Årets julklapp! Skruvdragare, helikopter och verktygslåda

121112_harald-nyborg-8

Sara Forslund är butikschef hos Harald Nyborg i Borås Arena. Foto Peder Persson.
Harald Nyborg som har sin butik i fastigheten Borås Arena trivs i sina uppfräschade lokaler med bl.a. ny belysning. Omsättningen ökar stadigt alltsedan etableringen av den nya butiken i Borås 2005.
– Samarbetet med IBAB och Borås Arena fungerar utmärkt och det är roligt att Elfsborg tog guldet i år, säger butikschef Sara Forslund.
– Årets julklapp tror vi kommer att bli en av alla våra leksaker för barnen. En radiostyrd helikopter eller en fylld verktygslåda till bra pris står högt på listan. För vuxna står förra årets succé kvar nämligen AEG:s skruvdragare.
– Under december månad bjuder vi på pepparkakor och kaffe eller glögg. Som en extra service för våra kunder har vi öppet också på Julafton mellan klockan 10.00 – 13.00, avslutar Sara Forslund.
IBAB:s hyresgäst Harald Nyborg grundades 1904 och har i dag 25 butiker i Danmark och 11 i Sverige. Kedjan har ungefär 2 600 anställda och hade en omsättning på c:a 3,2 miljarder DKK under 2010.
2016-10-12T14:03:58+00:002012/12/06|

Kommunalförbundet är en resurs för verksamheterna i varje kommun

121123_lena-brannmar-2

Lena Brännmar, förbundsdirektör. Foto Peder Persson
Sjuhärads kommunalförbund är en samverkansorganisation för tio kommuner. Förutom de åtta kommunerna som räknas till Sjuhäradsområdet så ingår Varberg och Falkenberg.
– Vårt uppdrag är att samordna och företräda kommunerna, säger förbundsdirektör Lena Brännmar. Vår styrelse består av kommunalråden i Sjuhäradskommunerna och adjungerande från Varberg och Falkenbergs kommuner samt representanter från partierna V, KD, SD, MP och Kommunens Väl. Ordförande är Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås.
– Vi gör utredningar som handlar om utveckling och samordning av gemensamma verksamheter och företräder kommunerna oftast i utvecklingsfrågor. Det kan vara när de vill samverka över kommungränser eller med annan myndighet t.ex. Västra Götalandsregionen.
– Kommunalförbundet gör långsiktig nytta. Ett exempel är Götalandsbanan som vi har arbetat med i många år. Vi har bl.a. tittat på vilka effekter det skulle få för delregionen om vi fick Götalandsbanan på plats. Den frågan är inte färdigutredd och vi kommer att fortsätta arbeta med den ytterligare ett antal år.
– Men vi gör också konkret nytta just nu. Vi samlar tjänstemän från kommunerna i nätverk där de kan nyttja varandras erfarenheter och kompetens. Startar upp gemensamma verksamheter såsom Boråsregionens Etableringscenter som är en gemensam flyktingmottagning för sex kommuner som startar den första januari 2013. Aktuellt är också Business Region Borås, BRB, som handlar om näringsliv och regional utveckling.
– Vi har många projekt i frågor som vi vet att kommunerna behöver utveckla och fördjupa sig i. För att finansiera dessa söker vi ekonomiska medel och sedan driver vi projekten i samverkan till nytta för våra kommuner. Kommunalförbundet är en resurs för verksamheterna i varje kommun och det är i kommunerna som det skall hända.
– Under många år har vi varit IBAB:s hyresgäst men nu är det dax att flytta. Vi är trångbodda så förhoppningsvis är vi på plats i Simonsland i april, avslutar Lena Brännmar.
2016-10-12T14:03:58+00:002012/12/06|

IBAB – ett välskött kommunalt bolag

121203_ibab-12

IBAB:s ordförande Björn Bergquist och v.ordförande Eva Österlund-Hjort. Foto Peder Persson.
Den tredje december hade IBAB en traditionell jullunch på Mässen vid gamla I 15 med efterföljande styrelsemöte.
– IBAB är ett gammalt välskött kommunalt bolag som vi i styrelsen har förmånen att få rodda vidare i samma anda, säger IBAB:s ordförande Björn Bergquist.
2012 har varit ett bra år för företaget. Det som har färdigställts är bl.a. att Stadsdelsnämnd Norr har flyttat in på Olovsholmsgatan efter att fastigheten anpassats till deras verksamhet.
– Fräscha, fina lokaler med kontor- och konferenslokaler mitt i centrum och vår hyresgäst är nöjd med resultatet, säger IBAB:s vice ordförande Eva Österlund-Hjort.
Under året har IBAB köpt fastigheten Vinddraget 4 av dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB, IB2AB. Syftet var att komma över övningsmark för Viskastrandsgymnasiets fordons- och transportprogram. Fastigheten Vinddraget 1 ligger kvar i dotterbolaget och förhyrs av Arkmek-koncernen. På detta sätt har skolans behov säkrats vilket var den primära orsaken till förvärvet.
– Under 2012 var det också meningen att vi skulle gå in som en del i projekteringen av industriområdet Viared Väst, säger Björn Bergquist. Vår roll blir mer från åskådarplats. Vi hade förväntat oss en mer tydlig och starkare ledarroll men så blev det inte.
Kommande verksamhetsår väntar IBAB:s största utmaning någonsin. Då skall ett antal kommunala förvaltningar flytta in i den gamla Algotsfastigheten på Bryggargatan. Innan dess skall hela fastigheten genomgå en total ombyggnad. Investeringen ligger i storleksordning dryga 110 miljoner kronor, varav 50 miljoner under 2013 och resterande 60 miljoner kronor 2014.
– Detta pussel, som vår VD Lars Nordin tillsammans med sina medarbetare lagt, kommer att bli mycket spännande.
Kommande års verksamhet ser vi fram emot med tillförsikt, säger Eva Österlund-Hjort och Björn Bergquist. Den största utmaningen får vår VD som har allt vårt stöd inför den totala ombyggnaden av kvarteret Vulkanus 16.
2016-10-12T14:03:58+00:002012/12/06|

IBAB garanterar utbildningsyta för Viskastrandsgymnasiet

121004_bussgatan

Industribyggnader i Borås AB, IBAB, övertar fastigheten Vinddraget 4 från dotterbolaget.
Foto Peder Persson
Industribyggnader i Borås AB övertar fastigheten Vinddraget 4, belägen på Bussgatan i Viareds Industriområde. Marken arrenderas idag ut till Borås Stad, Viskastrandsgymnasiets gymnasiala Bygg- och anläggningsprogram och Anläggningsfordon. 
Övertagande av fastigheten sker preliminärt innan årsskiftet 2012 / 2013. Säljare är IBAB:s dotterbolag Industribyggnader i Borås 2 AB.
– Dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB, har styckat av en del av fastigheten Vinddraget 1 och bildat en ny fastighet som heter Vinddraget 4, säger IBAB:s VD Lars Nordin.
– Fastigheten ligger i direkt anslutning till Viskastrandsgymnasiets övriga utbildningsytor vilket ökar möjligheten för skolan att i framtiden förstärka och utveckla utbildningsinsatserna för praktisk utbildning på bl.a. grävmaskiner och hjullastare.
Moderbolaget övertagande av fastigheten Vinddraget 4 garanterar också att marken långsiktigt tillhandahålls för skolans utbildningsverksamhet.
2016-10-12T14:03:58+00:002012/10/24|

Olovsholmsgatan får en vackrare entré

121004_baltsar-balder-nr-5

IBAB:s fastighetsförvaltare Baltzar Balder framför nuvarande entré vid Olovsholmsgatan 32.
Foto Peder Persson
Olovsholmsgatan 32 har genomgått en omfattande förändring i och med att Stadsdelsförvaltningen Norr har etablerat sig i fastigheten.
Nu är det den tråkiga och icke ändamålsenliga entrén som står på tur.
– Den är inte funktionell idag, säger IBAB:s fastighetsförvaltare Baltzar Balder. Den upplevs som tråkig, smutsig och vid regn och snö droppar det ner på besökare och hyresgäster.
Vi skall ta bort det orange plexiglaset och ersätta med vit opal. Plasten skall sedan kläs med bruna snedfasade träribbor för att få träkänsla. Därefter skall det skyltas upp ordentligt. Borås Stads tillgänglighetskonsulent Lena Mellbladh deltar i detta arbete. Ett entrétak kommer att appliceras som i framkant bärs upp av två runda metallstolpar. Allt skall målas i svart färg. Till höger placeras en soffa.
Det har tidigare varit problem med vattensamling vid entrén och isbildning vintertid. Detta elimineras nu genom att från entrétaket leda bort allt vatten till dagvattensystemet.
– Arbetet med att skapa en ny entré startar i oktober och beräknas vara klart innan nyår. Den kommer att bli ljusare, vackrare, säkrare och mer ändamålsenlig för alla besökare och hyresgäster, avslutar Baltzar Balder.
2016-10-12T14:03:58+00:002012/10/24|

Nyföretagarcentrum stimulerar till nytt företagande

ultimah-fard-bergqvist-nr-5

Nyföretagarcentrums Rådgivare Hamid Fard och Andreas Bergqvist.
Foto Peder Persson
I IBAB:s fastighet, Fleminggatan 3, hittar man hyresgästen Stiftelsen Nyföretagarcentrum Borås. Den startade 1992 och har verkat i dessa lokaler i sju år. Nyföretagarcentrum är en organisation som ger kostnadsfri, kondencifiell rådgivning för de som tänker starta eget företag.
– Vi erbjuder personlig rådgivning, Öppet hus och Starta Eget information runt om i Boråsregionen, säger rådgivare Hamid Fard. En stor och viktig del av vårt arbete är att lyssna och diskutera idéer, gå igenom kundens affärsplan och se om den stämmer och verkar realistisk. Första tisdagen i månaden är det Öppet hus och då är alla konsulter här och ger goda råd, svarar på frågor och hjälper folk att komma igång med sitt företagande.
– Stiftelsen Nyföretagarcentrum Borås har inga anställda. Det är egenföretagare som rådgör nyföretagare. Så vi är ett antal konsulter som engageras vid behov, säger rådgivare Andreas Bergqvist. Det offentliga och privata är våra ekonomiska sponsorer och de samverkar för att skapa en bra miljö för de som ämnar starta nya företag. Nyföretagarcentrum bokade förra året c:a 240 rådgivningar.
– Våra lokaler på Fleminggatan 3 är fräscha och vi upplever dem fortfarande som nya och ändamålsenliga. Det är en central, stimulerande, ljus och kreativ miljö med en strid ström av besökare.
– Om vi får önska något så är det ett större konferensrum. Vi behöver återkommande en lokal för 20 – 30 personer. Det skulle kunna justeras genom att ta ner angränsande vägg, avslutar Hamid Fard.
2016-10-12T14:03:58+00:002012/10/24|

Fleminggatan 3 – en mötesplats med atmosfär av företagande, framgång och nyskapande

fleminggatan

– Fleminggatans hyresgäster är en mängd intressanta företag verksamma
i olika branscher, säger IBAB:s förvaltare Baltzar Balder.
Den centralt belägna fastigheten har fyra våningar med hiss. Hela fastigheten är renoverad och
tillgänglighetsanpassad och samtliga hyresgäster har tillgång till närliggande parkeringsplatser.
I nuläget finns en lokal á 50 kvadratmeter ledig för uthyrning.
Är du intresserad kontakta IBAB:s förvaltare Baltzar Balder,
Tel: 033-35 73 69, 0734 – 15 33 91.
En av Fleminggatans första hyresgäster är Borås Event & Kongress. Peter Johansson och hans kompanjon Viktor Hansson flyttade in redan 2008.
– Tre år senare utökade vi vår lokalyta. Vi fick vara med från början och designa våra nuvarande ytor på plan 1. Fräscha lokaler i trivsam miljö med ett både centralt och lugnt läge. Nära till Högskolan som är vår största kund. Ljusa och bra utrymmen och lätt med parkering för våra besökande. Allt känns genomtänkt och rymligt. För oss är det perfekt i storlek också.
Borås Event arbetar med större och mindre event för företrädesvis Högskolan i Borås. De förmedlar också Kårhusets samtliga studentlägenheter.
– Om det finns någon hyresvärd där ute som vill kontakta oss för ev samarbete med studentlägenheter är den välkommen. Vi har direktkontakt med alla studenter och hanterar också ev. bostadskö som uppstår vid toppar, hälsar Peter Johansson.
Fleminggatans hyresgäster:
ALMI Företagspartner i Väst, Galpu, Borås event & kongress, Action Caring Sweden, IUC Sjuhärad.
2016-10-12T14:03:58+00:002012/09/26|

Jan-Olof Edman samordnar projekten Vulkanus och Textil and Fashion Center

jan-olof-edman

Lokalförsörjningsförvaltningens biträdande förvaltningschef, Jan-Olof Edman, är Borås Stads samordnare i projekten Textil Fashion Center (Simonsland) och Vulkanus 16 (gamla Algotsfabriken). Två av de mest spännande projekten som pågår i Borås Stad.
Textil and Fashion Center
Textil and Fashion Center, eller Simonsland som det också kallas, kommer att bli ett centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet. Visionen är att skapa en självklar mötesplats för kreativa verksamheter inom mode, textil och design. Textilhögskolan kommer att flytta till Simonsland men också andra verksamheter som Smart Textiles och Centrum för Textilforskning, Textilmuseet och Marketplace Borås.
Tre parter bildar basen för verksamheten; Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlade näringslivet i Sjuhäradsbygden. Utgångspunkten är den vetenskapliga verksamhet som bedrivs vid högskolan. Denna verksamhet har i sin tur en stark och naturlig förankring i vad som utmärker Sjuhäradsbygden, nämligen textil, mode och handel.
Vulkanus
De två projekten hör ihop på så sätt att Vuxenutbildningens konfektionstekniker, Almås textil & Design och Proteko som idag finns i fastigheten Vulkanus 16 kommer att hösten 2013 flytta till Simonsland. När flytten är klar startar ombyggnaden av lokalerna för att ta emot Vuxenutbildningen, Sociala omsorgsförvalt-ningen och Arbetslivsförvaltningen.
I gamla Algotsfabrikens lokaler kommer drygt tusen personer att bedriva olika verksamheter.
Lokalerna kommer att ha gemensamma utrymmen, exempelvis konferens, reception och café, som gör att övriga ytor kan användas till annan verksamhet.
– Vad som också bidrar till större ytor är att det inne i fastigheten kommer att byggas två nya våningsplan men det är ingenting som kommer att påverka fastighetens yttre, säger Jan-Olof Edman.
Det nya Textil and Fashion Center kommer att ytterligare förstärka Borås ställning som en internationell teko-stad. Det blir ett centrum som understryker värdet av såväl utveckling som textilhistoria, textilproduktion och textil-kultur.
– Att vi också kan använda de gamla textilfastigheterna på ett nytt och kreativt sätt är väldigt tillfredsställande, avslutar Jan-Olof Edman.
2016-10-12T14:04:01+00:002012/09/26|

IBAB utökar med smart och snabb information till sina hyresgäster

m_app

Industribyggnader i Borås AB, IBAB, utökar och snabbar upp informationsmöjligheterna för sina hyresgäster och övriga intresserade via en mobil applikation. Nu hittar man IBAB:s hemsida direkt i mobilen. Den konverteras automatiskt till de flesta telefoners fönsterstorlek.

Fler och fler använder sin telefon idag för att hämta och lämna information via SMS, MMS, E-post och via webbsidor. En ”vanlig” hemsida är anpassad till datorn och kan vara svår att läsa i en mobiltelefon.

– Vi har tagit valda delar från vår hemsida och konverterat till telefonens format, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Kundservice med felanmälan, lediga lokaler, aktuell information och företagets kontaktuppgifter är några av de delar man lätt kommer åt.

För kunden är det ytterligare ett snabbt och smart sätt att komma i kontakt med IBAB och därigenom kan, t.ex. vid akut felanmälan, handläggningstid förkortas. Man får tillgång till kontaktuppgifter för all personal, uppdaterad information om lediga lokaler och blir påmind om det som är aktuellt just nu.

Designade hemsidor för att hämta information via telefon blir allt vanligare och kommer i framtiden att bli standard. IBAB är tidigt ute och ligger i framkant med den nya tekniken. Applikationen är publicerad och fungerar utmärkt.

2016-10-12T14:04:02+00:002012/09/26|

IBAB lottar ut biljetter till Elfsborgs hemmamatcher på Borås Arena

jorgen-lennartsson-boras-arena

– Välkommen till Borås Arena och årets hemmamatcher, hälsar Elfsborgs tränare Jörgen Lennartsson.
Foto Peder Persson
 
– Välkommen till årets matcher, säger Elfsborgs tränare Jörgen Lennartsson. 
IBAB har köpt biljetter till Elfsborgs hemmamatcher på Borås Arena. Biljetterna, som är belägna mitt på
Huvud- och Ålgårdsläktaren, lottar vi ut bland våra hyresgäster. 
Är du intresserad att delta i utlottning av biljetter till Elfsborgs hemmamatcher? Klicka då på adressen nedan och medverka i vår kundenkät.
Utlottning av biljetter till Elfsborgs samtliga hemmamatcher under 2012 gäller för alla IBAB:s hyresgäster. Det gäller också de som är anställda inom respektive företag och arbetar i lokalerna. Klicka på kundenkäten, delta och fyll i din epostadress så är du automatiskt med i alla höstens kommande utlottningar. Välkommen och lycka till!
2016-10-12T14:04:02+00:002012/06/13|
Go to Top