tycker att vi lyckas med detta, säger Magnus Johansson.

– Ett exempel är anpassning av Bussgatan 4 på Viareds industriområde där Västra Götalands Hjälpmedelcentral, ett kompetens- & logistikcenter, flyttade in i juni 2015. Sextio personer arbetar där med kundmottagning, lager, verkstad, kontor, expertkonsultation och leverans. IBAB:s dotter bolag IBAB2 förvärvade fastigheten 2011 och avyttrade den i april 2016 till Pecunia i Borås AB.
– Förra året gjordes utredning och upphandling av alternativ energi. Det innebär att företaget DrivhusEffekten nu bygger IBAB:s solcellsanläggning på fastigheten Olovsholmsgatan 32 i centrala Borås. Det handlar om en fullskalig solcellsanläggning på fastighetens tak som kommer att användas som referens för kommande satsningar i vårt övriga fastighetsbestånd.

– Projektet Borås Kongresshus är omdiskuterat. Nu har kommunfullmäktige tagit beslut och projektet har startat fullt ut. I februari börjar rivning av gamla Folkets Hus och hösten 2018 kommer Kongresshuset att stå klart för inflyttning.

– IBAB:s ekonomi är god. Vi gör ett bra resultat 2016 vilket vi tar med oss i nya projekt samt lämnar en del av överskottet till Borås Stad, avslutar Magnus Johansson.

 

2017-02-16T19:06:35+00:002017/02/16|
Go to Top