About ibbabboras_se

This author has not yet filled in any details.
So far ibbabboras_se has created 180 blog entries.

Fastigheten Eolus 6 förvandlas till en modern kongressbyggnad med perfekt läge

lars_nordin_helena_alcenius_kongresshus_februari_2013

Eolus 6 är ett intressant projekt, anser Helena Alçenius och Lars Nordin. Foto Peder Persson.

Industribyggnader i Borås AB har, av Borås Stad, fått i uppdrag att förvärva fastigheten Eolus 6 och bygga om den till ett modernt kongresshus mitt i centrum. Kostnad för ombyggnad c:a 210 miljoner kronor och arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2015-2016.

– Det är ett stort och intressant projekt för oss och för hela Borås Stad, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Vårt bolag har lång erfarenhet av större ombyggnader. Den senaste i raden är det pågående arbetet med den före detta Algotsfastigheten i centrala Borås.

– Vi har samtidigt fått i uppdrag att bilda ett dotterbolag där kongresshuset skall ingå. BoråsBorås TME AB, som också är ett kommunalt bolag, skall bidra med att utveckla fastighetens lokaler till ett ändamålsenligt kongresshus.

– Det är riktigt att vi medverkar under byggtiden så att byggnaden blir en funktionell kongressbyggnad, säger Helena Alçenius VD BoråsBorås TME AB. Vi skall inte ansvara för driften utan vårt uppdrag är också att hitta driftsoperatörer för den framtida verksamheten.

– BoråsBorås TME AB arbetar för att öka antalet besökare till vår stad och sprida ut dem på de mötesplatser som vi har tillgång till. Det är ju viktigt att den som väljer att lägga ett möte i Borås bestämmer själv var det skall ligga. Därför kommer inte det nya kongresshuset att få en särställning. BoråsBorås TME AB arbetar för alla mötes-

arrangörer i staden betonar Helena Alçenius.

– Detta initiativ gör att fler kommer att välja Borås för att mötas då en stor central mötesplats idag saknas. Kongresshuset kommer att locka hit större evenemang, anser Helena Alçenius och Lars Nordin.

2016-10-12T14:03:51+00:002014/02/21|

Ny hyresgäst talar 35 olika språk

140218_stefan_eriksson

Stefan Eriksson. Rektor, Centrum för flerspråkigt lärande i Borås. Foto Peder Persson.
Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) blir IBAB:s nya hyresgäst när de flyttar sin verksamhet
till Olovsholmsgatan 32.
– Vi börjar att flytta i maj och beräknar att vara klara i mitten av juni, säger skolans rektor Stefan Eriksson.
När allt är på plats startar verksamheten den 1 juli.
De nya lokalerna har något mindre kvadratmeteryta men är mer ändamålsenliga. Vi kommer att arbeta på två plan men förhoppningen är att på sikt få möjlighet att samla hela verksamheten på ett våningsplan.
CFL:s uppdrag och verksamhet är att ta hand om all modersmålsundervisning i Borås Stad. Det gäller för låg-, mellan-, högstadie- och gymnasieskolorna men också för alla friskolor. Att ge studiehandledning på respektive modersmål för de elever som riskerar att ej nå sina uppsatta mål. Man tar emot alla nyanlända barn som kommer till Borås och introducerar dem i det svenska skolsystemet varefter de slussas ut till respektive skola med rekommendationer om var de ligger kunskapsmässigt.
Under 2013 kom 450 nyanlända barn till Borås. Det är betydligt fler än tidigare vilket bl.a. beror på Migrationsöverdomstolens beslut 2012-01-18. Nu kan barn som inte har eget pass få uppehållstillstånd genom att lämna DNA-test som skall överensstämma med föräldrarnas. Många familjer har därför nu fått möjlighet att förenas med sina barn.
Centrum för flerspråkigt lärande, som uppfyller Skolinspektions krav i alla delar, gav förra året 1 990 elever modersmålsundervisning och 350 elever fick studiehandledning.
– Vi är 90 anställda, talar över 35 olika språk och har himla kul på jobbet, avslutar Stefan Eriksson.
2016-10-12T14:03:51+00:002014/02/20|

Harald Nyborg – snart 10 år i Borås Arena

140203_harald_nyborg

Sara Forslund är butikschef för Harald Nyborgs butik i Borås Arena. Foto Peder Persson.

Harald Nyborg är IBAB:s hyresgäst i Borås Arena. Företaget flyttade in i sina lokaler 2005. Verksamheten är baserad på försäljning av bl.a verktyg, färg, elartiklar, trädgårdsmöbler och hemelektronik. Harald Nyborg har

37 varuhus varav 10 i Sverige.

– Vi har ett perfekt läge i köpcentret Knalleland med parkering precis utanför entrén, säger butikschef

Sara Forslund som har arbetat i butiken i fyra år.

– Det goda samarbetet med vår hyresvärd, övriga hyresgäster och våra trevliga kunder gör att vi trivs i våra lokaler. Uppstår det något problem med något i fastigheten så åtgärdas det omedelbart. Nu har vi också fått en megastor bildskärm på arenans tak där vi kan vara med och annonsera våra erbjudanden för besökarna i Knalleland.

Konkurrensen i Borås har hårdnat då fler företag etablerar sig. Det är inte enbart negativt med konkurrens utan det kan också vara positivt då fler köpcentra lockar ett större antal turister. Extra bra är det med satsningen i Viareds industriområde som säkert kommer att locka hit Göteborgare för att handla.

Under rusningstid vill det gärna stocka sig i trafiken. Sara Forslund ser fram emot att Borås Stad förverkligar sina planer på en förbättrad framtida infrastruktur i Knallelandsområdet.

– Nu blir dagarna ljusare och vi kommer snart att starta försäljning av trädgård, camping, bad och pool, avslutar Sara Forslund.

Länk till Harald Nyborg

2016-10-12T14:03:51+00:002014/02/19|

Sammanträdestider för IBAB och Industribyggnader i Borås 2 AB

styrelse_ibab_2011

Plats

Lokalförsöjrningsförvaltningens sessionssal (om inget annat anges).

Dag och tid

• Måndag 27 januari. Kl 17:00

• Tisdag 25 februari. Kl 17:00. (Styrelsemötet är flyttat till fastigheten Vulkanus 16, plan 8, Fabriksgatan 12, Borås).

• Tisdag 1 april. Kl ca 14.30. Bolagsstämma.

• Måndag 19 maj. Kl 17:00

• Måndag 8 september. Kl 17:00

• Måndag 27 oktober. Kl 17:00

• Måndag 1 december. Kl ca 12.00. (Exakt tid enligt senare beslut).

 

2016-10-12T14:03:51+00:002014/02/18|

IBAB – ett välskött och väl fungerande bolag

bjorn-eva-2013
Björn Bergquist, ordförande och Eva Österlund Hjort, v. ordförande i IBAB:s styrelse. Foto Peder Persson.
Industribyggnader i Borås AB:s styrelse består av 10 ledamöter. De är politiskt tillsatta och val hålls var fjärde år. Ordförande är Björn Bergquist och vice ordförande Eva Österlund Hjort.
Tre större projekt har man arbetat med under det gångna verksamhetsåret. Öka säkerheten på Borås Arena, byggnation av fastigheten Vulkanus 16 och utredning för bygge av ett Kongresshus.
– En utanpåliggande hiss skall monteras på Ålgårdsläktaren vid Borås Arena. Läktaren uppfyller dagens krav men vi vill ytterligare förkorta evakueringstiden vid ev. skarpt läge.
Ombyggnad av f.d. Algotshuset, Vulkanus 16, har kommit halvvägs. Tidigare hyresgäster har flyttat för att
ge plats för bl.a hela Vuxenutbildningen. Textilhögskolans flytt till Textile Fashion Center var en stor utmaning.
Nu är de lyckligt på plats och det blev en succé.
– IBAB har fått i uppdrag att utreda möjlighet för att bygga ett Kongresshus utifrån givna förutsättningar.
Vi har genomfört en utredning och kan konstatera att det är möjligt. I skrivandes stund har Kommunstyrelsen,
i enighet, fattat beslut om Kongresshuset. Så nu återstår beslut i fullmäktige i januari.
– Området med Textile Fashion Center, Högskola och ett Kongresshus för upp till 900 besökare blir spännande, säger Eva Österlund Hjort. Vi har i utredningen också tagit med scen, backstage med flera utrymmen för att tillgodose mindre och större musik-, revy och övriga scenevenemang.
– Vi önskar våra hyresgäster, personal och samarbetspartners
En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År, hälsar Eva Österlund Hjort och Björn Bergquist.
2016-10-12T14:03:52+00:002013/12/18|

19 000 kvadratmeter förändras i centrum

131211_anna-kull-ibab

Anna Kull är hyresgästernas representant i projektet Vulkanus 16. Foto Peder Persson.
Anna Kull arbetar för Lokalförsörjningsförvaltningen och är hyresgästernas representant och samordnare i samverkansprojektet och ombyggnationen av fastigheten Vulkanus 16 på Bryggaregatan i Borås.
– Vi tar in och lyssnar på hyresgästernas behov och omsätter dem för hur t.ex. väggar, el-, tele-och datauttag skall placeras för att få en bra funktion. Jag fungerar som en länk mellan hyresgästerna och IBAB för att få ett så bra resultat som möjligt inför inflyttningen som successivt sker under 2014. Hyresgästerna som kommer att verka i fastigheten är Sociala Omsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Vuxenutbildningen. Fastigheten är projekterad för c:a 1 000 arbetsplatser.
Arbetsformen är spännande då vi arbetar utefter s.k Partning. Det hela baseras på ett förtroendefullt och öppet samarbete mellan hyresgäster, fastighetsägare och byggentreprenör. Det är självklart en utmaning att projektera i samma fas som man bygger, men det ger också en möjlighet att påverka under arbetets gång. Det kräver engagemang, samverkan och stor förståelse för hyresgästernas behov och funktion. Synergieffekterna blir betydande och i slutändan får vi nöjdare hyresgäster.
– Två saker sticker ut och är särskilt intressanta. Tre ljusgårdar kommer att generera bra ljusinsläpp och i vissa delar skapas öppna ytor för kontorslandskap. Detta ligger i linje med vår ambition att åstadkomma en bra arbetsmiljö.
– Det är krävande, fantastiskt kul och intressant att förändra fastighetens 19 000 kvadratmeter. Vi har högt uppsatta mål och vill vara ett föredöme. Både hur vi bygger, håller utlovade tider, klarar de ekonomiska ramarna och får nöjda hyresgäster, avslutar Anna Kull.
2016-10-12T14:03:52+00:002013/12/17|

Ny hiss ökar säkerheten för rullstolsburna på Borås Arena

131114_MIKAEL

– Det blir match, oavsett väder och vind, när IF Elfsborg spelar på Borås Arena, säger Mikael Delwér här tillsammans med Andreas Böös som är en av hans personliga assistenter. Foto Peder Persson.
Mikael Delwér är 28 år, rullstolsburen och bor i Bollebygd. Han är en trogen besökare på Borås Arena och Elfsborgs hemmamatcher.Tillsammans med en av sina personliga assistenter tycker han att det är roligt att besöka arenan. Självklart med Elfsborgströja och halsduk för att visa sin solidaritet med klubben.
Han uppskattar de anpassningar för ökad säkerhet som är gjorda på Ålgårdsläktaren.
– Vi är flera som sitter här och de flesta har seriebiljetter. Denna del av läktaren är särskilt anpassad för oss rullstolsburna och vi kan härifrån följa matcherna mycket bra, kanske bäst av alla, säger Mikael. Att komma till
och lämna arenan fungerar bra men jag ser fram emot när den nya hissen är klar. Nuvarande hiss tar max två rullstolar per gång. Den nya beräknas ta sju stycken. När den är på plats slipper vi att köa så länge.
– Jag vill förbjuda att de som sitter nedanför oss hoppar över räcket när det är halvtidsvila för att snabbare komma till kioskerna. Detta är olämpligt då det kan hända en olycka. Vid ett tillfälle hoppade en över och hamnade rätt på en rullstol. Det är tur att vakterna är vaksamma på detta.
– Vi hade förväntat oss ett bättre resultat denna säsong. Men Elfsborg spelar bra fotboll och hamnade inte sist.
Till kommande säsong bör de förstärka försvaret ge Anders Svensson en framträdande plats och försöka hålla kvar Johan Larsson. Jag ser fram emot den nya fotbollssäsongen säger Mikael, en äkta Elfsborgssupporter.
2016-10-12T14:03:52+00:002013/12/16|

1,8 miljoner ökar säkerheten på Borås Arena

baltzar_balder_robert_hedlund_lena_mellbladh_foto_peder_persson 

Baltzar Balder, fastighetsförvaltare IBAB, Roger Hedlund, ERH Projektledning AB och Borås Stads tillgänglighetskonsulent Lena Mellbladh är nöjda med säkerhetsarbetet på Borås Arena. Foto Peder Persson.

Ålgårdsläktaren på Borås Arena ägs av IBAB. Arenan är välbesökt och sedan den byggdes har det kommit till kiosker och andra faciliteter. Därför har man sett över säkerheten och vidtagit åtgärder för att eliminera rökskador. Ett beslut finns också om installation av hiss för att säkerställa evakuering av de som befinner sig på yta som är reserverad för rullstolsburna.

– Vi har aldrig behövt testa utrymning av arenan i s.k. skarpt läge. Kravet vi har på oss är att läktare

skall utrymmas inom åtta minuter. Det klarar vi men för att ytterligare underlätta evakueringen för de

med funktionshinder har vi beslutat att installera en brandsäker hiss, säger Roger Hedlund, VD, ERH Projektledning AB.

– Det är positivt att man sänker utrymningstiden så markant för redan befintliga läktarplatser, tycker

Borås Stads tillgänglighetskonsulent Lena Mellbladh. Det är primärt för säkerheten men det blir ju också

lättare för de rullstolsburna att komma till och lämna arenan vid matcher utan att behöva stå i kö.

– Vi är nöjda med denna lösning, säger IBAB:s fastighetsförvaltare Baltzar Balder. Vi har allmänt säkrat upp åskådarytan med frånluftsfläktar och glaspartier som hindrar spridning av rök och tillåter inte försäljning på annan plats än i kiosk för att förhindra okontrollerad förekomst av brännbart material. I samtliga kiosker är också rökgasgar-diner installerade. Dessa åtgärder gör att vi vinner tid vid ett skarpt evakueringsläge.

Kostnad för uppdatering av säkerheten på Ålgårdsläktaren är 1,8 miljoner kronor och det skall vara klart till Elfsborgs första allsvenska hemmamatch 2014.

 

2016-10-12T14:03:52+00:002013/11/11|

ALMI skapar möjligheter för idéer och företag att utvecklas

anna_bergengren_almi_foto_peder_persson_november_2013 
– ALMI skapar möjligheter för idéer och företag att utvecklas, säger Anna Bergengren. Foto Peder Persson.
ALMI Företagspartner Väst var en av de första hyresgästerna på Olovsholmsgatan 32 när de omformades till kontor för c:a fyra år sedan. Ljusa, ändamålsenliga lokaler som är lätta att komma intill för besökare. MA Arkitekter projekterade och man noterar att det finns flera konferensrum och den utsträckta korridor, som sträcker sig genom byggnaden, är svängd för att skapa rymdkänsla.
– Vi är sju anställda och vår kärnverksamhet är finansiering och rådgivning för företagare och blivande företagare, säger Anna Bergengren som är kontorschef för ALMI Företagspartner Väst i Borås.
Rådgivning innebär bl.a. innovationsärenden, patent och nyhetsgranskningar. D.v.s det mesta man behöver ha tillgång till när man har en ny idé som man vill utveckla och lansera. Allmän rådgivning erbjuder vi också på ett femtontal språk för de med invandrarbakgrund.
Finansieringsbiten är omfattande. Vi kan bidra med finansiella medel för de som inte klarar det fullt ut genom sin bank. Detta sker ofta i samarbete med banken för att nå upp till ett för verksamheten tillräckligt belopp.
Utöver detta har vi två hyresgäster. Ung Företagsamhet som utbildar unga i entreprenörskap och Nyföretagarcentrum Sjuhärad vilka ger kostnadsfri rådgivning för de som funderar på att starta företag.
– Vårt långa samarbete med hyresvärden IBAB fungerar utmärkt, säger Anna Bergengren. Vi trivs här i våra lokaler och det är lätt för våra besökare att hitta oss och de uppskattar de goda parkeringsmöjligheterna.

 

2016-10-12T14:03:52+00:002013/11/10|

IBAB samlar Stadsdelsförvaltningen Norr

marita_haglund_stig_anders_holmstrom_foto_peder_persson

 – Stadsdelsförvaltningen Norr är en positiv arbetsplats med stark laganda, tycker Stig-Anders Holmström och Marita Haglund. Foto Peder Persson.

IBAB:s hyresgäst, Stadsdelsförvaltningen Norr, flyttade till Olovsholmsgatan 32 i oktober 2011.

– Nu har vi varit här i c:a två år med den centrala administrationen samlad på ett ställe. Tidigare satt vi utspridda på olika platser i tillfälliga lokaler säger fastighetsintendent Stig-Anders Holmström.

På plan ett har vi en bemannad cafeteria och stora, flexibla sammanträdeslokaler. Även de övriga fyra våningsplanen har sammanträdes- och samtalsrum som vi använder flitigt. De används också av andra förvaltningar och övriga hyresgäster vilket vi tycker är trevligt.

– Tillsammans är vi c:a 120 personer som arbetar i huset och vi tar emot 60 -70 besök per dag, säger administrativa chefen Marita Haglund. De olika arbetsområdena är stadsdelschef, ekonomi, personal och administration. Områdeschefer och deras närmaste medarbetare, administration för skola, förskola, lokalvård, äldreomsorg, Individ- och familjeomsorg, fritid och kultur. Stadsdelsförvaltningen Norr ansvarar också för den kommungemensamma verksamheten Skola och förskola vilket innebär att förvaltningen arbetar för hela Borås Stad inom detta område.

Idag har vi inga egna tjänsterum utan rum som vi tjänstgör i. Det innebär att om man kommer som gäst och behöver tillgång till lokal med datoruppkoppling erbjuds man det rum som för närvarande är ledigt vilket fungerar utmärkt.

Arbetet med att skapa en god arbetsmiljö pågår kontinuerligt. Dels optimerar vi t.ex. ventilationssystem med värme, kyla och syretillförsel till våra lokaler. Sedan genom bl.a. återkommande s.k. husmöten träffas vi för diskussion om hur vi ytterligare förbättrar vår trivsel och laganda. Både för oss själva och våra besökare.

– Vi är varandras arbetsmiljö och skapar en god trivsel på en positiv arbetsplats, avslutar Stig-Anders Holmström och Marita Haglund.

 

2016-10-12T14:03:52+00:002013/11/10|
Go to Top