Textil- och Modefabriken är framtidens textil- och modeinkubator

modefabriken_2012_08_27

Modefabrikens fabrikörer. Från vänster: Dan Riley, Therese Bengtsson, Anna Olsson, 

Claire Bessel och Emelie Falk.

Textil- och Modefabriken är hyresgäster i ESPIRA-huset sedan två år. 

– Vi trivs i denna fastighet, säger verksamhetsansvarig Therese Bengtsson. Högt till tak och funktionsenliga lokaler för vår verksamhet.

Under den tid som Textil- och Modefabriken verkat har den utökats med nya projekt. Den drivs av ESPIRA Tillväxtcenter och Textilhögskolan i Borås och är öppen för alla som arbetar med textil och mode. Varje projekt får under två år tillgång till att arbeta i lokalerna varav det första året är utan kostnad. För närvarande pågår fjorton olika projekt som representeras av mode- och textildesigners, textilforskare och fotograf.

– Vi hoppas att det mellan de olika projekten kan uppstå många och långsiktiga samarbeten, säger Therese Bengtsson.

Textil- och Modefabriken är framtidens textil- och modeinkubator. Förutom ett eget arbetsrum erbjuds deltagarna tillgång till affärs- och designcoaching, catwalk, industrisymaskiner, showroom, workshop, seminarier och kontaktnätverk.

– Det sistnämnda erbjuds inte minst genom närheten till alla organisationer i huset. Det är trivsamt och lyxigt i dessa lokaler med gemensamma utrymmen för fika och showroom. Om vi fick önska oss något så skulle det vara trevligt med lite tuffare golv samt att Textilhögskolan flyttade närmre, avslutar Therese Bengtsson.

 

2016-10-12T14:04:14+00:002009/12/01|

Årets julklapp hos Harald Nyborg

haraLd-nyborg

Butikschef Sara Arlt visar årets julklapp.

 
Harald Nyborg är inget undantag vad det gäller att välja årets julklapp. Även i denna verktygshandel är det spikmattan som säljs mest till jul i år.
– En julklapp som många önskar sig idag då välbefinnandet prioriteras i vårt samhälle, säger butikschef Sara Arlt.
Spikmattan lanserades förra året och fick sitt genombrott i år. Den är en storsäljare nu inför julen. Mattan, som Harald Nyborg säljer, har en skumgummifyllning och är försedd med 210 massagerondeller, var och en har 42 piggar vilket ger hela 8820 akupunkturzoner. Spikmattan är i första hand avsedd för en stunds avslappning men sägs även stimulera blodomloppet. Juldagsmorgon kommer vi se många ryggar som är prickiga och rödflammiga.
Harald Nyborg går nu in på sitt femte år som hyresgäst i Borås Arena.
– Vi är mycket nöjda med vår hyresvärd, säger Sara Arlt. Det har aldrig varit några problem och samarbetet med vaktmästeriet fungerar utmärkt. Fler kunder hittar till oss och omsättningen ökar vilket är glädjande.

 

2016-10-12T14:04:14+00:002009/12/01|

P-O i Borås AB, är ny ägare av Vinddraget 2 på Viareds Industriområde

forsaljning-viared-ibab-2009

IBAB:s VD Lars Nordin och styrelsens ordförande Uno Jöelaid överlämnar nyckeln till de nya ägarna P-O i Borås AB samt önskar dem lycka till med nyförvärvet på Viareds Industriområde. På bilden syns från vänster; köparna Per-Oscar Berggren och Per-Ola Berggren, mäklare Bengt Bergqvist och från IBAB Lars Nordin och Uno Jöelaid.
Försäljningen av Industribyggnader i Borås AB:s dotterbolag Företagsgatans Fastighetsbolag AB, med fastigheter på Viareds Industriområde, har slutförts. Köpare är P-O i Borås AB, som ägs av Per-Ola och Per-Oscar Berggren, Borås. Sista handslaget för affären gavs under formella former hos Nordea i Borås. 
– För IBAB:s del är projektet med fastigheten i Viared slutfört och nu ser vi fram emot kommande satsningar och utmaningar, säger IBAB:s VD Lars Nordin.
IBAB bedömer köparen P-O i Borås AB, som seriös och professionell ny ägare till Företagsgatans Fastighetsbolag. Ägarens ambition är att förvalta fastigheterna långsiktigt. Så någon större förändring kommer inte hyresgästerna att märka av. Åtgärder kommer att vidtas efter hand som de uppkommer och på sikt kommer fasader och grönområden att justeras.
2016-10-12T14:04:14+00:002009/12/01|

Positiv respons på IBAB:s marknadsundersökning

MARKNADSUNDESOKNING-IBAB

Industribyggnader i Borås AB genomför kontinuerligt en marknadsundersökning bland sina hyresgäster.
 
– Vi för en dialog, bland annat via vårt externa Nyhetsbrev, med våra hyresgäster, säger IBAB:s vd Lars Nordin. Glädjande nog visar resultatet av undersökningen att vår förmåga att anpassa lokalerna till hyresgästernas behov har fått högt betyg. Vidare att bolaget lever upp till de åtaganden som utlovats samt att lokalerna underhålls och ger ett trevligt intryck.
IBAB är ett kommunalt fastighetsbolag. Företaget utvecklar och förvaltar industri-, kontors-, affärs- och utbildningslokaler. Ytorna är fördelade på fastigheterna Vulcanus, Bryggargatan, Ålgårdsläktaren på Borås Arena samt Espira Tillväxtcenter, Olovsholmsgatan/Fleminggatan. I de olika fastigheterna finns en mängd utbildningsenheter, pågående projekt, företag och företagsformer med olika inriktning.
Bolagets uttalade mål är att erbjuda lokaler anpassade till mindre och medelstora företag med olika lokalbehov. Det är därför av stor vikt att vara flexibel, uppmärksam och lyhörd för hur respektive hyresgäst vill anpassa sina lokaler så att de passar för de olika verksamheterna.
Vår marknadsundersökning fortsätter kontinuerligt genom vårt Nyhetsblad som utkommer regelbundet varannan månad. Vill du delta så besök vår hemsida www.ibabboras.se, avslutar Lars Nordin.
2016-10-12T14:04:14+00:002009/10/23|

Tre nya chefer leder ESPIRA

espira-ledning-2009

Anders Håkanson, Kerstin Wennström och Henrik Jansson – de nya ledarna för ESPIRA.
 
Anders Håkanson, ny vd och verksamhetschef för ESPIRA Tillväxtcenter, Henrik Jansson, ny vd för ESPIRA Inkubator samt ekonomichef Kerstin Wennström tillträder sina tjänster under hösten. 
Anders Håkanson bosatt i Borås, har i nio år varit vd för Kungsäter Industri AB. Härifrån tar han med sig lång erfarenhet från tillverkning av tekniska textilier. Dessutom som vd är struktur och ordning det som Anders Håkanson sätter högt.
– ESPIRA är en stimulerande arbetsplats. Ljusa, fräscha och rymliga lokaler och medarbetare runt varje hörn, säger Anders Håkansson.
Henrik Jansson från Onsala, är väl insatt i liknande verksamhet som ESPIRA Inkubator bedriver. Han har arbetat för Chalmers Innovation under 10 år och har lång erfarenhet från affärsutveckling och företagsfinansiering.
– Närheten till många samarbetspartner är mycket positivt. Fördelaktigt många gånger att fysiskt kunna träffa varandra, säger Henrik Jansson.
Kerstin Wennström kommer från Mölnlycke. Hon har arbetat med ekonomi inom kulturförvaltningar och är van att samarbeta om pengar med Regionen. Att ha erfarenheter av hur man går till väga bl a inom detta område är en god merit.
– Det är ett trevligt hus att arbeta i, säger Kerstin Wennström. Arbetskolleger inom räckhåll och gemensamma trevliga utrymmen känns bra.

 

2016-10-12T14:04:14+00:002009/10/23|

Friskare arbetsliv i Sjuhärad

lennart-andreasson-proteko

Lennart Andreasson, PROTEKO

På våningsplan fem i ESPIRA-huset finner man samarbetsprojektet ”Friskare Arbetsliv i Sjuhärad”. Det är ett projekt för långtidssjukskrivna som varit anställda vid Sjuhärads kommuner. Genom Stiftelsen PROTEKO och deras samverkanspartners genomförs aktiviteter för de drabbade med hjälp och stöd av projektledare och coacher. 

– Vi skapar en utbildning som motiverar till kunskap och ökad positiv självkänsla, säger Lennart Andreasson från PROTEKO.

I samarbete med Sjuhärads kommunalförbund, Borås Stad, Högskolan i Borås, Företagshälsovården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan huvudansvarar PROTEKO för projektet ”Friskare Arbetsliv i Sjuhärad”. Det har visat sig att det många gånger är svårt för arbetsgivare att rehabilitera tillbaka människor till samma arbetsuppgifter efter en långvarig sjukskrivning. Oftast finns det ingen möjlighet till omplacering inom den tidigare arbetsplatsen. Genom kartläggning av var och ens arbetsförmåga skapas förutsättningar för återgång till arbete.

Under hela projekttiden tilldelas varje deltagare en coach som följer upp, stimulerar och stödjer. Målet är att alla ska få möjlighet att praktisera och pröva på olika arbetsuppgifter. Visionen är också att inspirera till kunskap, insikt och passion för ett hälsosammare liv. De får arbeta med sitt intellekt, sin fysiska hälsa, sin känslomässiga och själsliga hälsa och sin vilja.

ESPIRA-huset är en stimulerande arbetsplats med alla företagare och övrigt kontaktnät. Lokalerna högst upp i huset är ljusa och inspirerande för den här verksamheten. Närheten till Högskolan och i övrigt det centrala läget är en fördel för de flesta.

– Samarbetet med IBAB som hyresvärd har varit mycket positivt, säger Lennart Andreasson.

2016-10-12T14:04:14+00:002009/10/23|

Vinddraget i Viared byter ägare

po

Från vänster: Lars Nordin, IBAB, Per-Oscar och Per-Ola Berggren, P-O i Borås AB 
framför fastigheten Vinddraget 2.
Industribyggnader i Borås AB:s dotterbolag Företagsgatans Fastighetsbolag AB har sålts till P-O i Borås AB. Företaget ägs av Per-Ola och Per-Oscar Berggren, Borås. Under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner affären, är övertagandet planerat till den 1 oktober 2009.
IBAB:s dotterbolag Företagsgatans Fastighetsbolag AB, äger Vinddraget 2. Bolagets fastighetsbestånd på 6 467 kvadratmeter med tillhörande mark, ligger på Viareds Industriområde, Företagsgatan 3 – 35 i Borås. Priset på bolaget har styrts av värdet på fastighetsbeståndet som är 30 miljoner kronor. Köpare är P-O i Borås AB. Försäljningen genomfördes för att ytterligare stärka IBAB inför framtida satsningar.
Familjeföretaget P-O i Borås AB ägs av Per-Ola Berggren och sonen Per-Oscar Berggren. De avser att förvalta fastigheten Vinddraget 2 utan några större förändringar med befintliga hyresgäster. På sikt genomförs erforderliga åtgärder på fasader och grönområden runt fastigheterna. Per-Ola Berggren äger fyra av grannhusen på Viareds Industriområde sedan tidigare och de har fått pris för de mest välskötta trädgårdarna i Viared.
– Vi anser att omgivningarna och inramningarna är viktiga för allas trevnad. Detta ger ett trevligt intryck för besökare, säger Per-Ola Berggren.
IBAB bedömer att såväl grannar som hyresgäster har fått mycket långsiktiga och professionella nya ägare till fastighetsbolaget.
IBAB önskar de nya ägarna till Företagsgatans Fastighetsbolag AB lycka till.
 
Lars Nordin, 
VD Industribyggnader i Borås AB (IBAB)

 

2016-10-12T14:04:16+00:002009/09/02|

Svensk FöretagsFörmedling – ny hyresgäst på Fleminggatan

svenskforetagsformedling

Mikael Creutz, Svensk FöretagsFörmedling
 
Fastigheten Fleminggatan i Borås har fått en ny hyresgäst, Svensk FöretagsFörmedling. Företaget finns 
på ett flertal platser i Sverige.
– Det är glädjande för oss att också verka i Borås. Bättre lokal med all verksamhet och samverkan i ESPIRA-huset kunde vi inte hitta, säger företagsmäklare Mikael Creutz.
Svensk FöretagsFörmedling arbetar med företagsöverlåtelser. De genomför processen från värdering till tillträde av verksamhet. Genom samarbete med kundernas revisorer, banker och jurister arbetar de som projektledare. De som söker nya branscher och marknader får hjälp med att snabbare hitta genom denna förmedling.
– Genom att vi finns på drygt tjugo platser runt om i Sverige har vi ett stort kontaktnät med blivande och avvecklande företag. Dessutom är det bra med en objektiv inblick för både förvärvare och säljare, säger Mikael Creutz.
– Våra lokaler har ett bra läge. Dels omges vi med många företag som har beröring med varandras verksamhet och närheten till centrum är positivt. Parkeringsplats för besökare finns på gården. Kvalitén på miljön och lokalerna känns mycket bra, avslutar Mikael Creutz.
2016-10-12T14:04:16+00:002009/09/02|

Wideco Sweden övervakar kyla och värme

wideco-100609

Karl-Johan Wirfalk, VD, Wideco Sweden AB.

Wideco Sweden AB, ett högteknologiskt företag, som arbetar för en säkrare värld, hyr sedan 14 år tillbaka i fastigheten Vinddraget 2 på Företagsgatan i Viared industriområde.
– Vi trivs utmärkt med både lokalerna och det förnämliga läget, säger VD Karl-Johan Wirfalk.
Familjeföretaget Wideco Sweden startades av Arnold Wirfalk 1982 i Borås. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer fuktövervakningssystem för isolerade rörledningar samt vatten- och radontätningar för rör som skall gjutas in i vatten- betonggolv och väggar. Idag har de kunder över stora delar av världen och är ett välkänt företag inom fuktövervakningssystem för fjärrvärme- och fjärrkyla. I dagarna har företaget fått en prestigefylld flermiljonersorder från Östersunds kommun.
C:a 350 larmenheter skall monteras för övervakning via GPRS kommunikation av rörledningar och fjärrvärmekammare. Tack vare det intelligenta larmsystemen kan fel upptäckas i ett tidigt stadium vilket är en stor ekonomisk fördel för kunden.
Den senaste produkten som framtagits är en solfångare som driver övervakningssystem i bland annat ökenområden. Intresset från Förenade Arabemiraten (bl a Dubai och Abu Dhabi) samt Kuwait är mycket stort.
– Läget här i Viared är fördelaktigt med närheten till Landvetter flygplats, Göteborg och Borås. Vi trivs utmärkt med de anpassade lokalerna som är ljusa och funktionsenliga, säger Karl-Johan Wirfalk.
2016-10-12T14:04:16+00:002009/06/14|

IF Elfsborg – ett starkt varumärke!

stefan-andreasson

Stefan Andreasson, klubbchef, IF Elfsborg.

IF Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson gläds över lagets framgångar och är stolt över Borås Arena. Han är tacksam för den trogna publiken och Sjuhärads givmilda sponsorer.
Stefan Andreasson arbetade tidigare som sportchef för IF Elfsborg och är sedan drygt ett halvår klubbchef och har därmed ett större ansvar för klubbens ekonomi och marknadspersonal. Föreningens driftbudget uppgår till c:a 80 miljoner kronor.
– Klubbens sponsorer går mot strömmen i rådande konjunktur. I år ökar vi med 25 % vilket vi är tacksamma och glada för, säger Stefan Andreasson. IF Elfsborg är ett starkt varumärke och tillsammans med Högskolan, Kulturen och Djurparken med flera ökar vi intresset för Borås.
Föreningen engagerar sig i olika samhällsprojekt. Flera riktade mot ungdomar. Samarbetet med Idrottsgymnasiet vid Sven Erikssonsgymnasiet, nystartad fotbollskola för flickor och pojkar på Daltorpsskolan och engagemanget i Monica och Carl-Axel Ekmans Stiftelse för flickorna i Garissa är några exempel.
– Borås Arena med sitt konstgräs är flitigt använt. Idag är alla välkomna att hyra in sig på planen och slitaget blir därmed också stort. Ett önskemål är att det iordningsställs fler spelplaner med konstgräs. Alla behöver inte hålla elitseriemått, menar Stefan Andreasson
– IBAB är en del i Arenaprojektet och har uppfört den s.k. Ålgårdsläktaren. De är lyhörda och vårt långvariga samarbete är fruktbart, avslutar Stefan Andreasson.
2016-10-12T14:04:16+00:002009/06/14|
Go to Top