IBAB – ett välskött och väl fungerande bolag

bjorn-eva-2013
Björn Bergquist, ordförande och Eva Österlund Hjort, v. ordförande i IBAB:s styrelse. Foto Peder Persson.
Industribyggnader i Borås AB:s styrelse består av 10 ledamöter. De är politiskt tillsatta och val hålls var fjärde år. Ordförande är Björn Bergquist och vice ordförande Eva Österlund Hjort.
Tre större projekt har man arbetat med under det gångna verksamhetsåret. Öka säkerheten på Borås Arena, byggnation av fastigheten Vulkanus 16 och utredning för bygge av ett Kongresshus.
– En utanpåliggande hiss skall monteras på Ålgårdsläktaren vid Borås Arena. Läktaren uppfyller dagens krav men vi vill ytterligare förkorta evakueringstiden vid ev. skarpt läge.
Ombyggnad av f.d. Algotshuset, Vulkanus 16, har kommit halvvägs. Tidigare hyresgäster har flyttat för att
ge plats för bl.a hela Vuxenutbildningen. Textilhögskolans flytt till Textile Fashion Center var en stor utmaning.
Nu är de lyckligt på plats och det blev en succé.
– IBAB har fått i uppdrag att utreda möjlighet för att bygga ett Kongresshus utifrån givna förutsättningar.
Vi har genomfört en utredning och kan konstatera att det är möjligt. I skrivandes stund har Kommunstyrelsen,
i enighet, fattat beslut om Kongresshuset. Så nu återstår beslut i fullmäktige i januari.
– Området med Textile Fashion Center, Högskola och ett Kongresshus för upp till 900 besökare blir spännande, säger Eva Österlund Hjort. Vi har i utredningen också tagit med scen, backstage med flera utrymmen för att tillgodose mindre och större musik-, revy och övriga scenevenemang.
– Vi önskar våra hyresgäster, personal och samarbetspartners
En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År, hälsar Eva Österlund Hjort och Björn Bergquist.
2016-10-12T14:03:52+00:002013/12/18|

19 000 kvadratmeter förändras i centrum

131211_anna-kull-ibab

Anna Kull är hyresgästernas representant i projektet Vulkanus 16. Foto Peder Persson.
Anna Kull arbetar för Lokalförsörjningsförvaltningen och är hyresgästernas representant och samordnare i samverkansprojektet och ombyggnationen av fastigheten Vulkanus 16 på Bryggaregatan i Borås.
– Vi tar in och lyssnar på hyresgästernas behov och omsätter dem för hur t.ex. väggar, el-, tele-och datauttag skall placeras för att få en bra funktion. Jag fungerar som en länk mellan hyresgästerna och IBAB för att få ett så bra resultat som möjligt inför inflyttningen som successivt sker under 2014. Hyresgästerna som kommer att verka i fastigheten är Sociala Omsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Vuxenutbildningen. Fastigheten är projekterad för c:a 1 000 arbetsplatser.
Arbetsformen är spännande då vi arbetar utefter s.k Partning. Det hela baseras på ett förtroendefullt och öppet samarbete mellan hyresgäster, fastighetsägare och byggentreprenör. Det är självklart en utmaning att projektera i samma fas som man bygger, men det ger också en möjlighet att påverka under arbetets gång. Det kräver engagemang, samverkan och stor förståelse för hyresgästernas behov och funktion. Synergieffekterna blir betydande och i slutändan får vi nöjdare hyresgäster.
– Två saker sticker ut och är särskilt intressanta. Tre ljusgårdar kommer att generera bra ljusinsläpp och i vissa delar skapas öppna ytor för kontorslandskap. Detta ligger i linje med vår ambition att åstadkomma en bra arbetsmiljö.
– Det är krävande, fantastiskt kul och intressant att förändra fastighetens 19 000 kvadratmeter. Vi har högt uppsatta mål och vill vara ett föredöme. Både hur vi bygger, håller utlovade tider, klarar de ekonomiska ramarna och får nöjda hyresgäster, avslutar Anna Kull.
2016-10-12T14:03:52+00:002013/12/17|

Ny hiss ökar säkerheten för rullstolsburna på Borås Arena

131114_MIKAEL

– Det blir match, oavsett väder och vind, när IF Elfsborg spelar på Borås Arena, säger Mikael Delwér här tillsammans med Andreas Böös som är en av hans personliga assistenter. Foto Peder Persson.
Mikael Delwér är 28 år, rullstolsburen och bor i Bollebygd. Han är en trogen besökare på Borås Arena och Elfsborgs hemmamatcher.Tillsammans med en av sina personliga assistenter tycker han att det är roligt att besöka arenan. Självklart med Elfsborgströja och halsduk för att visa sin solidaritet med klubben.
Han uppskattar de anpassningar för ökad säkerhet som är gjorda på Ålgårdsläktaren.
– Vi är flera som sitter här och de flesta har seriebiljetter. Denna del av läktaren är särskilt anpassad för oss rullstolsburna och vi kan härifrån följa matcherna mycket bra, kanske bäst av alla, säger Mikael. Att komma till
och lämna arenan fungerar bra men jag ser fram emot när den nya hissen är klar. Nuvarande hiss tar max två rullstolar per gång. Den nya beräknas ta sju stycken. När den är på plats slipper vi att köa så länge.
– Jag vill förbjuda att de som sitter nedanför oss hoppar över räcket när det är halvtidsvila för att snabbare komma till kioskerna. Detta är olämpligt då det kan hända en olycka. Vid ett tillfälle hoppade en över och hamnade rätt på en rullstol. Det är tur att vakterna är vaksamma på detta.
– Vi hade förväntat oss ett bättre resultat denna säsong. Men Elfsborg spelar bra fotboll och hamnade inte sist.
Till kommande säsong bör de förstärka försvaret ge Anders Svensson en framträdande plats och försöka hålla kvar Johan Larsson. Jag ser fram emot den nya fotbollssäsongen säger Mikael, en äkta Elfsborgssupporter.
2016-10-12T14:03:52+00:002013/12/16|

1,8 miljoner ökar säkerheten på Borås Arena

baltzar_balder_robert_hedlund_lena_mellbladh_foto_peder_persson 

Baltzar Balder, fastighetsförvaltare IBAB, Roger Hedlund, ERH Projektledning AB och Borås Stads tillgänglighetskonsulent Lena Mellbladh är nöjda med säkerhetsarbetet på Borås Arena. Foto Peder Persson.

Ålgårdsläktaren på Borås Arena ägs av IBAB. Arenan är välbesökt och sedan den byggdes har det kommit till kiosker och andra faciliteter. Därför har man sett över säkerheten och vidtagit åtgärder för att eliminera rökskador. Ett beslut finns också om installation av hiss för att säkerställa evakuering av de som befinner sig på yta som är reserverad för rullstolsburna.

– Vi har aldrig behövt testa utrymning av arenan i s.k. skarpt läge. Kravet vi har på oss är att läktare

skall utrymmas inom åtta minuter. Det klarar vi men för att ytterligare underlätta evakueringen för de

med funktionshinder har vi beslutat att installera en brandsäker hiss, säger Roger Hedlund, VD, ERH Projektledning AB.

– Det är positivt att man sänker utrymningstiden så markant för redan befintliga läktarplatser, tycker

Borås Stads tillgänglighetskonsulent Lena Mellbladh. Det är primärt för säkerheten men det blir ju också

lättare för de rullstolsburna att komma till och lämna arenan vid matcher utan att behöva stå i kö.

– Vi är nöjda med denna lösning, säger IBAB:s fastighetsförvaltare Baltzar Balder. Vi har allmänt säkrat upp åskådarytan med frånluftsfläktar och glaspartier som hindrar spridning av rök och tillåter inte försäljning på annan plats än i kiosk för att förhindra okontrollerad förekomst av brännbart material. I samtliga kiosker är också rökgasgar-diner installerade. Dessa åtgärder gör att vi vinner tid vid ett skarpt evakueringsläge.

Kostnad för uppdatering av säkerheten på Ålgårdsläktaren är 1,8 miljoner kronor och det skall vara klart till Elfsborgs första allsvenska hemmamatch 2014.

 

2016-10-12T14:03:52+00:002013/11/11|

ALMI skapar möjligheter för idéer och företag att utvecklas

anna_bergengren_almi_foto_peder_persson_november_2013 
– ALMI skapar möjligheter för idéer och företag att utvecklas, säger Anna Bergengren. Foto Peder Persson.
ALMI Företagspartner Väst var en av de första hyresgästerna på Olovsholmsgatan 32 när de omformades till kontor för c:a fyra år sedan. Ljusa, ändamålsenliga lokaler som är lätta att komma intill för besökare. MA Arkitekter projekterade och man noterar att det finns flera konferensrum och den utsträckta korridor, som sträcker sig genom byggnaden, är svängd för att skapa rymdkänsla.
– Vi är sju anställda och vår kärnverksamhet är finansiering och rådgivning för företagare och blivande företagare, säger Anna Bergengren som är kontorschef för ALMI Företagspartner Väst i Borås.
Rådgivning innebär bl.a. innovationsärenden, patent och nyhetsgranskningar. D.v.s det mesta man behöver ha tillgång till när man har en ny idé som man vill utveckla och lansera. Allmän rådgivning erbjuder vi också på ett femtontal språk för de med invandrarbakgrund.
Finansieringsbiten är omfattande. Vi kan bidra med finansiella medel för de som inte klarar det fullt ut genom sin bank. Detta sker ofta i samarbete med banken för att nå upp till ett för verksamheten tillräckligt belopp.
Utöver detta har vi två hyresgäster. Ung Företagsamhet som utbildar unga i entreprenörskap och Nyföretagarcentrum Sjuhärad vilka ger kostnadsfri rådgivning för de som funderar på att starta företag.
– Vårt långa samarbete med hyresvärden IBAB fungerar utmärkt, säger Anna Bergengren. Vi trivs här i våra lokaler och det är lätt för våra besökare att hitta oss och de uppskattar de goda parkeringsmöjligheterna.

 

2016-10-12T14:03:52+00:002013/11/10|

IBAB samlar Stadsdelsförvaltningen Norr

marita_haglund_stig_anders_holmstrom_foto_peder_persson

 – Stadsdelsförvaltningen Norr är en positiv arbetsplats med stark laganda, tycker Stig-Anders Holmström och Marita Haglund. Foto Peder Persson.

IBAB:s hyresgäst, Stadsdelsförvaltningen Norr, flyttade till Olovsholmsgatan 32 i oktober 2011.

– Nu har vi varit här i c:a två år med den centrala administrationen samlad på ett ställe. Tidigare satt vi utspridda på olika platser i tillfälliga lokaler säger fastighetsintendent Stig-Anders Holmström.

På plan ett har vi en bemannad cafeteria och stora, flexibla sammanträdeslokaler. Även de övriga fyra våningsplanen har sammanträdes- och samtalsrum som vi använder flitigt. De används också av andra förvaltningar och övriga hyresgäster vilket vi tycker är trevligt.

– Tillsammans är vi c:a 120 personer som arbetar i huset och vi tar emot 60 -70 besök per dag, säger administrativa chefen Marita Haglund. De olika arbetsområdena är stadsdelschef, ekonomi, personal och administration. Områdeschefer och deras närmaste medarbetare, administration för skola, förskola, lokalvård, äldreomsorg, Individ- och familjeomsorg, fritid och kultur. Stadsdelsförvaltningen Norr ansvarar också för den kommungemensamma verksamheten Skola och förskola vilket innebär att förvaltningen arbetar för hela Borås Stad inom detta område.

Idag har vi inga egna tjänsterum utan rum som vi tjänstgör i. Det innebär att om man kommer som gäst och behöver tillgång till lokal med datoruppkoppling erbjuds man det rum som för närvarande är ledigt vilket fungerar utmärkt.

Arbetet med att skapa en god arbetsmiljö pågår kontinuerligt. Dels optimerar vi t.ex. ventilationssystem med värme, kyla och syretillförsel till våra lokaler. Sedan genom bl.a. återkommande s.k. husmöten träffas vi för diskussion om hur vi ytterligare förbättrar vår trivsel och laganda. Både för oss själva och våra besökare.

– Vi är varandras arbetsmiljö och skapar en god trivsel på en positiv arbetsplats, avslutar Stig-Anders Holmström och Marita Haglund.

 

2016-10-12T14:03:52+00:002013/11/10|

Över tusen företag stödjer Elfsborg

stefan_andreasson_foto_peder_persson_november_2013
IF Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson summerar säsongen och ser fram emot att
hamna bland topp fyra 2014. Foto Peder Persson.
Idrottsföreningen Elfsborg startade 1904 och firar sitt 110-års jubileum 2014. Stefan Andreasson är klubbchef
i föreningen som har 26 anställda.
– Vi arbetar med fotboll, marknad och administration, säger Stefan. Under hela året avlönar vi dock över 300 personer som på något sätt arbetar med vår omfattande idrottsverksamhet. En utomordentlig viktig grupp är också alla de goda medarbetare som ideellt ställer upp med sin tid på våra matcher och evenemang.
– Fotbollsäsongen i Allsvenskan är vi inte helt nöjda med däremot så har vi gått till gruppspel i Europa League som fortfarande pågår där möjligheter finns kvar. Detta är den största internationella framgången för föreningen. Vår publiksiffra är fortfarande tillfredsställande med c:a 9 500 besök i genomsnitt per hemmamatch.
– Vår publik representerar hela Boråsregionen men också Halland, Småland och Skaraborg. Över fem tusen köper s.k. Säsongsbiljetter för att få ”egen stol”. Vi är stolta över våra supportrar. Inte minst Guliganerna som ger ett fint stöd även på bortamatcher.
Borås Kommun och vårt näringsliv stöttar IF Elfsborg. Det är över tusen företag som bidrar ekonomiskt till vår fortsatta utveckling och av dem är över 400 aktiva på något sätt i verksamheten. Antal sponsorer och ekonomiskt bidrag överträffar därmed 2012 som också det var ett rekordår.
Borås Arena är nio år och står sig fortfarande som en av Sveriges allra mest ändamålsenliga arena för både publik, spelare, media med flera. Det pågår ett oavbrutet arbete att göra det som är bra ännu bättre. Industribyggnader i Borås AB, IBAB, har t.ex. ytterligare ökat brandsäkerheten och förkortat evakueringstiden på den stora Ålgårdsläktaren. Ett arbete som bl.a. innefattar en hiss för att snabbt kunna evakuera de i publiken med funktionshinder.
Det finns fler projekt som kommer att ge Borås Arena ytterligare kapacitet och flexibilitet för våra besökare som jag hoppas få redogöra för i något kommande Nyhetsbrev.
– Vi gör vårt bästa de matcher som återstår och planerar för att åter hamna bland de fyra i topp nästa säsong, säger Stefan Andreasson på språng till nästa möte.
2016-10-12T14:03:55+00:002013/11/09|

Borås Kongresshus – Mitt i Centrum!

styrgrupp_kongresshus_boras

Styrgruppen för Borås Kongresshus består av projektledare Lars Andersson, Lars Nordin, VD IBAB, Helena Açelius, VD, BoråsBorås TME AB, kommunchef Svante Stomberg, Christer Johansson, ekonomichef Borås Stad.

I främre raden IBAB:s ordförande Björn Bergquist och Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson.

– Vi arbetar nu med att ta del av projektets förstudie och säkra upp de tidigare gjorda kalkylerna,

säger Borås Kongresshus projektledare Lars Andersson.

– När IBAB:s styrelse och Borås Stads kommunfullmäktige tagit del av det framtaget beslutsunderlag och därefter fattat beslut om att bygga Borås Kongresshus startar ett projekteringsarbete. Det innebär bl.a. att detaljstudera olika utrymmen, producera ritningar och rumsprogram för att kunna visa på hur vi sedan skall bygga. Detta arbete pågår fram till sommaren 2014. Samtidigt startar parallellt upphandlingsarbetet för att säkerställa att allt förarbete är klart vid byggstart.

Produktionstiden är planerad till arton månader. Beräknad byggstart är hösten 2014 och inflyttning för de första hyresgästerna sker under hösten 2016.

– Borås Kongresshus kommer att vara en resurs för bl.a. Högskolan, Borås näringsliv, Borås Stad och inte minst för BoråsBorås TME AB som kommer att svara för driften. Det är spännande och intressant att projektera och bygga detta landmärke i centrala Borås, tycker projektledare Lars Andersson.

2016-10-12T14:03:55+00:002013/09/23|

Nöjda elever på Viskastrandsgymnasiet

fordonsutbildning_viskastrandsgymnasiet

Jesper Kordelin och Alexander Hedelin är två nöjda elever på Viskastrandsgymnasiet i Borås.
 
39 elever, knutna till Viskastrandsgymnasiets Byggprogram, utbildar sig inom områdena mark, anläggning och maskinförare. Utbildningen bedrivs på IBAB:s mark vid skolans anläggning i Viareds industriområde.
– Gymnasieutbildningen, med ett gemensamt basår, är treårig med speciell inriktning de sista två åren, säger läraren Jan Friderus. Vi har 39 elever, både flickor och pojkar, i årskurs två och tre. Efter avslutad utbildning blir man anläggare eller maskinförare.
Inriktningen är nystartad och vi märker stor efterfrågan från arbetsmarknaden. Det fungerar också bra med att skapa praktikplatser.
– Arbetsytan på Viared ger eleverna möjlighet till arbete i ett s.k skarpt läge. Utbildningen har moderna maskiner för att ge möjlighet till en praktisk arbetsplats som motsvarar den som möter dem i arbetslivet. Därför har vi idag fyra hjullastare, sju grävmaskiner och en traktor med kärra.
Eleverna Jesper Kordelin och Alexander Hedelin går tredje året.
– Jag kör både grävmaskin och hjullastare och utbildar mig till maskinförare, säger Jesper som har haft sin praktik på Borås Schakt.
Alexander utbildar sig till anläggare.
– Vi lär oss bl.a. bygga järnväg, hantera arbete med plattor-, rör- och asfalt. Ibland kör vi också hjullastare.
– Det är toppen med ett stort område att öva och lära oss på. Vi arbetar med maskinerna hela dagarna och ibland varvar vi med teori, avslutar två nöjda elever på Viskastrandsgymnasiet i Borås.
2016-10-12T14:03:55+00:002013/09/22|

Vulkanus – ett stort kontorsprojekt i centrum

joakim-jsonsund

Joakim Jsonsund är projektledare för arbetet med att färdigställa ombyggnation

av fastigheten Vulkanus 16 i centrala Borås.

– Bygglov för fastigheten Vulkanus 16 är beviljat och nu pågår rivningsarbete och uttransport av stora mängder rivningsmaterial, berättar projektledare Joakim Jsonsund. Dessa mellanlagras och sorteras inne i fastigheten. Parallellt pågår detaljprojektering där vi måttsätter och preciserar olika installationspunkter.

Vi förbereder också för att plocka av och lyfta taket på f.d. maskinhallen. Där skall två nya bjälklag monteras för att skapa ytterligare två våningar. Detta arbete planeras att vara färdigt innan jul.

– Arbetet fortsätter enligt plan och utan större problem, meddelar Joakim. Vi arbetar med en s.k. visuell projektering där man utgår från en logg med frågeställningar som kräver svar under hela arbetet. Därutöver har vi gemensamma ”knäckfrågor” som hela tiden hålls aktuella.

Projektet omfattar drygt 16 000 kvadratmeter och betecknas som ett stort kontorsprojekt. Det kommer inte att synas något exteriört men invändigt kommer det att ske förändring. Arbetet är en blandning av traditionell ombyggnad i befintlig fastighet och näst intill nybyggnad då det kommer till väggar, nya bjälklag, glasfasader och ljusgårdar för att få in dagsljus, med mera.

Det finns anledning att återkomma med rapportering i kommande Nyhetsbrev för att belysa de olika byggprocesserna och se hur arbetet fortskrider. Vuxenutbildingen i Borås är den hyresgäst som skall flytta in när allt väntas stå klart i juni månad 2014.

 

2016-10-12T14:03:55+00:002013/09/21|
Go to Top