Bussgatan 4 säljs för 56 miljoner

arkiv bussgatan nr 6 år 2015

IBAB säljer sitt dotterbolag med fastigheten Bussgatan 4. Foto Peder Persson.

Industribyggnader i Borås AB, (IBAB), har tagit beslut om försäljning av ett av dotterbolagen, där fastighet Bussgatan 4 på Viareds Industriområde ingår. IBAB övertog fastighetsbolaget av Arkmek koncernen 1 augusti 2011. Senare styckades mark av för Viskastrandsgymnasiets utbildningar, Mark- och Anläggning samt Anläggningsfordon.

Ny hyresgäst efter ombyggnad är Västra Götalandsregionens Hjälpmedelcentralen i Borås som flyttade in 8 juni 2015. Bussgatan 4 är den enda fastigheten i dotterbolaget. Fastigheten är nu färdigutvecklad.

– Det ligger i IBAB:s uppdrag att skapa möjlighet för företag att verka och utvecklas. Detta har nu uppnåtts och bolaget är klart för försäljning till marknaden, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Dotterbolaget säljs med utgångspunkt från ett fastighetsvärde på 56 miljoner kronor. Köpare är, Pecunia AB, som ingår i PEOBE

Förvaltnings AB som är ägare till flera fastigheter i samma område. Övertagandet ger ytterligare möjligheter för en fortsatt utveckling av Viareds Industriområde.

IBAB:s Styrelsen och VD föreslår genom en framställan, att Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av dotterbolaget, avslutar Lars Nordin.

2016-10-12T14:03:42+00:002015/12/07|

Skruvdragare och cykel Årets julklappar hos Harald Nyborg

arkiv harald nyborg ibab nr 6 år 2015 (kopia)

 Vi har ett bra läge och goda grannar i Knalleland, hälsar Harald Nyborgs t.f butikschef Mikael Willén.
Foto Peder Persson.

– Harald Nyborg är en av IBAB:s hyresgäster som etablerade sig i Borås Arena 2005. Det innebär att vi firar tioårsjubileum i år, säger Mikael Willén, tillförordnad Butikschef.

– Vi trivs jättebra i våra lokaler. Det är ett bra läge i Knalleland med trevliga grannar och vi känner oss som en enda stor familj. Det är alltid något som behöver fixas och vi har ett fint samarbete med Borås Arenas vaktmästare.

Butiken ligger i markplan med parkeringsplatser utanför entrén. Det innebär att också funktionshindrade lätt kan komma in.

– Ett förslag som vi har lagt är att få egna uppmärkta parkeringsplatser vid  butiken då det spelas match på arenan. Då har våra kunder lättare att komma till oss. Vi väntar på ett positivt svar från kommunen.

Harald Nyborgs devis är ”Allt inom Hus, Hem & Trädgård” och på hyllorna ser man maskiner i kategorierna bra, bättre, bäst vilket innebär att man både servar hobbyfixaren och de som arbetar professionellt.

– Årets julklapp tror jag kommer att bli verktyg och framförallt skruvdragare. För de yngre verkar det som att cykeln med tema från Disneyfilmen Frozen kommer att bli en riktig storsäljare.

– Jag önskar alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År, hälsar Mikael Willén.

2016-10-12T14:03:43+00:002015/12/07|

Centrum för flerspråkigt lärande Hyresgäst med omfattande verksamhet

arkiv cfl ibab nr 6 år 2015

Stefan Eriksson, Rektor, Centrum för flerspråkigt lärande. Foto Peder Persson.

Centrum för flerspråkigt lärande, (CFL), är en av IBAB:s hyresgäster. Man hyr tre lokaler varav administration ligger på Olovsholmsgatan 32.

– Vi arbetar inom fyra olika områden, säger skolans rektor Stefan Eriksson. Det största är modersmålsundervisning. När vi startade första januari 2011 var det 800 elever och nu är det c:a 2500 som läser sitt eget modersmål. Anledningen är att de inte skall glömma detta, spetsa sin kompetens och stärka sin självbild.

Studiehandledning är en viktig del. De nyanlända har rätt att få handledning i starten för att minimera risken för icke godkänt framöver i sitt ämne. Idag är det över 500 som får detta stöd.

Det kommer många nyanlända till Borås Stad. CFL handhar mottagandet och ger samma stöd till alla oavsett ålder och rang.

CFL:s fjärde uppdrag är att bedriva förberedelseklass. Eleven lär sig lite svenska, hur fungerar det i en svensk skola och allmänna förhållningsregler. Detta för att trivas och komma in i skolarbetet innan man slussas in i ordinarie undervisning. Detta bidrar till ökad trivsel och att den enskilde inte kommer att känna sig utsatt.

Drygt hundra pedagoger, studiehandledare och administratörer arbetar vid CFL och man under-visar i över trettio språk.

– Samarbetet med IBAB fungerar mycket bra, tycker Stefan Eriksson. Flexibilitet, service och snabba anpassningar är viktigt för vår verksamhet och där ställer bolaget upp på ett föredömligt sätt. Vissa lokalfrågor löser man nästan samma dag. Det är imponerande.

2016-10-12T14:03:43+00:002015/12/07|

Senaste nytt om Borås Kongresshus

folkets-hus-kongresshus-ibab-n-4-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Under Trafikverkets utredning avseende Götalandsbanans sträckning genom Borås skjuts projektet Borås Kongresshus fram ett antal månader, meddelar Lars Nordin, VD Industribyggnader i Borås AB.
Foto Peder Persson.

Projekteringsstart är framflyttad till första mars 2016 vilket innebär att det inte kommer att hända något i fastigheten förrän byggarbetet startar i augusti. Detta arbete kommer att pågå i 17 månader och Borås Kongresshus beräknas stå inflyttningsklart vid årskiftet 2017-2018.

– Då vi inte vill att fastigheten skall stå outnyttjad under denna period har beslut fattats att tillgodose behovet av boende för asylsökande och studenter. Därutöver ges också utrymme för förhyrning av arrangemang- och möteslokalerna Bellona, Folkan och Balder.

Bokningar av lägenheter och lokaler sker via 7 Fast AB.

Kontaktman Daniel Viberg. Telefon 0761-44 18 28. daniel.viberg@7-fastab.se

Uthyrningen har startat och inflyttning sker successivt under september och oktober.

2016-10-12T14:03:43+00:002015/10/19|

Roger och Baltzar servar IBAB:s hyresgäster

900px-150909_roger baltzar-6
Roger Lindqvist är fastighetsskötare och ansvarar för driften i IBAB:s fastigheter. Det innebär att ombesörja att värme och ventilation fungerar. Det gäller också att dörrar, fönster och allt övrigt i en lokal fungerar så att våra hyresgäster är nöjda. Foto Peder Persson.

– En gång varje månad genomför jag också en säkerhets- och kvalitetskontroll i samtliga fastig-heter för att kontrollera funktioner och tidigt upptäcka eventuella fel som vi då snabbt kan åtgärda, säger Roger Lindqvist.

Baltzar Balder är IBAB:s fastighetsförvaltare. I hans arbetsuppgifter ingår ekonomi, planerad underhåll, ombyggnad, anpassning och uthyrning.
– När en fastighet har verkat över tid behöver flera saker ses över, bytas ut och uppdateras. Det kan vara byte av fönster och mattor, se över tak och fasad med mera. Allt detta hanteras som ett planerat underhåll, säger Baltzar Balder.

Fastighetsförvaltaren ansvarar också för det oplanerade underhållet. Det gäller när hissar, pumpar och anläggningar går sönder. Större läckage uppstår och mer omfattande akuta insatser behöver göras.

Felanmälan
Felanmälan görs på hemsidan www.ibabboras.se/felanmalan/.
Det går också bra att ringa 033-35 39 00 eller maila till 3900@boras.se

Då växeln är stängd överförs samtalet automatiskt till larmcentral.

2016-10-12T14:03:43+00:002015/10/19|

Lediga kontorslokaler mitt i centrum

vulkanus 19 oktober 2015

 
Fabriksgatan 12
3 kontor om 20 kvm vardera samt 100 kvm kontorslandskap.
Konferensrum, pentry, toalett samt garageplats.
Adress Fabriksgatan 12. Plan 7. Ledigt per omgående.

2016-10-12T14:03:43+00:002015/10/19|

Succé för den nya hissen på Borås Arena

hiss-boras-arena-ibab-nr-4-2015

– Det nya hissen på Borås Arena, är en avsevärd förbättring för de rullstolsburna, tycker matchvärdarna Åke Gustafsson och  Sture Holmsten. Foto Peder Persson.

Den nya utanpåliggande hissen vid IBAB:s läktare tar åtta rullstolar och går direkt till läktaren med anpassade platser med utsikt över hela arenan. I anslutning till hissen finns också ett antal parkeringsplatser som är reserverade för färdtjänstbilar.

– Det nya hissen är en avsevärd förbättring, tycker Åke Gustafsson och Sture Holmsten arbetar som spärrvakter och matchvärdar vid Elfsborgs hemmamatcher.

– Vi är nio stycken från Elfsborgs Bowling som ansvarar och arbetar ideellt med denna läktardel med att scanna biljetter och släppa igenom besökare vid Elfsborgs hemmamatcher och det har vi hållit på med i många år.

– Att snabbt kunna ta sig till och från arenan uppskattas mycket av de rullstolsburna, säger Sture Holmsten som tar emot, hjälper och välkomnar. Vi har ett trettiotal anpassade platser på läktaren och där är oftast fullt. Nu har vi heller ingen kö vid upp- eller nedfart.

– Hissen är framförallt till för de som är rullstolsburna men vi stödjer och hjälper också de som har rollator, svårt för att gå i trappor med flera, hälsar Åke Gustafsson och Sture Holmsten.

2016-10-12T14:03:44+00:002015/08/28|

Borås Kongresshus tar en kort paus

folkets-hus-kongresshus-ibab-n-4-2015

  Invigning av Borås Kongresshus flyttas fram till senare delan av 2017. Foto Peder Persson

Borås kommun övertog fastigheten Folkets Hus från Högskolans Studentkår för tre år sedan. Det är en speciell byggnad med ett stort behov av förnyelse.

– Fastigheten är nedgången och installationer och system som är installerade från begynnelsen uppfyller inte dagens krav, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Då det finns behov av ett centralt beläget möteshus i Borås bestämdes att låta fastigheten fortsätta att vara en mötesplats. Det visade sig också att läges- och kostnadsmässigt finns det få alternativ som konkurrerar.

– Borås Kongresshus blir beläget i direkt anknytning till Simonsland, Högskolan och på gångavstånd till hotell med mera. Verksamheten i huset kommer att ge plats för teater, musik, konserter, kongresser och kommer att bidra till en ökad möjlighet för människor att mötas.

I samband med att mindre delar av detaljplanen nu justerats och att Trafikverket väntas komma att presentera förslag för Götalandsbanans sträckning gör nu projektet paus. Besked från Trafikverket väntas efter årsskiftet och därefter fortsätter arbetet enligt tidigare plan.

– Vi senarelägger arbetet på plats med drygt sex månader till augusti 2016 och invigning av nybygget sker i slutet av 2017. Allt under förutsättning att Götalandsbanans sträckning inte påverkar det fortsatta arbetet.

– Det är ett intressant projekt som jag arbetat med en längre tid så jag ser fram emot att ”sätta spaden i jorden”, hälsar Lars Nordin.

 

2016-10-12T14:03:44+00:002015/08/28|

Hjälpmedelcentralen har landat på Viared

hjalpmedelcentral-borås-ibab-nr-4-2015

Pethra Zollfrank och Magnus Thell arbetar som teamchefer på Hjälpmedelcentralen i Borås. Foto Peder Persson.

Den 8 juni 2015 flyttade Hjälpmedelcentralen i Borås till nya lokaler på Viareds Industriområde.

– Det fungerar mycket bra, tycker teamcheferna Pethra Zollfrank och Magnus Thell. Det finns rikligt med parkeringsplatser, bussen stannar ”utanför dörren” och vi har närhet till Riksväg 40.

IBAB:s fastighet på Bussgatan 4 är byggd i ett plan och är helt anpassad för de olika verksamhetsgrenarna kundmottagning, lager, verkstad, kontor, expertkonsultation och leverans. Här arbetar drygt sextio personer.

Utomhus har man anlagt en optimerad övningsbana för rullstolar där patienten kan träna manövrering över trottoarkanter och olika underlag som man möter i vardagen.

Hjälpmedelcentralen, som är ett kompetens- & logistikcenter, ingår i en grupp av fyra i Västra Götalandsregionen, (VGR). Mölndal, Borås, Skövde och Uddevalla har olika kompetenser och tillsammans servar man hela VGR med olika hjälpmedel till patienter med någon funktionsnedsättning.

Rollator och rullstol är de produkter som distribueras flest av men man har kunskap och kapacitet för att anpassa hjälpmedel för de flesta behov i eller utanför hemmet.

Hjälpmedelcentralens kundtjänst når man vardagar kl. 08:00-16:30, tel 010-473 80 80.

Fastigheten, med Volvo Buss som närmaste granne, har generösa grönytor med planteringar och träd som lyser i augustisolen.

Länk till Råd om hjälpmedel på webben

2016-10-12T14:03:44+00:002015/08/28|

Magnus Johansson- IBAB:s nya ordförande

ordforande-150518_ibab

Magnus Johansson är IBAB:s nya ordförande. Foto Peder Persson.

Magnus Johansson, 31 år från Dalsjöfors, är ny ordförande för Industribyggnader i Borås AB.

– Jag har tagit över ordförandeposten i ett välskött fastighetsbolag och har ett fint samarbete med företagets VD och övriga styrelsemedlemmar, säger Magnus som idag också är ersättare i Tandvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

– Jag har ett intresse för fastigheter så det kommer att bli en spännande resa. Vårt arbete, med industri- och näringsfastigheter, är ofta större projekt med längre löptider. IBAB:s uppdrag är att bl.a. tillhandahålla lokaler som är anpassade för våra nuvarande och framtida hyresgäster. Vi är på detta sätt en medaktör för att, på kort och lång sikt, främja utbyggnaden av vårt lokala näringsliv.

– Kongresshuset, som kommer att bidra till stadens utveckling, är ett projekt som vi arbetar med just nu. Vi har också genomfört och avslutat flera stora projekt, senast Vulkanus f.d Algots fabriksfastighet mitt i centrum där över 1000 personer verkar varje dag och VGR:s Hjälpmedelscentral i kvarteret Vinddraget på Viareds Industriområde. I dessa fall handlar det om att föra en dialog och anpassa lokaler för hyresgästens speciella önskemål.

– Jag ser positivt på framtiden och det skall bli spännande att få vara med på resan när det gäller Kongresshuset. Det kommer nya spännande projekt för oss samtidigt som vi skall fortsätta vårda, anpassa och förädla de fastigheter som finns i företagets bestånd. Jag vill passa på att önska alla våra hyresgäster en riktigt trevlig sommar, avslutar Magnus Johansson, ordförande i Industribyggnader i Borås AB.

2016-10-12T14:03:44+00:002015/08/24|
Go to Top