Andreas tar fram nyckeltal och handlingsplan


Under 20 veckor har Andreas Leskauskas varit IBABs LIA-praktikant. Han är 26 år och har avslutat sin treåriga utbildning till fastighetsförvaltare vid Yrkesakademin i Halmstad. Foto Peder Persson.

– Det har varit trevliga och intressanta veckor hos IBAB, säger Andreas. Under de sista sex veckorna arbetade jag, tillsammans med bolagets fastighetschef, med att ta fram IBABs handlingsplan för Borås Stads Energi- och klimatstrategi. Resultatet blev en rapport med nio områden som analyserar den egna verksamhetens klimatpåverkan, identifierar åtgärder, mätning, uppföljning och visar på prioriterade åtgärder.

Andreas har även producerat en rapport med nyckeltal för IBABs fastighetsbestånds el- och fjärrvärmeförbrukning. Den visar hur mycket energi fastigheternas ventilations-aggregat drar, tittar på olika åtgärder och går igenom gröna investeringar med mera.

Under LIA-veckorna har Andreas haft IBABs förvaltare Magnus Arnesson som handledare. 
– Vårt samarbete har fungerat bra. Magnus är pedagogisk, har en bred bakgrund och bidrar absolut till min fortsatta resa där jag tävlar med mig själv för att utvecklas och få mer kunskap, avslutar Andreas Leskauskas.

Länk till LIA. Lärande i arbete

2022-12-13T10:48:51+00:002022/12/13|

Studiebesök på bussdepå i Ljungarum


11 november gjorde IBAB studiebesök på bussdepån i Ljungarum, Jönköpings kommun. Syftet var att se den helt elektrificerade bussdepån med cirka 135 el- och biogasbussar som går i kommunens tätortstrafik. Foto Magdalena Graf.

Depån i Ljungarum är 5 200 kvadratmeter och består av tvätt-, städ- och verkstadshall samt kontor. Den är placerad på 53 000 kvm markyta och stod klar i mars 2019. Kostnad 182 miljoner kronor.

I planeringen har stor vikt lagts vid hur depån hanterar flödet av personal under dygnets tjugofyra timmar. 

Vid studiebesöket informerade Thomas Svärd, Byggprojektchef på Regionfastigheter och Charles Tholin från Jönköpings Länstrafik om projektets planering och genomförande. Många frågor besvarades och vi fick med oss en hel del nyttig information till Borås.

 

2022-12-13T10:45:45+00:002022/12/13|

Spara el

För att minska riskerna för störningar i elsystemet under vintern är energieffektivisering en viktig åtgärd. Regeringen
har gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta myndigheter och den offentliga sektorn i arbetet med att spara in på elanvändningen.

Man har beslutat att ge statliga myndigheter i uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder. Borås stad, genom Kommunstyrelsen, har därför skickat ut ett särskilt uppdrag till förvaltningar och bolag i den offentliga sektorn att använda energin på ett klokare sätt, speciellt i dessa tider. Självklart vill IBAB bidra därför har vi under hösten sett över vilka möjligheter som finns för att minska elförbrukning i våra fastigheter.

Flera åtgärder är genomförda och fler planeras de närmaste månaderna. IBAB kommer att fortsätta byta ut konventionell belysning till LED och optimera drifttiderna på våra fastighetssystem. Förvaltningsavdelningen har gjort åtgärder för att jämna ut fastighetbeståndets effektuttag från elnätet.

2022-12-13T10:42:43+00:002022/12/13|

Borås Arena uppdateras till 3.0

En förstudie har startat för ombyggnad av Borås Arena. Avsiktsförklaring är skriven mellan Industribyggnader i Borås AB och Arenabolaget. Man för även en tät dialog med Borås Stad via Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Foto Peder Persson.

Projektet syftar till att stärka det kluster av idrott och hälsa som finns runt arenan idag. Förstudien ska utreda hur vi kan utveckla arenans södra läktare, så att den får förutsättningar att sjuda av ytterliga aktiviteter och flera typer av event.

Målet med förstudien är att Borås Arena ska vara en mötesplats för alla och samtidigt en viktig del i arbetet ”Borås växer norr” som syftar till att förtäta, förstärka och förstora Borås innerstad.

Inriktningen är att i huvudentréns bottenplan skapa en restaurang för ca 200 sittande samt ett större kök med kapacitet att tillaga ca 700  portioner. I lokalen bredvid hamnar High Intensive Training Center (HITC), ett idrottsmedicinskt rehab center med träningslokaler. På plan två, utöver HITC behandlings- och personalrum, kommer IF Elfsborg att ha kontors- och möteslokaler för sin verksamhet. På plan 3 planera Borås Arena för en förbindelsegång mellan norra och södra läktaren.

2022-10-20T10:02:09+00:002022/10/20|

Oliver och Mohammed är nya styrelseledamöter

Oliver Toivanen, 20 år, och Mohammed Kossir, 31 år, är nya ledamöter i IBAB:s styrelse. Båda representerar Socialdemokraterna och ser fram emot kommande styrelsearbete. Foto Privat.

Oliver Toivanen studerar Europaprogrammet på Göteborgs Universitet. Det är en treårig utbildning.

– Detta är mitt första politiska uppdrag, säger Oliver. Det ska bli intressant att få vara med och utveckla vår stad och få se och medverka i processen bakom. 

Mohammed Kossir är till vardags verksamhetschef för Drivhuset vid Simonsland Textile Fashion Center. Han har tidigare styrelseerfarenhet som ledamot i AB Bostäders styrelse under några år samt är en av 73 ledamöter i Borås Kommunfullmäktige.

– IBAB har ett fint sammansatt fastighetsbestånd och en stark utvecklingspotential. Det känns som att vi kommit in i en tid med spännande och intressanta projekt att arbeta och ta ställning till, tycker Oliver Toivanen och Mohammed Kossir.

2022-10-20T09:58:28+00:002022/10/20|

Andreas är LIA-praktikant

 

Andreas Leskauskas studerar sista terminen på Yrkeshögskolan med inriktning fastighetsförvaltning. Under elva veckor är han LIA-praktikant hos Industribyggnader i Borås AB. LIA betyder Lärande i Arbete där elev utbildas på arbetsplats under handledning av arbetsgivare. Det innebär att Andreas får möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper från skolan i en verklig arbetsmiljö. Foto Peder Persson/Pixabay.

– IBAB är en arbetsplats där jag trivs och lär mig jättemycket, säger Andreas. Inte minst via min handledare Magnus Arnesson som sitter inne med bred kunskap om fastighetsförvaltning och förmedlar så mycket han kan. Det är jag tacksam för.

– Förra LIA-perioden hos IBAB handlade om energieffektivisering och min rapport till skolan blev godkänd. Denna gång ska jag skriva mitt examensarbete som kommer att handla om intelligenta fastigheter. Det är en forskning om hur AI, Artificiell Intelligens, kan bidra till att energieffektivisera fastigheter, minska miljöpåverkan och energikostnaden för fastighetsägaren.

– Teknik och fastigheter är mitt stora intresse så det känns naturligt att lägga fokus på det i min examensrapport.

Efter utbildningen siktar Andreas på att arbeta som förvaltningsassistent för att få möjlighet att fördjupa sig än mer inom fastighetsförvaltning.

 

2022-10-20T09:52:26+00:002022/10/20|

IBAB byter till energisnålare LED-armaturer

IBAB intensifierar arbetet med att byta ut konventionella belysningsarmaturer i fastigheten kv. Hästen 4 till betydligt energisnålare LED-armaturer. Foto Magnus Arnesson, IBAB.

I steg ett är lokalen för fastighetens interna caféverksamhet aktuell. Samtliga armaturer kommer att bytas ut. Utöver att de kräver mindre energi ger de även ett starkare ljusflöde i lokalen. Arbetet är i linje med IBAB:s ambition att sänka den totala elförbrukningen i sitt fastighetsbestånd.

 

2022-10-20T09:48:09+00:002022/10/20|

IBAB finns på LinkedIn

IBAB finns nu på LinkedIn

IBAB utökar kommunikationskanaler och finns nu på LinkedIn. Foto Peder Persson.

– Vi sänder ut nyhetsbrev ca 6 gånger per år, säger Magdalena Graf, koordinator på IBAB. LinkedIn känns som naturlig steg i den varumärkesresan vi har precis inlett och en bra komplettering för att sprida information mer frekvent. 

– Ambitionen är att informera kunder och samarbetspartner vad som händer, vilka projekt som är på gång, nätverka, dela intressant information,  samt bjuda till samverkan och dialog.

Följ oss på LinkedIn för uppdateringar om nyheter, events och andra aktuella händelser.

https://www.linkedin.com/company/72721850/

 

 

2022-10-20T09:42:36+00:002022/10/20|
Go to Top